İngilizce Sıfatlar ve Kullanımları


İngilizce-Sıfatlar-ve-Kullanımı
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Sıfatlar Nedir ve Nasıl Kullanılır?

TÜRKÇEDE SIFAT

Her dilde olduğu gibi İngilzicedede sıfatlar konusu bulunmaktadır. İlk önce sıfatın genel bir anlamından bahsedelim sonra ingilizcedeki konumuna bakalım. Sıfatlar ilkokuldan beri işlenilen bir konudur. Öğrenciler her yıl sıfatlar konusunu görmektedir. Fakat her sene daha fazla detaylı işlenmektedir. Sıfatlar genel olarak isimleri niteleyen sözcük türü olarak adlandırılabilir. Sözcüğün arkasına gelen sıfat, isme sorulan nasıl ve ne kadar sorularını cevaplar. Yani sıfat ismi niteler, onun miktarından bahseder ve onun hakkında bilgi verir.

İNGİLİZCEDE SIFAT

Kendi ana dilimizde sıfat konusunu öğrendikten sonra artık İngilizcedeki sıfat konusunu anlamak hayli kolaylaşacaktır. İngilizcede sıfatlar adjectives olarak bilinir. Türkçede olduğu sıfat ismin önüne gelir. Mesela Türkçede kırmızı araba İngilizcede ise red car’dır. Gördüğünüz gibi sıfatlar Türkçede olduğu gibi ismin önüne gelmekte ve nasıl ne kadar sorularına cevap vermektedir. İngilizcede bu sorular how ve how much/how many’dir. Şimdi örnek cümleyi inceleyelim.

There are four red cars in front of the house – Evin önünde dört tane kırmızı araba

İlk olarak ismi bulalım. Burada nitelenen isim car yani arabadır. Ardından soruyu soralım: araba sayılabilir olduğundan how many kalıbını kullanmalıyız. How many cars are in front of the house? Bu soruda evin önünde kaç tane araba var diye sorduk. Cevabımız dörttür. Şimdi arabaların hangi renk olduğunu soralım: Which color are the cars or What colors are the cars. Cevabımız kırmızıdır.

İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar nelerdir?

Bu listede İngilizcede en çok kullanılan sıfatlara yer verdik. Bu sıfatları cümle içinde kullanarak ezberleyebilirsiniz. İngilizcede söylenir ki 1 milyonu aşkın kelime bulunmaktadır. Fakat günlük hayatta kullanılan kelime sayısı 300-400 arasındadır. Bu nedenle en çok kullanılan sıfatlara hakim olmak size günlük hayatta çok fazla avantajı olacaktır.

 • big – büyük
 • small veya little – küçük
 • fast – hızlı
 • slow – yavaş
 • good – iyi
 • bad – kötü
 • expensive – pahalı
 • cheap – ucuz
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • narrow – dar
 • wide – geniş
 • broad – geniş
 • loud – gürültülü
 • quiet – sessiz
 • intelligent – zeki
 • stupid – aptal
 • wet – ıslak
 • dry – kuru
 • heavy – ağır
 • light – hafif
 • hard – sert
 • soft – yumuşak
 • shallow – sığı
 • deep – derin
 • easy – kolay
 • difficult – zor
 • weak – zayıf
 • strong – güçlü
 • rich – zengin
 • poor – fakir
 • young – genç
 • old – yaşlı
 • long – uzun
 • short – kısa
 • high – yüksek
 • low – alçak
 • generous – cömert
 • mean – acımasız
 • true – gerçek/ doğru
 • false – sahte/ yanlış
 • beautiful – güzel
 • ugly – çirkin
 • new – yeni
 • old – eski
 • happy – mutlu
 • sad – mutsuz
 • safe – güvenli
 • dangerous – tehlikeli
 • early – erken
 • late – geç
 • light – aydınlık
 • dark – karanlık
 • open – açık
 • closed veya shut – kapalı
 • tight – sıkı
 • loose – bol
 • full – dolu
 • empty – boş
 • many – çok
 • few – az
 • alive – canlı
 • dead – ölü
 • hot – sıcak
 • cold – soğuk
 • interesting – ilginç
 • boring – sıkıcı
 • lucky – şanslı
 • unlucky – şanssız
 • important – önemli
 • unimportant – önemsiz
 • right – DOĞRU
 • wrong – YANLIŞ
 • far – uzak
 • near – yakın
 • clean – temiz
 • dirty – kirli
 • nice – hoş
 • nasty – çirkin
 • pleasant – hoş
 • unpleasant – hoş olmayan
 • excellent – mükemmel
 • terrible – berbat
 • fair – adil
 • unfair – adil olmayan
 • normal – normal
 • abnormal – anormal

Genel hatlarıyla İngilizce ve Türkçede sıfatları gördünüz. Şimdi daha detaylı incelemeye devam edelim.

İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı

İngilizcede sıfatları birkaç başlık halinde ele alalım.

Possessive Adjectives (Aitlik Sıfatları)

Aitlik sıfatları adından da anlaşıldığı üzere bir aidiyat ve sahiplik belirtir. Mesela Türkçede benim, senin,onun,bizim,sizin ve onların gibi aitlik sıfatlarını sıkça kullanırız. İngilizcede ise bunlar

 • My – Benim
 • Your –  Senin/sizin
 • His – Onun (erkekler için)
 • Her – (Onun kadınlar için)
 • Our –  Bizim
 • Its – Onun cansız nesneler ve hayvanlar için

Mesela benim arabam derken benim sözcüğü bir sıfattır. Aynı zamanda İngilizcede my car derken my sözcüğü de sıfattır. Aitlik sıfatları sınıfına girer.

Demonstrative Adjectives ( İşaret Sıfatları)

Bu işaret sıfatları herhangi bir şeye fiziksel boyutta işaret ederken kullanılır. Türkçede işaret sıfatları bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar. İngilizcede ise bunlar

 • This – Türkçedeki bu işaret sıfatının karşılığıdır. Yakın yerde bulunan nesneleri işaret etmek için kullanılır. Tekildir.
 • That – Türkçedeki şu işaret sıfatının karşılığıdır. Uzak yerde bulunan nesneleri ve varlıkları işaret etmek için kullanılır. Tekildir.
 • These – Türkçedeki bunlar işaret sıfatının karşılığıdır. Yakın yerde bulunan nesneleri ve varlıkları işaret etmek için kullanılır. Çoğuldur.
 • Those – Türkçedeki şunlar işaret sıfatının karşılığıdır. Uzak yerde bulunan nesneleri ve varlıkları işaret etmek için kullanılır. Çoğuldur.

Mesela Türkçede “Bu arkadaşım çok zeki dediğimizde, “bu” ifadesi işaret sıfatıdır. Yani kendisinden sonra gelen isme işaret eder ve niteler.  Burada “arkadaşım” ismi nitelenmiştir.

Comparative and Superlative ( Karşılaştırma Sıfatları)

Eğer iki nesneyi karşılaştırıyorsak Comparative kullanırız.Peki karşılaştırma cümlesi nedir? Örneğin Ahmet sizden uzunsa siz şöyle diyebilirsiniz: Ben Ahmetten kısayım veya Ahmet benden uzun. Bu iki cümle de karşılaştırma içermektedir. Bu yapı ingilizcede şu şekildedir.

SIFAT+ER/MORE+SIFAT+THAN

Ahmet is taller than me – Ahmet benden daha uzun

Eğer sıfat bir veya iki heceliyse sıfata -er eklenir. Mesela bright sıfatı iki heceli olduğu için karşılaştırma yaparken brighter yazılır.

Eğer sıfat ikiden fazla heceyse -er eklenmez, more eklenir.  Sıfatta önce eklenir. Mesela interest sıfatı iki heceden fazla olduğu için interester yerine more interest ifadesi kullanılır.

Superlative ise iki kişiyi karşılaştırmaktan ziyade bir kişiyi genel bir grup, sınıf yani bir topluluk ile karşılaştırmaktır. Türkçede en dediğimiz ifade bu yapının karşılığıdır. Bir heceli sıfatların sonuna -est eklenir. Sıfatın hece sayısı ikiden fazla ise başına most eklenir.

Ahmet is the laziest person in the group – Ahmet grubun en tembelidir.

 

Indefinite Adjectives ( Belgisiz Sıfat)

Belgisiz sıfat yani belirsiz sıfat olarak tanımlanabilir. Bu sıfat türünde adından da anlaşılacağı üzere belirsizlik söz konusudur. Bir isimden önce gelen belgisiz sıfatlar belli bir nesneyi ve kişiyi kast etmez. Türkçede bazı belgisiz sıfatlar : çok, pek çok, bazı, hiç, hiçbir, herhangi…

İngilizcede ise much/many, several, some, few, little…

İngilizcede kısa sıfatlar denildiğinde akla gelen ilk sıfat türü Indefinite Adjectives’dir.

