Brand Name

Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLUNMASI KORUNMASI VE KULLANILMASI

Konuşarak Öğren sitesini ziyaret amaçlı kullanan kullanıcılardan herhangi bir kişisel bilgi talep edilmemektedir. Ancak Konuşarak Öğren Dil Eğitim Sistemi'ni ücretsiz denemek isteyenlerden Ad - Soyad, Telefon, E-Posta adresi ve hizmeti satın almak isteyenlerden aşağıdaki bilgiler istenmektedir.
Ad - Soyad
Adres Telefon
E-posta adresi
TC Kimlik Numarası
Konuşarak Öğren uygulaması ile yapılan derslerde kamera ve mikrofon izni istenmektedir. Verilecek olan bu izinler ile kullanıcı cihazlarından herhangi bir veri elde edilmemekte olup, yalnızca ders esnasında kullanılacaktır.
Kullanıcılara, satın aldıkları kurslar için fatura kesileceği ve vereceği kişisel bilgilerin doğruluğu belirlemek için kendilerinden TC Kimlik Numarası istenmektedir.
Kullanıcılardan istenen kişisel bilgiler, adli makamlar tarafından istenmediği sürece üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmaz.
Kullanıcının kurs satın alırken verdiği kredi kartı bilgileri sistemde tutulmaz.
Konuşarak Öğren maillerine iletilen istek ve sorular sadece bu mail hesaplarında tutulmaktadır.


SİSTEM GÜVENLİĞİ

Konusarakogren.com sayfası üzerinden gerçekleştirilen tüm satın alma işlemleri Garanti Bankası Ortak Ödeme sayfası üzerinden yapılmaktadır. Güvenli Ortak Ödeme Sayfası, Garanti Bankası güvenli ortamında barındırılan, bakımı ve güvenliği Garanti Bankası tarafından sağlanan, ortak kullanım için tasarlanmış ödeme sayfasıdır. Güvenli Ortak Ödeme Sayfası Garanti Bankası'nın 128 bit SSL sertifikalarını kullanmaktadır.


KULLANICI BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLENMESİ

Siteden hizmet alırken verdiğiniz tüm bilgiler doğru olmalıdır. Aksi takdirde satın alma işlemine geçemezsiniz. Siteden hizmet alırken girdiğiniz kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda (adres vb.) bu bilgileri güncellemeyi taahhüt etmiş olursunuz.

PRIVACY AND SAFETY

Collection,Protection and use of personal information

No personal information is requested from users who use the site to visit Konuşarak Öğren (while you are speaking ,you learn).However if you want to try konuşarak öğren freely, name -surname,phone and email adress is required by the site and the following information is requested from those who wish to purchase the service.
Name - Surname
Address and Phone Number
E-Mail
Identity number
Camera and microphone are required for lessons by Konuşarak Öğren application. With these permissions, no data can be obtained from the user devices and only will be used during the lessons.
Users will be asked for their ID number as they will be billed for the courses they have purchased and if their information true or not.
Information requested from users is not shared with the other person except for judicial authorities.
Credit card information is not kept on the system.
Requests and inquiries sent to the mail are only kept in these mail accounts.


System safety

All purchases made through the konusarakogren.com are made through the guarantee bank homepage.Secure co-payment page, a payment page designed for common use provided the maintenance and security by guarantee bank.The secure co-payment page uses the 128-bit SSL certificate of the guarantee bank.


The correctness and updating of user information

While you are receiving service from the site all the information you give must be true.Otherwise you will not be able to proceed with the purchase process.While you receving the service If you change any of your personal information, you are committed to updating it.