Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı


İngilizce Neden Ortak Dildir?
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Present Continuous Tense

İngilizce’de şimdiki zamanı anlatmak için Present Continuous Tense kullanılır. Bu zamanın present progressive diye isimlendirildiği de olur. Bu yazıda İngilizcede nasıl şimdiki zamanı kullanacağımıza bir bakalım.

Genel olarak konuşma anında yapılan eylemleri bildirmek için kullanılır. Türkçe’deki şimdiki zaman ifadesine karşılık gelmektedir bu nedenle fiile ‘-yor’ eki eklenmiş gibi bir anlam katar.

Present Continuous Tense Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu cümle yapısında özneden sonra ‘am, is, are’ yardımcı fiilerinden biri gelir ve sonrasında ana fiile ‘-ing’ eki getirilir.

***I öznesinden sonra ‘am’, 3. Tekil şahıslardan sonra ‘is’, diğer öznelerden sonra ‘are’ yardımcı fiili kullanılır.

Present Continuous Tense İle İlgili Olumlu Cümleler

 • I am playing football. (Ben futbol oynuyorum.)
 • She is watching TV. (O, televizyon izliyor.)
 • They are studying English. (Onlar İngilizce çalışıyorlar.)

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Yapısı

***Olumsuz cümle yapısında ‘am, is, are’ yardımcı fiillerinden sonra ‘not’ olumsuzluk eki getirilir ve sonra ana fiile ‘-ing’ eki getirilir.

Present Continuous Tense İle İlgili Olumsuz Cümleler

 • I am not swimming. (Ben yüzmüyorum.)
 • He isn’t eating pizza. (O,pizza yemiyor.)
 • We are not sleeping. (Biz uyumuyoruz.)

Present Continuous Tense Soru Cümlesi Yapısı

***Soru cümlesi yapısında özneden önce ‘am, is, are’ yardımcı fiili kullanılır ve ana fiile ‘-ing’ eki getirilir.

 • Are you going to home? (Eve mi gidiyorsun?)
 • Is Helen reading a book? (Helen kitap mı okuyor?)

Present Continuous Tense İng Takısı Kuralları ve Kullanımı

NOT: Ana fiile eklenen ‘-ing’ farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Fiilin sonunda sessiz harften sonra ‘e’ harfi varsa ‘-ing’ eki getirildiğinde e harfi düşer.

 • make – making
 • Take – taking

Fiilin sonunda sesli harften sonra sessiz harf varsa ‘-ing’ eki getirilirken sondaki sessiz harf çift yazılır.

 • swim – swimming
 • Run – running

Diğer fiillerde ‘ing’ eklendiğinde bir değişiklik olmaz.

 • play – playing
 • Do – doing

Present Continuous Tense Zaman İfadeleri

***Present Continuous Tense ile kullanılan bazı zaman ifadeleri şu şekildedir;

 • now (şimdi)
 • at the moment (şu an)
 • at present (şu ara)
 • these days ( bu günlerde)
 • nowadays (bu günlerde)
 • right now (hemen şimdi)
 • still (hâlâ)
 • today (bugün)
 • tonight (bu gece)
 • this morning (bu sabah)
 • this year (bu yıl)

Present Continuous Tense Kullanım Alanları

Konuşma anında gerçekleşen olaylardan bahsederken kullanılır.

 • Ahmet is going to school at the moment. (Ahmet şu anda okula gidiyor.)
 • My mother is cooking now. (Annem şimdi yemek pişiriyor.)

Geçici durumlardan bahsederken kullanılır.

 • I am staying at a hotel this week. (Bu hafta bir otelde kalıyorum.)
 • They are going to work early these days. (Bu günlerde işe erken gidiyorlar.)

Yakın zamanda yapılacak planlanmış işlerden bahsederken kullanılır.

 • We are going to cinema this night. (Bu gece sinemaya gidiyoruz.)
 • He is eating at a restaurant today.  (O, bugün restoranda yemek yiyecek.)

Sürekli değişen ve gelişen durumlardan bahsederken kullanılır.

 • The sea is getting more dirty. (Denizler daha da kirleniyor.)
 • The weather is getting warmer. (Hava daha da ısınıyor.)

NOT:  

Sevdiğimiz şeylerden bahsederken, duygularımızı ve hislerimizi söylerken belirli fiillerle Present Continuous Tense  kullanılmaz.

Bu fiiller; like, love, hate, dislike, know , believe, want, understand, remember, mean

 • “I’m liking apple” yanlış bir ifadedir.

‘Think’ fiili fikir belirtiyorsa Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Fakat ‘think’ düşünme işini yapma anlamında kullanılırsa Present Continuous Tense ile kullanılabilir.

 • “I’m thinking he’s nice.” Yanlış bir ifadedir.
 • “She’s thinking about the film.” Doğru bir ifadedir.

‘Have’ fiili sahip olmak anlamındaysa  Present Continuous Tense  ile kullanılmaz. Fakat ‘have’ fiili bir iş bildiriyorsa Present Continuous Tense kullanılabilir.

 • “I’m having a cat.” Yanlış bir ifadedir.
 • “He’s having breakfast.” Dogru bir kullanımdır.

Şimdiki zaman hangi durumlarda kullanılır?

-Konuşma esnasında olmakta olan durumları belirtmek için

 • Please be quiet. Your grandmom is sleeping.
 • Please call back later as we are eating dinner right now.
 • I am studying at the moment.

-Geçici olduğunu düşündüğümüz durumlarda

 • I’m working in New York for the next two months.
 • She is staying with her boyfriend for two weeks.
 • I am working in a cafe until I find a suitable job for myself.

Yeni olduğunu düşündüğümüz ve önceki durumlardan farklı olan bir hususu belirtmek için:

 • These days most people are using smartphones instead of writing letters.
 • My father is eating a lot these days.
 • You’re smoking too much.
 • He is swimming every morning. (Eskiden yüzmüyordu.)

-Gelişen ya da değişen şeyleri anlatmakta kullanılır:

 • The weather is getting colder.
 • I am getting thinner and thinner because of this sickness.

-Tekrar tekrar olan şeyleri anlatmakta kullanılır:

 • His parents are always arguing.
 • I am always running late for the bus.
 • You’re forever losing your keys!
 • My boss is constantly missing flights.

Present Continuous Tense gelecek zamanı anlatmak için de kullanılabilir.

-Daha önceden planlanmış şeyleri anlatmak için:

 • What are you doing next week?
 • When are you starting your new job at the bank?
 • We’re eating at Jane’s Cafe tonight. I’ve already booked the table.
 • I am meeting my father tomorrow.
 • I am leaving at 9 am.
 • My friends are going to the beach at the weekend.

İngilizcede bazı fiiller Present Continuous Tense’de kullanılmaz. Aşağıda bir liste halinde verilen fiiller aksiyon ya da süreçten ziyade durumları belirttiği için şimdiki zamanda kullanılmazlar.

Beş duyu organıyla ilgili fiiller:

 • to feel
 • to hear
 • to see
 • to smell
 • to taste

Fikir beyan ederken kullanılan fiiller:

 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel
 • to find
 • to suppose
 • to think

Mental durumları anlatmak için kullanılan fiiller:

 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand

Duyguları ve istekleri belirten fiiller:

 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

Diğer fiiller:

 • to look (benzemek anlamında kullanıldığında)
 • to seem
 • to be
 • to have (sahip olma anlamında kullanıldığında)

İngilizce Zamanlar yazımızı okuyarak en önemli gramer konularından olan İngilizce zamanlar konusunda kendinizi, bugüne kadar hazırlanmış en iyi anlatım ile geliştirin.

İngilizce Şimdiki Zaman “Present Continuous Tense” Konu Anlatımı Video

ÖZET

To Be + Fiil-ing

Örnek:

He is going, I am coming, They are sleeping

Present Continuous ile Cümle Oluşturma

Olumlu Cümle Yapımı

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + nesne

Olumsuz Cümle Yapımı

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + not + Fiil-ing + nesne

Soru Cümlesi Yapımı

Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + Fiil-ing + nesne

Present Continuous’un öznelere göre çekimlerine bakalım:

 • I am going
 • You are going
 • He, she, it is going
 • We are going
 • You are going
 • They are going

Örnek Cümleler:

 • I am speaking to you.
 • You are not reading this.
 • She is staying in Istanbul.
 • We are not playing basketball.

Açıklamak gerekirse özneye uygun am/is/are yardımcı fiillerinden biri ve fiile eklenen –ing ekiyle fiili şimdiki zamanda kullanabiliriz.

SORU CEVAP

Present Continuous Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Present Continuous Tense olumlu cümle yapısı; Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + nesne

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Present Continuous Tense olumsuz cümle yapısı; Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + not + Fiil-ing + nesne

Present Continuous Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Present Continuous Tense soru cümlesi yapısı; Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + Fiil-ing + nesne

Present Continuous Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Present Continuous Tense İngilizce’de şimdiki zamanı ifade eden kalıptır. Örneğin; ders çalışıyorum, kitap okuyorum, spor yapıyorum gibi ifadelerde kullanılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

2 thoughts on “Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı

 1. Uzun zamandır araştırma yapıyorum ilk defa bu kadar güzel hazırlanmış bir anlatım gördüm çok teşekkür ediyorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı