İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Dövme yaptırmak, kendinizi ifade etmenin en havalı ve ilgi çekici yollarından birisidir. Vücudunuza yazdıracağınız güzel sözler, güzel kelimeler, aşk sözleri veya resimler kişiliğinizi yansıtırken estetik bir görüntü de sağlar. Siz de dövme yaptırmaya karar verdiyseniz ama ne yaptırmanız gerektiği konusunda kararsız kaldıysanız sayfamızdaki örneklere göz atabilirsiniz. Her biri diğerinden daha hoş olan bu İngilizce Dövme Sözleri arasında kendinizi en iyi tanıtacak dövme sözlerini bulabilirsiniz!

We must all face the choice between what is right and what is easy.

Hepimiz neyin doğru neyin kolay olduğu seçimiyle yüzleşmeliyiz.

Happiness depends upon ourselves.

Mutluluk bizlere bağlıdır.

Don’t dream your life, live your dream.

Yaşamayı hayal etme, hayallerini yaşa.

You get what you give.

Ne ekersen onu biçersin.

Never forget who you are.

Kim olduğunu asla unutma.

If you can dream it, you can do it.

Hayalini kurabiliyorsan, yapabilirsin.

You don’t know what you’re alive for until you know what you would die for.

Ne uğruna ölebileceğini bilmeden, neden yaşadığını bilmezsin.

Be the change itself.

Değişimin kendisi ol.

This too shall pass.

Bu da geçecek.

When you left me behind you set me free.

Beni arkanda bıraktığında beni özgürleştirmiş oldun.

Don’t forget to love yourself.

Kendini sevmeyi unutma.

Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves.

Sen sağ olmaya dikkat et, salim kendisi gelecektir.

Even angels fall.

Melekler bile düşer

My life is my art, my art is my life.

Benim hayatım bir sanat, benim sanatım ise hayatım.

Love me for who I am.

Beni olduğum kişi için sev.

Too wild to live, too rare to die

Yaşamak için fazla vahşi, ölmek için fazla nadir.

We accept the love, we think we deserve. 

Aşka kucak açtık, hak ettiğimizi sanarak.

How sweet the sound.

Ne hoş bir ses.

Death leaves a heartache no one can heal. Love bears a memory no one can steal.

Ölüm, kimsenin iyileştiremeyeceği bir kalp ağrısı bırakır. Aşk ise kimsenin çalamayacağı bir anı yaratır.

Lose your eyes and free your mind, you’re free to fly.

Gözlerini kapat ve zihnini aç, uçmaya hazırsın.

There is a chance for the hearing of my heart. It really goes.

Kendi kalbimin sesini dinlemem için bir şans var. Gerçekten konuşuyor.

Life’s roughest storms prove the strength of our anchors.

Hayattaki en sert fırtınalar, dayanak noktalarımızın kuvvetini kanıtlar.

Fly like a butterfly, sting like a bee.

Kelebek gibi uç, arı gibi sok.

Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today.

Sonsuza kadar yaşayacakmışsın gibi hayal kur. Bugün ölecekmişsin gibi yaşa.

Have faith.

İnançlı ol.

Family like branches on a tree, we all grow in different directions. 

Aile bir ağaçtaki dallara benzer, hepimiz farklı yönlere doğru büyürüz.

By the strength within I shall succeed.

İçimdeki güçle başaracağım.

Don’t worry be happy.

Endişelenme, mutlu ol.

And though she be but little, she is fierce.

Ve o küçücük olmasına rağmen şiddetli bir kadın.

Happiness depends upon ourselves.

Mutluluk bize bağlıdır.

So dear love him, that with him all deaths could endure without him live no life.

Öyleyse canım; onu çok sev. Öyle sev ki, onunla tüm ölümler son bulsun ve onsuz tüm yaşamlar son bulsun…

Beneath the makeup and behind the smile, I am just a girl who wishes for the World.

