Future Continuous Tense Konu Anlatımı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Future Continuous Tense

Future Continuous’un iki farklı biçimi vardır: ” will be doing ” ve ” be going to be doing “. Simple Future yapılarının aksine, Future Continuous yapılar birbiri yerine kullanılır. ‘yapıyor olacak’ gibi bir anlam taşır. İngilizcede sık sık kullanılır future continuous yapılar kullanılmaktadır.

İngilizce konuşurken kendimizi doğru bir biçimde aktarmak için İngilizce grammer kurallarını bilmemiz şarttır. İngilizce öğrenen herkesin bilmesi gereken zamanlardan biri olan Future Continuous, Türkçe düşünüldüğünde anlam olarak İngilizce öğrenen kişiler tarafından biraz karıştırılıyor ve Simple Future Tense olarak değerlendiriliyor olsa da, buradaki anlam basit gelecek zamandan biraz daha farklıdır.

Future Continuous Tense’den kısaca bahsedecek olursak; gelecek zamanda devamlılığın bu tense ile ifade edildiğini söyleyebiliriz. Yani, bahsettiğimiz söz konusu olay ya da duruma gelecek zamanda da devam edecek gözüyle bakılıyorsa, bu durumu İngilizce olarak ifade ederken Future Continuous Tense kullanmamız gerekmektedir. Gelecekte bir işin devamlı olarak ya da bir süre boyunca yapılacağı anlatılmak istendiğinde Future Continuous Tense kullanılmalıdır.

Sizler için hazırladığımız bu içerikte Future Continuous Tense’in olumlu, olumsuz ya da soru şekillerinin yanı sıra; ‘’-wh questions’’ olarak bilinen ‘’kim, nerede, nasıl’’ gibi soru zarflı cümlelerinin nasıl oluşturulacağını da öğrenebilirsiniz.

Future Continuous with “Will”

[will be + fiil-ing]

Örnekler:

 • You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
 • Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?
 • You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.

Future Continuous with “Be Going To “

Am/is/are – going to be- V ing

Örnekler:

 • You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.
 • Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight?
 • You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight.

NOT: Will veya going to kullanarak future continuous’ta hemen hemen aynı anlamlara gelen cümleler kurabilirsiniz.

Future Continuous Tense Olumlu Cümle Yapısı

Future Continuous Tense’in kullanımından daha önce bahsetmiştik. Gelecekte bir süreçte var olacak olan olumlu olaylardan bahsederken Future Continuous Tense olumlu cümlelerden faydalanılır. İngilizce cümle kurma kurallarına uygun olarak Future Continuous Tense ile cümle kurarken cümlenin yardımcı fiili olan “will” den faydalanılır ve ‘’will’’ in ardından ‘’be’’ eklenir. Bunlardan sonra cümlenin ana fiili eklenir ancak bu zamanın kuralları gereğince cümleye ‘’–yor’’ anlamı kazandırmak için ana fiilin sonuna da “-ing” takısı getirilir.

Özne + will be + Fiil + ing

 • When you arrive at the bus stop, I will be waiting for you there.
 • Otobüs durağına vardığında seni orada bekliyor olacağım.

Her ne kadar Future Continuous Tense’de yaygın olarak ‘’will’’ kullanılsa da; yardımcı fiil olarak diğer bir kullanım şekli de “going to be” kullanımıdır. Future Continuous Tense’de ağırlıklı olarak will kullanılsa da; be going to be şeklinde de anlam olarak pek bir fark yoktur.

Özne + am / is / are + going to be + Fiil + ing

Future Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

 • He will be working tomorrow. O, yarın çalışıyor olacak.
 • I’ll be playing futboll all afternoon tomorrow. Ben yarın bütün öğleden sonra futbol oynuyor olacağım.
 • You will be watching movie with your husband. Sen, eşinle film izliyor olacaksın.
 • They’ll be leaving Istanbul in two hours’ time. Onlar, iki saat içinde İstanbul’dan ayrılıyor olacaklar.
 • The baby will be sleeping. Bebek, uyuyor olacak.
 • When you arrive at the bus stop, I am going to be waiting for you there. Otobüs durağına vardığında seni orada bekliyor olacağım.
 • I am going to be swimming tomorrow afternoon. Yarın akşamüstü yüzüyor olacağım.