Attributive Adjectives (Niteleme Sıfatları)

Niteleme sıfatları kendisinden sonra gelen ismi renk,şekil ve cins bakımından niteler. Mesela yeşil elma ve sharp window derken yeşil ve sharp (keskin) birer niteleme sıfatıdır. İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar niteleme sıfatlarıdır.

 

İNGİLİZCE SIFATLARIN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Günlük hayatta, okulda, işte, sunum yaparken ve hayatımızın her alanında sıfatlar kullanırız. İngilizce sıfatlar listesi yukarıda verilmişti. O listeden gün içinde kullandıklarınızı not edin ve ne kadar fazla kullandığınıza bakın. İngilizcede en çok kullanılan sıfatlar için ise Google’a top 100 adjectives in English yazmanız yeterli.  İngilizce kelime bakımından çok zengin olduğu için sıfatlar konusunda da epey fazla çeşit barındırmakta. İngilizce sıfatların sayısı tam olarak bilinmese de 4,800 olarak tahmin edilmektedir. Bu kadar çeşitlilik barından ve sayıca hayli fazla olan sıfatlar İngilizcede günlük hayatta çok önemli bir yere sahiptir. Mesela gün içinde nesnelerin özelliklerinden bahsederken, istatistik ve sayı kullanırken, yol tarif ederken hatta alışveriş yaparken bile İngilizce sıfatlar kullanırız. Bunun yanı sıra yolculuk ederken, yazarken ve çizerken ve hep sıfatlar ile haşır neşir oluruz. İngilizcede günlük hayatta daha fazla sıfat kullanmak ve nesneleri tasvir etme alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız alttaki linkleri kullanabilirsiniz. Ayrıca sıfatların çeşitli türleri mevcut: tek heceli sıfatlar, olumlu ve olumsuz sıfatlar. Bu gibi daha fazla bilgiye ve konu anlatımına ulaşmak için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. En çok kullanılan İngilizce sıfatlara ulaşmak için tıkla https://www.konusarakogren.com/blog/ingilizce-sifatlar/

İngilizce Sıfatlar ile İlgili Cümleler

Bu başlıkta İngilizce Sıfatlara dair cümlelere yer verilecektir. İyi okumalar..

İngilizce Olumlu Sıfat Cümleleri

İngilizce Olumlu Sıfat CümleleriTürkçe çevirileri
They are amazing familyOnlar harika bir aile
I am a rich manBen zengin bir adamım
You are so kindÇok naziksin
He wrote meaningless stuffsO anlamsız şeyler yazdı
She is such a beautiful girlO çok güzel bir kız
The dress she wore was awfulGiydiği elbise berbattı
Linda’s hair is gorgeousLinda’nın saçı muhteşem
The curved cave sounds horribleKavisli mağara korkunç görünüyor
You are small, you have to eat moreKüçüksün, daha çok yemelisin
You have straight bodyDüz bir vücudun var
Marcos is taller than JorgeMarcos, Jorge’den daha uzun
He has round noseOnun yuvarlak bir burnu var
The earth is flatDünya düzdür
We are such a big familyBiz çok büyük bir aileyiz
The hurricane was giganticKasırga çok büyüktü
We need massive brains to rescue the worldDünyayı kurtarmak için devasa beyinlere ihtiyacımız var
Your sister is too tinyKız kardeşin çok ufak tefek
I am shorter than youBen senden kısayım
This cushion is very softBu yastık çok yumuşak
When I go a place which has grass, it is very scratchy day for me then.Çim olan bir yere gittiğimde benim için çok cızırtılı bir gün oluyor.
The sun is very hotGüneş çok sıcak
Your hand is so smoothElin çok pürüzsüz/yumuşak
The triangle has three sharp pointsÜçgenin üç keskin noktası vardır
His father was a rough manBabası sert bir adamdı
This dessert is so deliciousBu tatlı çok lezzetli
There are some kind of chocolate which are more bitterDaha fazla acı olan çikolata türleri de var
Some dangerous candies are decorated by over doze sweetBazı şekerler aşırı şeker barındırması nedeniyle çok zararlıdır

 