Makyajımın altında ve gülümsemenin arkasında, sadece Dünya’yı isteyen bir kızım.

For every dark night, there’s a brighter day.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır.

Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.

O iyi geceye nazik davranma. Öfke duy, ışığın ölmesine karşı öfke duy.

Don’t dream your life, live your dream. 

Hayatının hayalini kurma, hayalini yaşa.

Sometimes when you fall you fly.

Bazen düştüğün zaman uçarsın.

Through every dark night, there is a brighter day.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır.

Some say I’m going the wrong way… when it’s just a way of my own, I go away from the rest.

Bazıları yanlış yoldan gittiğimi söylüyor; halbuki ben kendi yolumdan gidiyorum, diğerlerinden uzağa doğru.

Take a breath and be strong. 

Nefes al ve güçlü ol.

Don’t stop believing.

İnanmayı bırakma.

It’s only life after all.

Altı üstü hayat işte.

Flowers only last so long.

Çiçekler sadece çok uzun süre dayanır.

The ultimate measure of a man is not who he stands in moments of comfort of convenience but there he stands at times of challenge and controversy.

Bir insanın nihai ölçüsü, rahatlık ve refah içindeyken yanında olan kimse değil; zorluk ve güçlük anlarında yanında olan kimsedir.

The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.

Öğreneceğin en harika şey sadece sevmek ve karşılığında sevilmektir.

Do what you love.

Sevdiğin şeyi yap.

With his love there is nothing I cannot do.

Onun aşkıyla yapamayacağım bir şey yok.

You be the Anchor that keeps my feet on the ground… and I’ll be the wings that keep your head on the clouds.

Sen ayaklarımı yerde tutan çapasın… ve ben de senin başını bulutların üzerinde tutan kanatlar olacağım.

Hate without reason.

Sebepsiz nefret ediyorum.

Who is more real?

Kim daha gerçek?

Life goes on. 

Hayat devam ediyor.

And the world will be yours.

Ve dünya senin olacak.

You believe lies so you must learn to trust no one but yourself.

Yalanlara inanıyorsun, o zaman kendinden başka kimseye güvenmemen gerektiğini öğren.

Get busy living or get busy dying.

Yaşamakla meşgul ol ya da ölmekle meşgul ol.

We are the graceless and dumbfounded, insane with our own insatiable desire for another time and place.

Başka bir zaman ve mekan için kendi doyumsuz arzumuzla zarif, şaşkın ve deliyiz.

Don’t test the ones you love, it will only tear us down. If you want to feel alive then learn to love your ground.

Sevdiklerini test etme, bu sadece seni mahveder. Hayatta bir şeyler hissetmek istiyorsan, yerini sevmeyi öğren.

If you want peace, prepare for war.

Barış istiyorsan, savaşa hazır ol.

Lead me not into temptation.

Beni yanlış yola sapmaktan koru.

Walk by faith, not by sight.

İnançla yürü, gösteriş için yapma.

Beneath lay words that suffocate.

Altında boğucu kelimeler yatıyordu.

If you don’t live for something, you’ll die for nothing.

Bir şey uğruna yaşamazsan, bir hiç uğruna ölürsün.

She flies by her own wings.

O, kendi kanatları ile uçuyor.

Art never comes from happiness.

Sanat asla mutluluktan doğmaz.

Without struggle there is no progress.

Mücadele etmeden ilerleme olmaz.

This is your life and it’s ending one minute at a time… 

Bu senin hayatın ve herhangi bir zamanda, bir dakika içinde bitecek.

When the power of love overcomes the love of power then the world will know peace.

Eğer aşkın gücü, güce olan aşka galip gelirse, o zaman dünya barışın ne olduğunu öğrenir.

Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil.

Ölümün gölgesinin vadisinde yürüyor olsam bile, şeytandan korkum yok.

Reality is wrong, dreams are for real. 

Gerçeklik yanlıştır, hayaller gerçek.

