Simple Past Tense Konu Anlatımı


açık mavi arka plan üzerinde konuşarak öğren logosu ve simple past tense konu anlatımı yazısı
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Simple Past Tense; İngilizce öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken en temel zamanlardan biri olan Simple Past Tense, geçmiş zaman kavramını ifade eder. Geldim, gittim, okudum, çalıştım gibi geçmişte yapılan eylemleri anlatırken kullanılır. İngilizce simple past tense cümlesi kurulurken fiilin 2. hali kullanılır.

Bu içeriğimizde sizler için Simple Past Tense geçmiş zamanda cümle kurulumlarını, olumlu, olumsuz ya da soru şekillerinin nasıl oluşturulduğunu anlatacağız. Bu içeriği iyice çalışmanızın ardından dilerseniz diğer zamanlarla ilgili olarak oluşturulmuş yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Past Tense Konu Anlatımı

Türkçe karşılığı geçmiş zaman olarak bilinen Simple Past Tense, tıpkı dilimizde de olduğu gibi daha önce yaşanmış olan olay ya da durumları ifade ederken kullanılır. Simple Past Tense ile kurulan bir cümlenin varlığından söz etmek için, o eylemin geçmiş zamanda gerçekleşmiş olması şarttır.

Simple Past Tense Kalıbı

SUBJECT + VERB 2 + OBJECT

Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

Fiillerin ikinci hallerini biliyorsanız simple past tenste cümle kurmanız çok kolaydır. Fiiler İngilizcede düzenli ve düzensiz fiiler olarak iki grupta incelenir. Düzenli fiillerde fiilin ikinci halinde kural hep aynıdır. Fiilin son harfine göre fiil –d, ed,  veya –ied takısı alır. Düzensiz fiillerde ise fiilin yazımı tamamen değişebilir. Yani düzensiz fiillerin ikinci hallerini ezberlemekten başka bir yol yok.

***Simple Past Tense’in genel olarak kullanıldığı yerleri ise şöyle sınıflandırabiliriz:

 • Geçmişte bir kez yaşanan bir olay ya da gerçekleşen bir durum için kullanılır. Bu tarz cümlelerde genel olarak zaman kalıpları kullanılmasa da, cümlenin belli noktalarında verilen ipuçlarıyla olayın geçmiş zamanda yaşandığı anlaşılmalıdır. Verilen ipuçlarının en önemlisi de fiil çekimlerinin geçmiş zamana uygun olarak 2. halinde yazılmasıdır.

Örnek: I met my wife in 2012.

2012 yılında karımla tanıştım.

We went to Antalya for our holidays.

Tatil için Antalya’ya gittik.

 • Geçmişte birkaç yaşanan olaylar ve durumlar için de Simple Past Tense kullanılır.

Örnek: When I was a boy, I walked a kilometer to school every day.

Ben çocukken her gün okula her gün bir kilometre yürürdüm.

We visited a lot of museum while we were on holiday.

Tatildeyken çok fazla müze ziyaret ettik.

 • Simple Past Tense, geçmişte bir süre yaşanmış olan olayları ifade ederken de kullanılmaktadır.

Örnek: She lived abroad for ten years.

On yıl yurt dışında yaşadı.

I lived in Norway for two years.

İki sene Norveç’te yaşadım.

 • Geçmişte yaşanmış olduğu belli olan, ancak net bir zaman dilimi verilmeyen olaylarda Simple Past Tense’den yararlanılır.

Örnek: I met my wife a long time ago.

Karımla uzun zaman önce tanıştım.

We went to the camp with my friend a long time ago.

Arkadaşımla uzun süre önce kampa gittik.

 • Geçmişte yapılan alışkanlıklardan bahsedilirken de Simple Past Tense ile cümle oluşturulmaktadır. Burada amaç, ‘’used to’’ kalıbında olduğu gibi; ifade edilen söz konusu eylemin geçmişte sıklıkla yapılan bir alışkanlık olduğunu vurgulamaktır. Eğer dilerseniz bu cümlelerde ‘’always’’, ‘’often’’, ‘’usually’’ gibi sıklık belirtilen kelime yapılarını da kullanabilirsiniz.