İngilizce Olumsuz Sıfat Cümleleri

İNGİLİZCETÜRKÇE
I am aggressive in these daysBugünlerde agresifim
He is not liked because he is arrogantKibirli olduğu için sevilmez
She is boastful that she doesn’t like anybodyKimseyi sevmiyor ve bunla  övünüyor
Because he was grown up in a rich family, he is bossyZengin bir ailede büyüdüğü için otoriter bir kişiliği var
The film last day  I watched was very boring so ı didn’t watch and shut downGeçen gün izlediğim film çok sıkıcıydı bu yüzden izlemedim ve kapattım
Babies are so delicate that babysitter shouldn’t be carelessBebekler o kadar hassastır ki çocuk bakıcıları dikkatsiz olmamalıdır
Some girls are very clingyBazı kızlar çok ilgi isterler
There are some people in the history that they are so cruel that they killed lots of peopleTarihte bazı acımasız insanlar vardır ki birçok insanı katletmişlerdir.
Some girls behave cowardly towards their boyfriendBazı kızlar erkek arkadaşlarına karşı korkak davranırlar
He is such ad deceitful that nobody wants to share secret with himO kadar aldatıcı ki kimse onunla sır paylaşmak istemiyor
He is said to be dishonest because the illegal things he didYaptığı yasadışı şeyler yüzünden sahtekâr olduğu söyleniyor
Sometimes I am very fussy that I do wrong things in a wrong timeBazen o kadar telaşlı olurum ki yanlış zamanda yanlış şeyler yaparım
When you have a friend who is greedy, move away from himAçgözlü bir arkadaşın olduğunda ondan uzaklaş
My mother said me that I was very grumpy childAnnem bana çok huysuz bir çocuk olduğumu söylerdi
There is a conception that fathers should be harsh. Do you think is it true?Babaların sert olması gerektiğine dair bir anlayış var. Bunun doğru olduğunu düşünüyor musun?
I am not patient against people who are impatientSabırsız insanlara karşı sabırlı değilim
Some kind of peope are impulsive that they don’t hear what they sayBazı insanlar çok fevridir, ne dediklerini bile duymazlar.
She is jealous of his boyfriendO erkek arkadaşını kıskanıyor
I am very moody today. Because it is rainingBugün çok karamsarım. Çünkü yağmur yağıyor
Every people mentions to be open-minded until they hear ideas against their thoughtHer insan kendi düşüncelerine karşı fikirler duyana kadar açık görüşlü olmaktan bahseder.
Don’t be rude to him. He is your brotherOna kaba olma. O senin kardeşin
If you are selfish, then you have not chance to be hereBencilsen burada olma şansın yok
When I see an unhappy person, I start to feel his feelingsMutsuz bir insan gördüğümde onun duygularını hissetmeye başlarım

 

İngilizce Sıfatlar ile Olumlu Cümleler

İNGİLİZCE SIFAT OLUMLU CÜMLETÜRKÇESİ
Jack is very thinJack çok ince
The red car collided with black truckKırmızı araba siyah tır ile çarpıştı
She is so beautiful that everyone likes herO, o kadar güzel ki herkes onu beğeniyor
My cousin is so smart that he is able to calculate even he is three years oldBenim kuzenim o kadar zeki ki üç yaşında olmasına rağmen hesaplama işlemlerini yapabiliyor
We saw a brilliant film last nightDün gece olağanüstü bir film izledik

 

İngilizce Sıfatlar ile Olumsuz Cümle

Bu listede olumsuz sıfat cümlelerini derledik. İyi Okumalar.

İNGİLİZCE SIFAT OLUMSUZ CÜMLETÜRKÇESİ
He doesn’t know how to behave in social groups. He seems indiscreetSosyal ortamlarda nasıl davranmasını bilmiyor. Düşünmeden konuşan birine benziyor
Our teacher is always aggressive. We think he discuss with his wife every night.Bizim öğretmenimiz her zaman agresifdir. Sanırım her gece eşiyle tartışıyor
My father is a little bit stingy. Once a time he didn’t buy a gift for his own mother birthdayBenim babam biraz para-gözdür. Bir keresinde annesinin doğum günü için hediye bile almamıştı
When I watch drama films, it affects me so much that I am depressed want to stay home all dayDrama filmleri beni çok etkiliyor. Depresyona giriyorum ve tüm gün evde kalmak istiyorum
The film we watched at cinema was disgusting. We felt sorry for the money we paid.Dün sinemada izlediğimiz film berbattı. Ödediğimiz paraya yazık!!