If I lay here if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?

Eğer burada ölürsem, eğer tam burada ölürsem, benimle uzanır ve dünyayı unutur musun?

You get what you give.

Verdiğin kadar alırsın.

It’s only forever… not long at all 

Sadece sonsuza kadar… O kadar da uzun değil

In love and death.

Aşkta ve ölümde.

In a world of my own.

Kendime ait bir dünyada.

Life is not measured by the number of breaths. We take but by the moments that take our breath away.

Hayat aldığımız nefes sayısıyla ölçülmez. Aldığımız nefesi kesen anlarla ölçülür.

Never a failure always a lesson.

Asla bir hata değildir, her zaman bir derstir.

Until forever fades away. 

Sonsuza dek kaybolana kadar.

Fear is the mind killer.

Korku, zihin katilidir.

Heart means everything.

Yürek her şey demektir.

Never forget who you are.

Asla kim olduğunu unutma.

You are what you love and not what loves you back.

Seni tanımlayan seni sevenler değil, senin sevdiklerindir.

If you can dream it you can do it.

Hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.

With pain comes strength.

Acıyla birlikte güç gelir.

To die would be an awfully big adventure.

Ölmek korkunç büyük bir macera olurdu.

Be the one to guide me but never hold me down.

Bana her zaman yol gösteren ve asla düşmeme izin vermeyen kişi ol.

I will fear no evil for you are with me.

Sen benimle olduğun için hiçbir kötülükten korkmam.

Live each day as if it were your last.

Her gününü son gününmüş gibi yaşa.

She was no more no less, than anything but herself.

O, kendisinden ne eksik ne fazlaydı.

Dream,Believe, Dare ,Do. 

Hayal et, İnan, Meydan oku, Yap.

Just as long as there are stars above us

Yıldızlar üzerimizde var olmaya devam ettiği sürece…

A prayer for the wild at heart, kept in cages.

Kafeslerde tutulan kalpleri vahşi insanlar için bir dua.

Life is too short to even care at all.

Hayat, kafaya takmak için fazla kısa.

To err is human; to forgive is divine.

Hata insana mahsus, affetmek büyüklüktür.

Uncertain, intrepid, possibly immortal decidedly in love.

Belirsiz, cesur, muhtemelen ölümsüz bir şekilde aşık.

I brought down the sky for you but all you did was shrug.

Ben senin için gökyüzünü indirdim oysa senin tek yaptığın omuz silkmek…

Forget your past, forgive yourself, and begin again.

Geçmişini unut, kendini affet ve yeniden başla.

You don’t know what you’re alive for until you know what you would die for.

Ne uğruna öleceğini bilene kadar, ne için yaşadığını bilmezsin.

Fearfully and wonderfully made.

Korkusuzca ve müthiş bir şekilde yapıldı.

Be the change.

Değişim sen ol.

The worst part about being lied to is knowing you weren’t worth the truth.

Yalan söylemenin en kötü yanı, gerçeğe değmeyeceğini bilmektir.

Miss me little but not too long. And not your head bowed too low, remember the love that we once shared, miss me-but let me go.

Beni az özle ama çok da uzun değil. Ve başını çok öne eğme, bir zamanlar yaşadığımız aşkı hatırla, beni özle ama gitmeme izin ver.

One life. One love.

Tek hayat. Tek aşk.

I am the master of my fate; I am the captain of my soul.

Ben kaderimin efendisiyim. Ben ruhumun kaptanıyım.

Be the one to guide me, but never hold me down.

Beni yönlendiren kişi ol ama beni asla tutma.

The greatest thing you’ll ever learn, is just to love and be loved in return.

Öğrenebileceğin en güzel şey, karşılığında sevmek ve sevilmek.

When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.

Sevginin gücü iktidar sevgisinin üstesinden geldiğinde, dünya barışı bilir.

Not all those who wander are lost.

Başıboş dolanan herkes kaybolmuş değildir.

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain

Hayat fırtınanın geçmesini beklemek değildir. Yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir.

Live each day as if it were your last.

Her günü son gününmüş gibi yaşa.

Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself.

Hayat kendini bulmakla ilgili değildir, hayat kendini oluşturmakla ilgilidir.

That which does not kill me makes me stronger.

Beni öldürmeyen şey, güçlendirir.

With pain come strength.

Acıyla birlikte güç gelir.

Dream without limits, Love without fear.

Sınırsız hayal, Korkusuz aşk.

Life is not measured by the number of breaths we take but by the moments that take our breath away.

Yaşam, aldığımız nefes sayısıyla değil, nefesini kesen anlarla ölçülür.

Never regret anything because at one time it was exactly what you wanted.

Hiçbir şeyden pişmanlık duyma çünkü bir zamanlar tam olarak istediğin buydu.

A person who never made a mistake never tried anything new.

Hiç hata yapmayan bir insan asla yeni bir şey denememiştir.

I’m not afraid. I was born to do this.

Korkmuyorum. Ben bunu yapmak için doğmuşum.

It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye.

Sadece kalp ile görmek doğru olanıdır, göze görünmeyen esas olan şeydir.

The journey of a thousand miles must begin with a single step.

Bin mil yolculuğu tek bir adımla başlamalı.

We do not remember days. We remember moments.

Günleri değil, anları hatırlarız.

It is never too late to be what you might have been.

Olabileceğin şeyi olmak için asla geç değildir.

There’s light at the end of every tunnel, keep moving.

Her tünelin sonunda ışık vardır. Devam et.

Some people dream of success, others make it happen.

Bazı insanlar başarıyı hayal eder, bazıları başarır.

I am enough the way I am.

Olduğum şekilde yeterliyim.

Strength grows from weakness.

Güç zayıflıktan büyür.

Stay strong.

Güçlü kal.

It is what it is.

Neyse ne.

Time Heals All

Zaman her şeyi iyileştirir.

Don’t dream your life, live your dream.

Hayatını hayal etme, hayalini yaşa.

Fall down seven times, stand up eight.

7 defa düşsen de 8 defa ayağa kalk.

We are our choices.

Seçimlerimizden ibaretiz.

I am the architect of my own Destruction.

Kendi yıkımımın mimarıyım.

Fearfully and wonderfully made.

Korkusuzca ve müthiş yapıldı

Forget your past, forgive yourself, and begin again.

Geçmişini unut, kendini affet ve yeniden başla.

 

İngilizce Öğrenmek Gözünüzü Korkutmasın!

İngilizce öğrenmek gözünüzde büyüyor olabilir. Bilmediğiniz bir dilde cümleler kurmanın çok karışık olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Konuşarak Öğren sayesinde hiç korkmadan ve kafanız karışmadan İngilizce Öğrenebilirsiniz! Anadili İngilizce olan eğitmenlerle kendi programınıza göre ders ayarlayabilir en kısa sürede İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Her derste yeni konular öğrenir, eksiklerinizi ve hatalarını kapatarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Siz de doğru ve kolay bir şekilde İngilizce öğrenmek istiyorsanız Konuşarak Öğreni mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

16 thoughts on “İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamları

  1. çok güzel cümleler var sadece dövme için değil sosyal medyaya bile yazılır, teşekkürler

  2. Cok güzel sözler arabanın arkasına sözleri ne zaman gelir 😂 birde mobil site düzeni hakkında çalışmanız var mı

    1. Merhaba, en kısa zamanda araba sözlerini içerik haline getirmeye çalışacağız. Mobil site düzeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Değerli yorumunuz için teşekkür ediyoruz.

  3. Dövme yaptırmayı düşünüyordum, İngilizce dövme yazısının gelmesi tesadüf mü oldu, kader mi oldu bilemiyorum

Leave a Reply to yağmur Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.