Future Continuous Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Future Continuous Tense’de olumsuz cümle kurarken unutmamamız gereken en temel kurallardan biri öğrenmiş olduğumuz cümle yapısına sadık kalmaktır. Bu cümle yapısı özne + yardımcı fiil + be + fiil + ing ve varsa nesnedir. Bu cümleleri olumsuz yapmak istediğimizde ise yine bu yapıdan faydalanmamız gerekli olup; ‘’will’’ den sonra olumsuzluk anlamı katmak için ‘’not’’ eki getirmemiz yeterlidir.

Will not ya da am/is/are not haline gelen bu yapının ardından yine ‘’be’’ ve ‘’fiil + ing’’ yapısından sonra cümleyi olumsuz hale getirebilirsiniz. Ancak dilerseniz kısaltma ya da kullanabilir; ‘’will not’’ yerine ‘’won’t’’; ‘’am/ is/are not’’ kısımları yerine ‘’isn’t ya da aren’t’’ da diyebilirsiniz.

Özne + will not (won’t)be + Fiil + ing

Özne + am / is / are + (isn’t) / (aren’t) going to be + Fiil + ing

Future Continuous Tense Olumsuz Cümleler Örnekleri

 • I won’t be playing the violin this time tomorrow. Ben yarın bu zamanlar keman çalıyor olmayacağım.
 • Gizem won’t be staying in Bodrum during the summer. Gizem yaz boyunca Bodrum’da kalıyor olmayacak.
 • They will not be thinking. Onlar düşünüyor olmayacaklar.
 • He won’t be working tomorrow. O, yarın çalışıyor olmayacak.
 • She won’t be waiting his boyfriend. O, erkek arkadaşını bekliyor olmayacak.

Future Continuous Tense Soru Cümlesi Yapısı

Future Continuous Tense’de soru cümlesi oluşturmak istediğinizde yine olumlu ve olumsuz cümle örneklerinde olduğu gibi, ‘’will ve to be going to’’ kalıplarını kullanabilirsiniz. Tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi; Future Continuous Tense’de soru yapmak için ilk olarak yardımcı fiil olan ‘’will ya da ‘’am/is/are’’ yardımcı fiillerinin başa gelmesinden sonra özne, be yardımcı fiili ve ardından fiilin “ing” eki almış hali eklenir.

Bu sorulara yanıt vermek için evet ya da hayır demenizin ardından düz cümle şeklinde yanıt verebilir; ya da dilerseniz sadece evet ya da hayır diyip, sonra özne ve ‘’will’’ i kullanabilirsiniz. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

Will + Özne+ be+ fiil + ing+ nesne?

Am / Is/ Are + Özne+ be going to+ fiil + ing+ nesne?

Future Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

 • A: Will I be swimming in the sea?
 • A: Ben, denizde yüzüyor olacak mıyım?
 • B: Yes, I will be swimming in the sea. / Yes, I will. / No, I won’t be swimming in the sea. / No, I won’t.
 • B: Evet, yüzüyor olacağım. / Evet, olacağım. / Hayır, yüzüyor olmayacağım. / Hayır, olmayacağım.

 

 • A: Will you be meeting your uncle at the airport?
 • A: Sen, amcanı havaalanında karşılayacak mısın?
 • B: Yes, I will be meeting my uncle at the airport. / Yes, I will. / No, I won’t be meeting my uncle at the airport. / No, I won’t.
 • B: Evet, amcamı havaalanında karşılıyor olacağım. / Evet, olacağım. / Hayır, amcamı havaalanında karşılıyor olmayacağım. / Hayır, olmayacağım.

 

 • A: Will he be driving to Taksim?
 • A: O, arabayla Taksim’e mi gidecek?
 • B: Yes, he will be driving to Taksim. / Yes, he will. / No, he won’t be driving to Taksim. / No, he won’t.
 • B: Evet, o arabayla Taksim’e gidecek. / Evet, gidecek. / Hayır, o arabayla Taksim’e gitmeyecek. / Hayır, gitmeyecek.

 

 • A: Will they be singing a song tomorrow night?
 • A: Onlar, yarın gece mi şarkı söylüyor olacaklar?
 • B: Yes, they will be singing a song tomorrow night. / Yes, they will. / No, they won’t be singing a song tomorrow night. / No, they won’t.
 • B: Evet, onlar yarın gece şarkı söylüyor olacaklar. / Evet, olacaklar. / Hayır, onlar yarın gece şarkı söylüyor olmayacaklar./ Hayır, olmayacaklar.

 

 • A: Will we be helping the poor people?
 • A: Biz, fakir insanlara yardım ediyor olacak mıyız?
 • B: Yes, we will be helping the poor people. / Yes, we will. / No, we won’t be helping the poor people./ No, we won’t.
 • B: Evet, fakir insanlara yardım ediyor olacağız. / Evet, olacağız / Hayır, fakir insanlara yardım ediyor olmayacağız./ Hayır, olmayacağız.

-Wh Questions Kalıplarında Future Continuous Soru Cümlesi Yapısı

İngilizcede –Wh questions olarak olarak nitelendirilen ve İngilizce çalışan herkesin öğrenmesi gereken soru zarfları vardır. Bu soru zarfları İngilizcedeki tüm zamanlarda rahatlıkla kullanılmakta ve Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorulan soruların anlamlarını karşılamaktadır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ve onların anlamları ise şöyledir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıpları tüm zamanlarda kullanabileceğiniz gibi; dilerseniz Future Continuous Tense ile soru sorarken de değerlendirebilirsiniz. Bu tip soruları sormak oldukça kolaydır. Sormak istediğiniz sorunun anlamına uygun olan soru zarfını başa getirmenizin ardından, daha önce öğrenmiş olduğunuz Future Continuous Tense soru oluşturma kurallarına göre soru sorabilirsiniz.

Ancak soruların anlamlarını da düşündüğünüzde bu sorulara, yukarıdakiler gibi kısa bir şekilde yanıt vermek mümkün değildir. Bu nedenle düz cümle kurallarına uyarak kısaltma kullanmadan düz cümle kurallarına uyarak yanıt vermelisiniz.

-Wh Questions Future Continuous Örnek Cümleler

 • A: What will you be doing at home tomorrow?
 • A: Evde yarın ne yapıyor olacaksın?
 • B: I will be cooking at home tomorrow.
 • B: Evde yarın yemek yapıyor olacağım.

 

 • A: Where will she be spending your summer vacation?
 • A: O, yaz tatilini nerede geçiriyor olacak?
 • B: She will be traveling the world.
 • B: O, dünyayı geziyor olacak.

 

 • A: Who will be helping them for the wedding preparations?
 • A: Düğün hazırlıklarında onlara kim yardım ediyor olacak?
 • B: Bridesmaids of the bride will be helping them.
 • B: Gelinin nedimeleri, onlara yardım ediyor olacak.

 

 • A:When will they be getting marry?
 • A: Ne zaman evleniyor olacaklar?
 • B: They will be getting married next summer.
 • B: Gelecek yaz evleniyor olacaklar.

Future Continuous Tense Cümle İçinde Kullanımı

Future Continuous Tense için her ne kadar ağırlıklı olarak gelecekte yaşanacak olaylar için belli bir süreci ifade eder demiş olsak da; Future Continuous Tense’in kullanımının olduğu birkaç alan da mevcuttur.

Gelecekte yaşanan ve yarıda kesilecek eylemleri anlatırken kullanılır.

Future Continuous Tense’in kullanıldığı durumlardan biri de gelecekte uzun süreli yapılacak bir eylemden bahsederken; bu eylemin bir başka eylem tarafından yarıda kesileceğidir. Uzun süre gerçekleşecek olan eylemden bahsederken Future Continuous Tense kullanırken; eylemi yarıda kesecek olan eylem ise Simple Future Tense’dir.

 • I will be watching TV when my mother arrives tonight. Bu gece annem vardığında, televizyon izliyor olacağım.
 • She will be waiting for you when your train arrives. Trenin vardığında o, seni bekliyor olacak.
 • I am going to be studying at home, so I will not see you when you come. Evde ders çalışıyor olacağım, bu yüzden geldiğinde seni göremeyeceğim.

Gelecekte belirli bir zaman belirtmek istediğimiz anlarda kullanılır.

Buradaki anlatım, aslında Future Continuous Tense’in süreci ifade etmesine benzemektedir. Ancak bir olay gelecekte gerçekleşirken, belli bir zaman dilimi verildiğinde hala yapılacak olduğunu anlatmak istediğimiz anlarda Future Continuous Tense kullanabiliriz.