Örnek:  She played volleyball when she studied to the high school.

O, liseye giderken voleybol oynardı.

Umut liked to swim in the game pool as a child.

Umut, çocukken oyun havuzunda yüzmeyi severdi.

Simple Past Tense Olumlu Cümleler

Sizlere İngilizce öğretilirken bahsedilen ilk kurallardan biri de cümlenin diziliş şekilleridir. İngilizce olumlu cümle kurarken Özne+yüklem+ nesne şeklinde ifade edilen SVO kuralından bahsedilmektedir. Cümle kurarken yapmanız gereken ilk şey özneyi başa getirmek ardından yüklemi eklemektir. Ancak olumlu cümlelerde Simple Past Tense de fiiller yalın haliyle değil, geçmiş zamanı karşı tarafa aktarmak için fiilin 2. haliyle kullanılmaktadır.

Fiillerin 2. halleri ise genel olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar düzenli ve düzensiz fiillerdir. Düzenli fiillerde fiil sonunda –ed eki getirildiğinden bunları öğrenmeniz nispeten daha kolaydır. Ancak düzensiz fiillerde, fiil yalın halinden biraz daha farklı bir şekilde yazılmaktadır. Aşağıda en çok kullanılan düzensiz ve düzensiz fiillere örnekler bulabilir, ayrıntılı bilgi edinmek için ise sitemizdeki içerikleri inceleyebilirsiniz.

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. halleri konumuzdan tüm fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini öğrenebilirsiniz.

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Örnekleri

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
BreakBrokeBrokenKırmak
DoDidDoneYapmak, etmek
DrawDrewDrawnResim çizmek, çizmek
DrinkDrankDrunkİçmek
DriveDroveDrivenAraba kullanmak
EatAteEatenYemek
FallFellFallenDüşmek
ForgetForgotForgottenUnutmak
GetGotGottenAlmak
GiveGaveGivenVermek
GoWentGoneGitmek
GrowGrewGrownYetiştirmek
KnowKnewKnownBilmek
SeeSawSeenGörmek
SpeakSpokeSpokenKonuşmak
SwimSwamSwumYüzmek
TakeTookTakenAlmak
WriteWroteWrittenYazı yazmak

Düzenli Fiiller (Regular Verbs) Örnekleri

Present(v1)Past(v2) Past Participle(v3)                                             Türkçesi
Accept AcceptedAcceptedKabul etmek
AddAddedAddedEklemek
AnnoyAnnoyedAnnoyedKızdırmak
AllowAllowedAllowedİzin vermek
AnswerAnsweredAnsweredCevap vermek
AppearAppearedAppearedGörünmek
AskAskedAskedSormak, rica etmek
AttackAttackedAttackedSaldırmak
AvoidAvoidedAvoidedKaçınmak
BorrowBorrowedBorrowedÖdünç almak
BrushBrushedBrushedFırçalamak
BurnBurnedBurnedYakmak, yanmak
CheckCheckedCheckedKontrol etmek
CleanCleanedCleanedTemizlemek
CallCalledCalledTelefonla aramak
ComplainComplainedComplainedŞikayet etmek
Contain ContainedContainedİçermek
DiscoverDiscoveredDiscoveredKeşfetmek, bulmak
DreamDreamedDreamedRüya görmek
EarnEarnedEarnedPara kazanmak
EnjoyEnjoyedEnjoyedHoşlanmak
EnterEnteredEntered Girmek
ExplainExplainedExplainedAçıklamak
FollowFollowedFollowedTakip etmek
HelpHelpedHelpedYardım etmek
JumpJumpedJumpedZıplamak
KillKilledKilledÖldürmek
KissKissedKissedÖpmek
LaughLaughedLaughedGülmek
LookLookedLookedBakmak
MissMissedMissedÖzlemek
NeedNeededNeededİhtiyacı olmak
OfferOfferedOfferedTeklif etmek
OpenOpenedOpenedAçmak
OrderOrderedOrderedSipariş vermek
PlayPlayedPlayedOynamak
PrayPrayedPrayedDua etmek
QuestionQuestionedQuestionedSoru sormak
RainRainedRainedYağmur yağmak
RememberRememberedRememberedHatırlamak
ReturnReturnedReturnedGeri dönmek
SmellSmelledSmelledKokmak
TravelTraveledTraveledSeyahat etmek
VisitVisitedVisitedZiyaret etmek
WaitWaitedWaitedBeklemek
WalkWalkedWalkedYürümek
WantWantedWantedİstemek
WashWashedWashedYıkamak
WatchWatchedWatchedİzlemek
WishWishedWishedDilemek

Simple Past Tense de cümle oluştururken fiillerin 2.hallerini bilmemiz gerektiğini öğrendik. Şimdi de özne, yüklem ve nesne sıralamasına uygun olarak geçmiş zamanla kurulmuş cümle örneklerine bakarak konuyu daha anlaşılır hale getirelim:

Simple Past Tense Olumlu Cümle Örnekleri

***Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali özneye göre değişmez. Yani geniş zamanda olduğu gibi 3. Tekil şahıslarla diğerlerinde aynı kullanılır. SUBJECT + VERB 2 + OBJECT >> Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

 • Two boys played football in the garden. İki çocuk, bahçede futbol oynadı.
 • The old couple toured in the park. Yaşlı çift, parkta gezdi.
 • She worked hard on her exam and succeeded. Sınavına çok fazla çalıştı ve başarılı oldu.
 • My father read his newspaper. Babam, gazetesini okudu.
 • I registered at the gym yesterday. Dün, spor salonuna kayıt yaptırdım.
 • They were in Ankara last year. Geçen yıl Ankara’dalardı.
 • I played tennis last week (Geçen hafta tenis oynadım)
 • She played tennis last week (Geçen hafta tenis oynadı)
 • We watched TV in the evening (Akşam TV izledik)
 • He watched TV in the evening (Akşam TV izledi)
 • We travelled to İstanbul last month (Geçen hafta İstanbul’a seyahat ettik)

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense de olumsuz cümle kurmak da yine SVO cümle dizilişine göredir. Geçmiş zamanda gerçekleşmeyen olay ya da durumların ifade edildiği bu cümle yapısını kurmak ise olumlu cümleye göre daha kolaydır. Çünkü olumsuz cümlelerde özne ve olumsuzluk ekinin ardından fiilin yalın hali kullanılır. Cümlelerde olumsuzluk anlamını katmak amacıyla ‘’did not yani didn’t’’ eki kullanılır. Ancak cümle be fiili ile oluşturulan bir cümle ise Simple Past Tense de olumsuzluk eki ‘’wasn’t ya da weren’t’’ dır.

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

***Simple past tense olumsuz cümlelerin yardımcı fiili did dir. Did yardımcı fiili not olumsuzluk eki alır ve cümleye olumsuz anlam katar. SUBJECT + did not + VERB 1 + OBJECT, Özne + did not + Fiilin 1. Hali + Tümleç

 • I didn’t meet my friends because I was on holiday. Tatilde olduğum için arkadaşlarımla buluşmadım.
 • The teacher didn’t tell us that she was going to exam. Öğretmen bize sınav yapacağını söylemedi.
 • We didn’t go on holiday last summer. Geçen yaz tatile gitmedik.
 • I didn’t buy it because the skirt is so expensive. Etek çok pahalı olduğu için onu satın almadım.
 • That person wasn’t me. O kişi, ben değildim.
 • She wasn’t at home yesterday. O, dün evde değildi.
 • I didn’t study English (İngilizce çalışmadım)
 • She didn’t play tennis (Tenis oynamadı)
 • We didn’t go to the cinema last day (Geçen gün sinemaya gitmedik)

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Simple Past Tense de soru cümlesi yapmak için cümlenin yardımcı fiili olarak adlandırılan ‘’did’’ ya da ‘’ was/were’’ başa getirilir. Ardından özne, fiilin yalın hali ve varsa nesne getirilerek cümle oluşturulur.  Soru sorarken fiilin yalın halinin söylenmesi temel bir kuraldır ancak vereceğimiz yanıt olumlu bir yargı içeriyorsa fiilin 2. hali kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer kısa bir yanıt vermeyi tercih ediyorsanız, yine ‘’did’’ ekiyle cümle oluşturabilirsiniz.

Simple Past Tense Soru Cümlesi Örnekleri

***Soru cümlelerinde yine yardımcı fiilimiz did dir. Did + SUBJECT + VERB 1 + OBJECT, Did + Özne + Fiilin 1. Hali + Tümleç

 • A:Did you visit Bodrum last week? Geçen ay Bodrum’u ziyaret ettin mi?
 • B: Yes, i did. /No, i didn’t Evet ettim. /Hayır, etmedim.
 • A: Did she come to the conferance? O, konferansa geldi mi?
 • B: Yes, she did. She come to the conferance. / No, she didn’t. She didn’t come to the conferance. Evet, geldi.  O, konferansa geldi.  / Hayır, gelmedi.  O, konferansa gelmedi.
 • A: Did you pass the exam? Sınavı geçtin mi?
 • B: Yes, i did. /No, i didn’t Evet, geçtim / Hayır, geçmedim.
 • A:Were you 22 years old when you graduated the university? Üniversiteden mezun olduğunda 22 yaşında mıydın?
 • B: Yes, I was. / No, I wasn’t. Evet, öyleydim. / Hayır, öyle değildim.
 • A: Did Ahmet study at that school? Ahmet, o okulda mı okudu?
 • B: Yes,he did. /No, he didn’t. Evet, okudu. /Hayır, okumadı.
 • Did you sleep last night? (Geçen gece uyudun mu?)
 • Did he clean her car? (Arabasını yıkadı mı?)
 • Did they lost the match? (Maçı kaybettiler mi?)
 • Düzensiz fiillerle simple past tense
 • I went to the cinema (Sinemaya gittim)

-Wh Questions Kalıplarında Soru Cümlesi Yapısı

İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan soru kalıpları vardır. Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorulan sorulara benzemektedir. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıpları dilerseniz Simple Past Tense soru cümlelerinde kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için gereken ise, yukardaki soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Simple Past Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulamaktır. Bu şekilde sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap vermeniz mümkün olmadığı için, düz cümle kurallarına uyarak yanıt vermeniz gerekmektedir.

A: What did you study at university?

Üniversitede hangi bölümü okudun?

B: I studied Political Science and International Relations.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü okudum.

A:How old were you when you got on the plane for the first time?

Uçağa ilk kez bindiğinde kaç yaşındaydın?

B: I was 11.

11 yaşındaydım.

A: Who came to your home yesterday?

Dün senin evine kim geldi?

Yağmur came to my home yesterday.

Dün, Yağmur evime geldi.

A: Where did you spend your holiday last year?

Geçen yıl tatilini nerede geçirdin?

B: I spent my holiday in Girne last year.

Geçen yıl tatilimi Girne’de geçirdim.

İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı / Simple Past Tense Video

SORU CEVAP

Simple Past Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Simple past tense cümle kurarken fiillerin ikinci halini bilmeniz gerekir. Olumlu cümle kalıbı; SUBJECT + VERB 2 + OBJECT, Özne + Fiilin 2. Hali + Tümleç

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiil did’dir. Olumsuz cümle kalıbı; SUBJECT + did not + VERB 1 + OBJECT, Özne + did not + Fiilin 1. Hali + Tümleç

Simple Past Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Soru cümlelerinde de yardımcı fiil olarak did kullanılır. Soru cümle kalıbı; Did + SUBJECT + VERB 1 + OBJECT, Did + Özne + Fiilin 1. Hali + Tümleç

Simple Past Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Simple past tense Türkçe’de geçmiş zamanı ifade etmek için kullanılır. Örneğin, gittim, geldim, çalıştım gibi geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı