İngilizce sayıları okunuşlarıyla öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz. Öncelikle şu sayı listesini ezberleyin:

0 – zero (zirou)
1 – one (van)
2 – two (tu)
3 – three (tıri)
4 – four (for)
5 – five (fayf)
6 – six (siks)
7 – seven (sevın)
8 – eight (eyt)
9 – nine (nayn)

10 – ten (ten)
11 – eleven (elevın)
12 – twelve (twelf)
13 – thirteen (törtiin)
14 – fourteen (fortiin)
15 – fifteen (fiftiin)
16 – sixteen (sikstiin)
17 – seventeen (sevıntiin)
18 – eighteen (eytiin)
19 – nineteen (nayntiin)

20 – twenty (tüventi)
21 – twenty one (tüventi van)
22 – twenty two (tüventi tu)
23 – twenty three (tüventi tırii)

Bundan sonra arkadaşlar sayıların arkasına hangi rakamı getirirsek o şekilde okumamız gerekiyor.

Örnek:

30 – thirty (törti)

33 demek istiyorsak   “thirty” ve “three” kelimelerini yanyana getirip okuyacağız. Yani;

33 – thirty three (törti tırii) yapmamız yeterli olucaktır.

Bir başka örnek;

58 demek istiyorsak sadece elli ne demek onu bilmemiz gerekecektir.

50 – fifty (fifti) bu şekilde okunmaktadır. Yapmamız gereken tek şey 50 (fifti) sayısına 8 (eyt) rakamını getirmek olucaktır.

58 – fifty eight (fifti eyt) diye de okunmaktadır.

Bu şekilde sadece 10’luk sistemindeki sayıları bilmemiz yeterlidir. Bunlar da;

20 – twenty (tüventi)

30 – thirty (törti)

40 – forty (forti)

50 – fifty (fifti)

60 – sixty (Siksti)

70 – seventy (Sevınti)

80 – eighty (eyti)

90 – ninety (naynti)

100 ve 100’den büyük sayıların yazılış ve okunuşu

100 – a hundred veya one hundred (e handırıd veya van handırıd)

İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:

121 – One Hundred Twenty One    (van handırıd tıventi van)
567 – Five Hundred Sixty Seven    (fayf handırıd siksti sevın)
791 – Seven Hundred Ninty One  (sevın handırıd naynti van)

Daha büyük sayılara gelecek olursak

1000 – a thousand veya one thousand (e tauzınd veya van tauzınd)

5.000 – five thousand (fayf tauzınd)

10.000 – ten thousand (ten tauzınd)

60.000 – six thousand (siks tauzınd)

100.000 – one hundred thousand (van handırıd tauzınd)

250.000 – two hundred fifty thousand (tu handırıd fifti tauzınd)

1.000.000 – one million (van milyın)

1.000.000.000 – one billion (van bilyın)

Bunlara da Göz Atın!