 • Tonight at 8 pm, I am going to be eating dinner with my girlfriend. Bu gece 8’de kız arkadaşımla akşam yemeği yiyor olacağım.
 • At midnight, we will be driving. Bu gece yarısı, araba kullanıyor olacağız.
 • This weekend, I will be swimming in the sea. Bu hafta sonu denizde yüzüyor olacağım.

Gelecekte iki eylemin de aynı anda gerçekleşeceğini ifade ederken Future Continuous Tense kullanılır.

Future Continuous Tense’in kullanım alanlarından biri de gelecekte yaşanacak olan iki olayın eş zamanlı gerçekleşeceğinden bahsetmektir.  Ancak yalnızca iki eylem değil, birkaç farklı eylemden de bahsederken yine Future Continuous Tense kullanılır.

 • I am going to be reading a book while my mother is cooking. Ben kitap okurken, annem yemek yapıyor olacak.
 • While Mert is studying, his siblings will be playing a game. Mert ders çalışırken, kardeşleri bir oyun oynuyor olacaklar.
 •  When we arrive at the party everybody is going to be having fun. Some will be singing and dancing, others are going to be chatting. Partiye vardığımızda herkes eğleniyor olacak. Bazıları şarkı söylüyor ve dans ediyor olacak, diğerleri sohbet ediyor olacak.

Interrupted Action in the Future- Gelecekte Bölünecek Olan Bir Olayı Anlatma

Gelecekteki daha uzun bir eylemin gelecekteki daha kısa bir eylem tarafından kesileceğini belirtmek için Future Continuous kullanılır. Bu kesinti eylemin kesilmesi  olabilir.

Örnekler:

 • I will be watching TV when she arrives tonight.
 • I will be waiting for you when your bus arrives.
 • I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
 • He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

Yukarıda açıklanan, Future Continuous gelecekte kısa süreli bir eylem tarafından kesintiye uğrar. Kısa eylemleri kesintiler olarak kullanmanın yanı sıra, belirli bir anı da kesinti olarak kullanabilirsiniz.

 • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  Bu akşam saat altıda akşam yemeği yiyor olacağım.
 • At midnight tonight, we will still be driving through the desert.
  Yarın akşam geceyarısı hala çölün içinden geçiyor olacağız.

Önemli

Simple Future, bir eylemin başlayacağı veya sonlanacağı zamanı göstermek için kullanılır. Future Continuous’ta, belirli bir an eylemi keser.

Örnekler:

 • Tonight at 6 PM, I am going to eat dinner.
  I am going to start eating at 6 PM.
 • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
  I am going to start earlier and I will be in the process of eating dinner at 6 PM.

Gelecekteki Paralel Eylemler

Aynı cümlede iki eylemi Future Continuous ile kullandığınızda, her iki hareketin de aynı anda gerçekleşeceği fikrini ifade eder. Eylemler paraleldir.

Örnekler:

 • I am going to be studying and he is going to be making dinner.
 • Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
 • While Ellen is reading, Tim will be watching TV.

Gelecekteki Ortamı, Atmosferi Anlatmak

İngilizce’de gelecekte olacağını düşündüğümüz ortamı tanımlamak için sıklıkla bir dizi Paralel Eylem kullanırız.

Örnek:

 • When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.

Zaman Cümleciklerinde Gelecek Kiplerinin Kullanılmadığını Unutmayın

Future Continuous tüm gelecek zamanlarda olduğu gibi zaman ifadeleri ile başlayan tümcelerle kullanılamaz örneğin; when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless

Örnekler:

 • While I am going to be finishing my homework, she is going to make dinner. Yanlış Kullanım
 • While I am finishing my homework, she is going to make dinner. Doğru Kullanım

SORU CEVAP

Future Continuous Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Future continuous tense olumlu cümle yapısı kurulurken,  Özne + will be + fiil-ing ve Özne + Am/is/are – going to be- V ing kalıbı kullanılır.

Future Continuous Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Future continuous tense olumsuz cümle yapısı kurulurken,  Özne + will be +not + fiil-ing ve Özne + Am/is/are + not going to be + V ing kalıbı kullanılır.

Future Continuous Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Future continuous tense soru cümlesi yapısı kurulurken,  will be + Özne + fiil-ing ve Am/is/are + Özne + going to be + V ing

Future Continuous Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Future continuous tense Türkçe’de yapıyor olacak ifadelerinde kurulan cümlelerde kullanılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı