Past Continuous Tense Konu Anlatımı


İngilizce Neden Ortak Dildir?
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Past Continuous Tense

Past Continuous tense geçmişte başlayıp bir süre devam edip bitmiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kipidir. Türkçeye –yordu olarak çevirebiliriz bu kipi. Past Continuous yardımcı fiil ‘be’nin geçmiş zaman halleri was/were ve fiile eklenen –ing ekiyle oluşturulur.

Bu kipin nasıl oluşturulduğuna ve hangi durumlarda kullanıldığına bakalım:

was/were + Fiil + -ing

İngilizce öğrenmeye başladığınız anlardan itibaren, çalışmanız gereken en temel konuların başında İngilizce cümle kurulumu ve zaman kavramları gelmektedir. Kaliteli bir şekilde iletişim kurmak ve İngilizce öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken en temel zamanlardan biri de Simple Past Tense ile benzese de farklılıkları olan ve anlamca da değişik anlama gelen Past Continuous Tense.

Sizlere hazırladığımız bu içerikte Past Continuous Tense cümle kurulumlarını, olumlu, olumsuz ya da soru şekillerinin nasıl oluşturulduğunu anlatacağız. Buna ek olarak Simple Past Tense olarak bilinen geçmiş zamanla da aralarındaki farklılıklardan da bahsedeceğiz. Dilerseniz bu içeriği çalışmanızın ardından diğer zamanlarla ilgili olan konu başlıklarımıza da göz atabilirsiniz.

Past Continuous’un Kullanımı

Past Continuous günlük hayatta kullanılırken genellikle Past Simple ile birlikte kullanılır. Bu durumlarda Past Continuous uzun zamandır yapılan eylemleri, Past Simple uzun eylem sürerken bir anda yapılan kısa eylemi anlatmak için kullanılır. Bu yapılarda while ve when zarflarını sıklıkla görebilirsinir.

 • Uzun süren eylem: long action ( watching TV gibi)
 • Kısa süren eylem:  short action (called me gibi)

Long action ile short action’ı birleştirdiğimizde;

I was watching TV when you called me

gibi bir cümle elde ederiz. Bu tip cümleler İngilizcede sık sık duyulur.

Past Continuous Tense Olumlu Cümle

Past Continuous Tense, geçmiş zamanda yaşanmış olan olayları anlatırken kullanılır. Bu durum Simple Past Tense için de geçerlidir. Ancak Past Continuous Tense’deki ayrım, cümlenin anlamından dahi ortaya çıkmaktadır. Past Continuous Tense de yaşanan olay ya da durum belli bir süreç içinde yaşanmıştır. Yani, Türkçe düşünüldüğünde ‘’yapıyordum, gidiyordum’’ gibi anlatımlar Past Continuous Tense için geçerlidir.

Past Continuous Tense’de de tıpkı diğerlerinde olduğu gibi cümle diziliş şekilleri özne+yüklem+nesne yani SVO kuralı olarak geçerlidir. Ancak burada özneden sonra ‘’be’’ yardımcı fiilinin geçmiş zamandaki karşılığı olan was/were fiili getirilmekte ve daha sonra gelen fiile –yor anlamını kazandırmak için –ing eki eklenmektedir.

 • I/He/She/It + was + Verb+ing
 • You/We/They + were + Verb+ing

Eğer cümlenin kurulacağı özne  I, he, she, it veya bir tekil isimse, o halde özneden sonra was eki getirilmeli ve cümlenin ana fiiline –ing eki eklenmelidir. Ancak eğer cümlenin öznesi you, we, they ya da çoğul bir isimden oluşmaktaysa, o halde özneden sonra were getirilmekte ve fiile –ing eki getirilerek cümle kurulmaktadır.

Past Continuous Tense Örnek Olumlu Cümleler

 • It was raining this morning. Bu sabah yağmur yağıyordu.
 • He was writing a book. O, bir kitap yazıyordu.
 • I was swimming in the pool. Ben havuzda yüzüyordum.
 • We were drinking tea. Biz, çay içiyorduk.
 • They were travelling the Asia. Onlar, Asya’da seyahat ediyordu.

Past Continuous Tense Olumsuz Cümle

İngilizce nasıl cümle kurulacağından daha önce bahsetmiştik. Past Continuous Tense olumsuz cümlelerde de bu kurallar birebir geçerlidir. Bu zamanda cümleyi olumsuz yapmak için ‘’was/were’’ fiiline ek olarak olumsuzluk anlamı veren ‘’not’’ eki getirilmekte cümlenin geri kalanı tıpkı olumlu cümledeki gibi devam etmektedir.

 • I/He/She/It + was + not +  Verb+ing
 • You/We/They + were + not + Verb+ing

Öznelere göre was ya da were yardımcı fiilinin getirilmesinin ardından not eki getirilmekte; daha sonra fiile –ing eki eklenmesiyle cümle olumsuz hale getirilir. Ancak dilerseniz was not yerine ‘’wasn’t’’, were not yerine ‘’weren’t’’ şeklinde kısaltarak da kullanabilirsiniz.

Past Continuous Tense Örnek Olumsuz Cümleler

 • I was not eating an apple. / I wasn’t eating an apple. Ben elma yiyordum.
 • She was not going to the course./ She wasn’t going to the course. O, kursa gitmiyordu.
 • We were not going to school last year. / We weren’t going to school last year. Biz geçen yıl okula gitmiyorduk.
 • They were not walking in the garden. / They weren’t walking in the garden. Onlar, bahçede yürümüyordu.

Past Continuous Tense Soru Cümlesi

Diğer zamanlardaki soru sorma şekillerini hatırlayın: Cümledeki yardımcı fiilin başa getirilmesinin ardından önce özne getirilmekte daha sonra fiil ve varsa nesne getirilerek soru sorulmaktaydı. Aynı durum Past Continuous Tense için de geçerli olup önce özneye uygun olan ‘’was/were’’ yardımcı fiili başa gelmekte, daha sonra özne ve ‘’–ing’’ eki alan fiil ile soru cümlesi oluşturulur. Bu anlatımı anlaşılır kılmak adına, aşağıdaki kullanım şeklini inceleyebilirsiniz:

 • Was + I/He/She/It +  Verb+ing
 • Were + You/We/They + Verb+ing

Past Continuous Tense Örnek Soru Cümleleri

 • A: Was he playing football?
 • A: O, futbol mu oynuyordu?
 • B: Yes, he was playing football. / Yes, he was. / No, he wasn’t playing football. / No, he wasn’t.
 • B: Evet, futbol oynuyordu. / Evet, oynuyordu. / Hayır, futbol oynamıyordu. / Hayır, oynamıyordu.

 

 • A: Were you cooking the meal?
 • A: Yemek mi pişiriyordun?
 • B: Yes, I was cooking the meal. / Yes, I was. / No, I wasn’t cooking the meal. / No, I wasn’t.
 • B: Evet, yemek pişiriyordum. / Evet, pişiriyordum. / Hayır, yemek pişirmiyordum. / Hayır, pişirmiyordum.

 

 • A: Was her uncle playing a game?
 • A: Onun amcası oyun mu oynuyordu?
 • B: Yes, he was playing a game. / Yes, he was. / No, he wasn’t playing a game. / No, he wasn’t playing a game.
 • B: Evet, o oyun oynuyordu. / Evet, oynuyordu. / Hayır, o oyun oynamıyordu. / Hayır, o oynamıyordu.

 

 • A: Was  she walking on the street?
 • A: O, sokakta yürüyor muydu?
 • B: Yes, she was walking on the street. / Yes, she was. / No, she wasn’t walking on the street. / No, she wasn’t.
 • B: Evet, o sokakta yürüyordu. / Evet, yürüyordu. / Hayır, o sokakta yürümüyordu. / Hayır, yürümüyordu.

 

 • A: Were they singing a song last night?
 • A: Onlar dün gece şarkı mı söylüyorlardı?
 • B: Yes, they were singing a song last night. / Yes, they were. / No, they weren’t singing a song last night. / No, they weren’t.
 • B: Evet, onlar dün gece şarkı söylüyorlardı. / Evet, söylüyorlardı. / Hayır, onlar dün gece şarkı söylemiyorlardı. / Hayır, söylemiyorlardı.

-Wh Questions Kalıplarında Soru Cümlesi Yapısı

İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan belirli kelimeler vardır. Bu kelimeler İngilizcede çeşitli soruları sorarken kullanılmaktadır. Bu soru kalıpları Türkçede yer alan ‘’Kim, kiminle, nerede, nasıl, ne zaman?’’ şeklinde sorulan sorularda kullanılmaktadır. İngilizce hali–Wh questions olarak adlandırılan soru kalıpları şunlardır:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıpları dilerseniz diğer tüm zamanlarda olduğu gibi; Past Continuous Tense ile kurulan soru cümlelerinde kullanabilirsiniz. Bu kelimelerle soru sormak için, yukardaki soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Past Continuous Tense soru cümlesini aynı şekilde kullanmanız yeterlidir.  Ancak bu şekilde sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap vermeniz anlamlarını da düşündüğünüzde mümkün olmadığı için, düz cümle kurallarına uyarak yanıt vermeniz gerekmektedir.

-Wh Questions Kalıplarında Örnek Soru Cümleleri

 • A: When was she going to school?
 • A: O, ne zaman okula gidiyordu?
 • B: She was going to school last winter.
 • B: O, geçtiğimiz kış okula gidiyordu.

 

 • A: What were they doing?
 • A: Onlar ne yapıyorlardı?
 • B: They were playing the guitar.
 • B: Onlar, gitar çalıyordu.

 

 • A: Why was he going to hospital?
 • A: O neden hastaneye gitmişti?
 • B: Because, he was ill.
 • B: Çünkü, o hastaydı.

 

 • A: How was he going home?
 • A: O, nasıl eve gidiyordu?
 • B: He was going home by the subway.
 • B: O, metro ile eve gidiyordu.

Past Tense ve Past Continuous Tense Arasındaki Farklar

Gerek Past Tense, gerekse Past Continuous Tense de geçmiş zamanda yaşanan olay ya da durumları ifade ederken kullanılmaktadır. Ancak Past Tense, geçmişte yaşanan olaylardan bahsederken bir zaman diliminden değil; aksine zamanın bir noktasında gerçekleşen olaylardan bahsederken kullanılmaktadır.

Past Continuous Tense de ise bahsedilen olay zamanın bir noktasını kapsayan eylemlerden oluşmamaktadır. Burada önemli olan şey, olayları bir süreç içinde yaşanmasıdır. Past Tense içeren bir cümleyi çevirirken ‘’-dı/tı’’ ekleri kullanılırken; Past Continuous Tense de ise ‘’-yordu’’ gibi ekler kullanılmaktadır. Buradan da çıkarmamız gereken sonuç; Past Tense de geçmiş zamanın bir noktasında yaşanan olayken; Past Continuous Tense de ise yine geçmiş zamanda gerçekleşen bir süreçtir.

When – While Bağlaçları

When ve while bağlaçlarından kısaca bahsedecek olursak; bu bağlaçlar iki tane durum ya da olaydan bahsederken kullanılmaktadır. Yani, bir eylemin gerçekleştiği anda bir diğer eylemin de devam ettiğini anlatırken kullanılmaktadır.

Bu iki bağlaç Simple Past Tense ve Past Continuous Tense de sıklıkla kullanılan bağlaçlardır. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Simple Past Tense geçmiş zamanda bir noktayı işaret ederken; Past Continuous Tense ise geçmiş zamandaki bir süreçten bahsetmektedir. Bu iki bağlacı kullanarak geçmişte yaşanan olayları kullanabilir ve hangisinin diğerinden önce yaşandığını anlatabiliriz.

While ve When Kullanımı

While ve when, Past Continuous ve Simple Past Tense ile sıkça kullanılan iki zaman zarfıdır. Genellikle while’dan sonra Past Continuous, when’den sonra ise Simple Past kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta while ve when’li yan cümlecik bittikten sonra mutlaka virgül koymak.

When+ short action (past simple)

While+ long action (past continuous)

ÖRNEK:

 • I was studying when James called.
 • While I was studying, James called.

Bu örnekleri incelediğimizde studying birkaç saat alan bir eylemken James’in araması birkaç saniye sürer. Bu sebeple uzun süren fiilli Past Continuous yapısıyla kullanmaya dikkat edin.

Her iki bağlaç hakkında genel bir kullanımdan bahsedecek olursak; when’in kullanıldığı cümlede Simple Past Tense ile kurulmuş bir cümle gelir ve virgülden sonra kurulan diğer cümle ise Past Continuous Tense ile oluşturulur. Ancak while’ın kullanıldığı cümle Past Continuous Tense ile başlamakta ve ardından Simple Past Tense kullanılmaktadır.

When – While İle Örnek Past Continuous Cümleleri

 • When my mother coming in, I was studying. Annem içeri girdiğinde ders çalışıyordum.
 • Ayşe was listening the music when he was ringing the bell. O, zili çaldığında Ayşe müzik dinliyordu.
 • When they went out, it was snowing. Onlar dışarı çıktığında, kar yağıyordu.
 • I was sleeping when you came. Sen geldiğinde ben uyuyordum.
 • You felt asleep while we were watching the movie. Biz film izliyorken sen uyuyakaldın.

Past Continuous Tense Örnek Cümleler

 • I was watching TV.
 • You were not working hard.
 • He was not helping Mary at all.
 • Were you being silly?
 • They were playing football.
 • I was working at 7 am in the morning.
 • She was cooking when I called her.
 • Julie went home early because it was snowing.
 • I was studying when you called.

Past Continuous özellikle hikayelerde atmosferi anlatmak ya da arka planla ilgili bilgi vermek için kullanılır. Genellikle hikayeler Past Continuous ile başlayıp Simple Past’a dönerler.

Örnek:

Clark Kent was driving through town. It was snowing heavily. The wind was blowing. Suddenly, he saw a …

SORU CEVAP

When Nasıl Kullanılır?

When ile ilgili cümle kurarken, When+ short action (past simple) yapısı kullanılır. When’den sonra past simple gelir.

While Nasıl Kullanılır?

While ile ilgili cümle kurarken, While+ long action (past continuous) yapısı kullanılır. While’den sonra past continuous gelir.

Past Continuous Tense Cümle Kalıbı Nasıl Oluşturulur?

Past continuous genellikle past simple yapısı ile birlikte kullanılır. Yardımcı olarak when ve while kalıpları kullanılır. Cümle kalıbı; was/were + Fiil + -ing ile oluşturulur.

Past Continuous Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Past continuous tense Türkçe’de -yordu ifadelerinde kullanılır. Yani geçmişte başlamış ve bir süre devam etmiş ve bitmiş ifadelerde kullanılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı