İngilizce fiil çekimleri kadar ezber gerektiren, zor bir konu var mı? Sayfa sayfa düzensiz fiil listesi ezberlediğimiz o okul günlerini unutmak mümkün değil.

Ama aslında ezberci sistemle değil de tek bir formülü iyice kavrama ve bu formülü farklı fiillerde uygulama yöntemini deneseydik belki de daha az çabayla daha başarılı olabilirdik.

Konuşarak Öğren, Amerikalı Eğitmenlerle, Günlük 10/20/30 Dakikalık Derslerle Konuşarak İngilizce Öğrenmenizi Sağlar. Hem de Evinizin/İşyerinizin Konforundan!

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin
 

Bu yazımızda İngilizce fiillerin ikinci hali hangi tenselere göre nasıl çekimlenir, formülleri nelerdir, bu formüller hangi fiillerde nasıl uygulanır konularına değineceğiz.

Öncelikle bir şeyi açıklığa kavuşturalım: İngilizce fiillerin ikinci halleri her tense içinde KULLANILMAMAKTA, hatta sadece Geniş Zaman (Simple Present) ve Geçmiş Zaman (Simple Past) tenselerinde fiillerin ikinci hallerini kullanmaktayız.

Fiili her tense içinde çekimliyoruz, doğru. Ama Simple Perfect, Past Perfect gibi “perfect” halindeki tenselerde fiili üçüncü haline çekimliyoruz ve Present Progressive gibi “progressive” ya da “continuous” tenselerde de fiile “-ing” ekliyoruz.

Özetle, fiili yalnızca iki tense’te ikinci haline çekimliyoruz, o da düzenli fiillerde: Geniş Zaman (Simple Present) ve Geçmiş Zaman (Simple Past)

writing

Düzenli Fiiler

Düzenli fiillerde iki tense’imiz için de bazı formüllerimiz var.

Simple Present

  • “-s” Takısı: Aşağıda belirteceğimiz özellikleri göstermeyen tüm fiillerin sonuna sadece “-s” takısı ekliyoruz.

Eats, rains, tells, feels, cooks bu kurala uyan fiillerimizden.

  • “-es” Takısı: Sonu -ch, -sh, -s, -x, -z harfleriyle biten fiillere “-s” DEĞİL “-es” takısı ekliyoruz.

Brushes, relaxes, misses, teaches bu fiillere örneklerden.

  • “-ies” Takısı: Fiilin son harfi “y” ise ve “y” harfinin hemen önünde sessiz harf var ise, “y” harfini çıkarıyoruz ve kalan fiilin sonuna “-ies” ekliyoruz.

Studies, tries, dries, flies, copies bu duruma örnek fiilerimizden birkaçı.

ÖNEMLİ NOT: Fiilin son harf “y” harfi ise değil, en sondaki “y” harfinin önünde bir sessiz harf varsa “-ies” takısı kullanıyoruz. Ama fiilin en sonundaki “y” harfinin önündeki sesli harf ise, sadece “-s” ekliyoruz.

Plays, buys, enjoys bu özel kurala uyan fiilerimizden.

Simple Past

  • Sonu Sessiz “e” ile Biten Fiiller

Sessiz “e”, fiilin sonunda bulunan fakat telaffuz edilirken yutulan bir harftir. Böyle durumlarda “e” harfini atıyoruz ve fiile “-ed” takısını ekliyoruz.

Cared, decided, introduced, realized, used bu kurala örneklerden.

  • Sonu Sessiz Harftan Sonra “y” ile Biten Fiiller

Fiilin sonunda sessiz harften sonra bir “y” harfi var ise “y” harfini atıyoruz ve “-ied” takısını ekliyoruz.

Copied, denied, partied, studied, worried bu kurala örneklerden.

  • Sonu “w”, “x”, “y” Harflerinden Biriyle Biten Fiiller

Eğer fiilimiz tek heceliyse ve fiilin son harfi “x”, “w” ve “y” harflerinin dışında bir sessiz harf ise (önünde de sesli harf olmalı tabi) harf ise, son harfi tekrarlıyor ve “-ed” ekliyoruz. Ama unutmayalım: bunu yalnızca tek heceli fiillerde uyguluyoruz.

Bagged, napped, petted, robbed, shopped bu kurala örneklerden.

  • Sonu Sesli Harften Sonra Sessizle Biten ve İkinci Hecesi Vurgulanan Fiiler

Fiilimiz iki heceliyse, son harfi sesli harften sonra gelen sessiz harf ise ve ikinci hecemiz vurgulanıyorsa, son harfi tekrarlıyor ve “-ed” ekliyoruz.

Admitted, regretted, preferred, formatted, concurred bu kurala örneklerden.

  • Sonu “c” ile Biten Fiiller

Çok nadir olsa da bazı kelimelerin son harfi “c”. Böyle durumlarda “c” harfinin hemen ardından “k” harfi ekliyor ve ancak ondan sonra “-ed” takısını getiriyoruz.

Mimicked, picnicked, panicked, trafficked bu kurala örneklerden.

Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiillerde ne yazık ki bir formül yok. Fakat yazının başında bahsettiğim gibi uzun uzun listeleri ezberlememeliyiz. Bir müddet sonra sıkça kullanılan fiillere zaten aşinalık kazanacağız.

Ek olarak, düzensiz fiillerde fiillerin ikinci hali yalnızca Geçmiş Zaman (Simple Past) için geçerli.

Ayrıca o listelerin tamamı her gün kullandığımız kelimelerden oluşmuyor, bu nedenle günlük hayatta sıkça karşılaşacağımız kelimeleri bilmemiz yeterli.

Aşağıdaki kelimeler iki tense için de sıkça kullanılan fiillerin bir özeti. Kalın punto ile işaretlediklerimiz ise birinci hali ile ikinci hali farklı olmayan, dikkat edilmesi gereken fiiller.

arise arose
babysit babysat
be was / were
beat beat
become became
bend bent
begin began
bet bet
bind bound
bite bit
bleed bled
blow blew
break broke
breed bred
bring brought
broadcast broadcast
build built
buy bought
catch caught
choose chose
come came
cost cost
cut cut
deal dealt
dig dug
do did
draw drew
drink drank
drive drove
eat ate
fall fell
feed fed
feel felt
fight fought
find found
fly flew
forbid forbade
forget forgot
forgive forgave
freeze froze
get got
give gave
go went
grow grew
hang hung
have had
hear heard
hide hid
hit hit
hold held
hurt hurt
keep kept
know knew
lay laid
lead led
leave left
lend lent
let let
lie lay
light lit
lose lost
make made
mean meant
meet met
pay paid
put put
quit quit
read read
ride rode
ring rang
rise rose
run ran
say said
see saw
sell sold
send sent
set set
shake shook
shine shone
shoot shot
show showed
shut shut
sing sang
sink sank
sit sat
sleep slept
slide slid
speak spoke
spend spent
spin spun
spread spread
stand stood
steal stole
stick stuck
sting stung
strike struck
swear swore
sweep swept
swim swam
swing swung
take took
teach taught
tear tore
tell told
think thought
throw threw
understand understood
wake woke
wear wore
win won
withdraw withdrew
write wrote

 

 

Bunlara da Göz Atın!