 

İngilizce Sıfatlar ile Soru Cümleleri

İNGİLİZCE SIFAT SORU CÜMLESİTÜRKÇESİ
Do you think is it logical to go out? Look at the weather. It is raining cats and dogsSence dışarı çıkmak mantıklı mı bu havada? Havaya baksana!! Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor
Have you ever gone to their antique house?Hiç onların antik evine gittin mi?
Which shop is much cheaper? The right one or the left one?Hangi market daha ucuz? Sağdaki mi soldaki mi?
Did you see the massive cloud last day at the sky? It looked like a enormous dogDün gökyüzündeki devasa bulutu gördün mü? Köpeğe benziyordu
Why do you insist on buying the black jacket? I think the blue one is much more good and  it is cheapNeden siyah ceketi almakta ısrar ediyorsun? Bnece maviyi almalısın. O daha ucuz ve daha güzel

İngilizce Olumlu Sıfatlar

İNGİLİZCE SIFATLARTürkçesiÖRNEK CÜMLETÜRKÇE ANLAMI
AloneYalnızI am so alone because my family went to the vacation and I have been staying at homeÇok yalnızım çünkü ailem tatile gitti ve ben evde kalıyorum
ActiveAktifShe is the most active person I have ever seenO şimdiye kadar gördüğüm en aktif insan
ApparentAçık, belliDo you differentiate the apparent one and the other oneGörünen olanı diğerinden ayırıyor musun?
BasicTemelThere are some basic rules before playing a guitarGitar çalmadan önce bazı temel prensipler vardır
CapableYetkinDo you think he is capable of doing goalkeeperKalecilik yapabileceğini düşünüyor musun?
BusyMeşgulHe is CEO and, apparently he is so busy. He is running to the bussinessO CEO ve görünüşe göre çok meşgul. İşe koşuyor
CentralMerkeziThe car is supported by central mechanismAraba, merkezi mekanizma ile desteklenir
ClearTemizThe sky was so clear last night that I could see everythingDün gece gökyüzü o kadar açıktı ki her şeyi görebiliyordum
ComfortableKomforlu, rahatMy father surprised that I am a little bit more comfortable against those conditionsBabam bu durumlara karşı ne kadar rahat olduğumu görünce biraz şaşırdı biraz
ComplexKarışıkMany student think that mathematic is so complex. They give up immediatelyBirçok öğrenci matematiğin çok karmaşık olduğunu düşünüyor. Hemen pes ediyorlar

İngilizce Olumsuz Sıfatlar

İNGİLİZCE SIFATLARTÜRKÇESİÖRNEK CÜMLETÜRKÇE ANLAMI
ArrogantKibirliHe is so arrogant that he doesn’t accept somebody who is inferior than himto his roomO kadar küstah ki, kendisinden aşağı birini odasına kabul etmiyor.
Big-HeadedEgoluDo you think I am big-headed? I hear some gossipSence ben egolu muyım? Biraz dedikodu duyuyorum bunun hakkında
VainBeyhudeI studied so hard to University Exam but it was vain.Üniversite Sınavı için çok çalışmıştım fakat  boşunaydı.
BoastfulÖvüngenAfter he won the prize, he seems a little bit boastfulÖdülü kazandıktan sonra biraz kendiyle övünüyor
CynicalEleştirelShe has a pretty cynical view of menErkekler hakkında oldukça alaycı bir görüşe sahip
ImpoliteKabaThe police was impolite against the citizenPolis vatandaşa karşı kaba davrandı
ThoughtlessDüşüncesizMy sister is a little thoughtless sometimesKız kardeşim bazen biraz düşüncesizdir
InconsiderateEmpati yoksunuMy ex-wife was so inconsiderate so I divorcedEski karım çok düşüncesizdi ve bu yüzden boşandım
CruelAcımasızAdolf Hitler was so cruel to the Jewish peopleAdolf Hitler Yahudi halkına çok acımasızdı
DishonestDürüst olmayanI accept that my brother is a little bit dishonest sometimes against my fatherKardeşimin bazen babama karşı biraz dürüst olmadığını kabul ediyorum

 

İngilizce dilbilginizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Sitemizi ziyaret edin.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

One thought on “İngilizce Sıfatlar ve Kullanımları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı