Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense; gelecekte belli bir süre devam edecek bir işi anlatmak için kullanılır. Başka bir söyleyişle, bir işin gelecek zamanda belli bir tarih itibariyle  ne kadar sürmüş olacağını belirtir. Bu zaman ifadesinin bulunduğu cümleleri Türkçe’ye ‘yapıyor olacak’ şeklinde çevirebiliriz.

Future Perfect Continuous ‘un iki farklı biçimde vardır: ” will have been doing” ve ” be going to have been doing’  Simple Future yapılarının aksine, Future Perfect Continuous yapılar birbiri yerine kullanılabilir. Bu yapıyı Türkçe’ye çevirmek oldukça zor. Kabaca ‘yapıyor olmuş olacak’ gibi bir anlam taşır. Şimdi bu yapıları yakından inceleyelim.

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Yapısı

Bu zaman ifadesi ile olumlu cümle kurarken özneden sonra ‘will have been’ kalıbı kullanılır ve sonrasında fiile ‘-ing’ eki getirilir.

Future Perfect Continuous Tense İle İlgili Olumlu Cümleler

 • I will have been studying Math tomorrow. (Ben yarın Matematik çalışıyor olacağım.)
 • He will have been living here for 2 years by the end of this year. (Bu yıl sonu itibariyle burada 2 yıldır yaşıyor olacağım.)
 • They will have been studying for two  hours at five o’clock. (Onlar, saat beş itibariyle iki saattir ders çalışıyor olacaklar.)

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Bu zaman ifadesi ile olumsuz cümle yaparken ‘will not have been’ kalıbı kullanılır ve sonrasında fiile ‘-ing’ eki getirilir. Kısaltılmak istenirse ‘won’t have been’ şeklinde belirtilebilir.

Future Perfect Continuous Tense İle İlgili Olumsuz Cümleler

 • I will not have been going to Çeşme on Sunday. (Ben Pazar günü Çeşme’ye gidiyor olmayacağım.)
 • She won’t have been sleeping at this time tomorrow. (O, yarın bu saatte uyuyor olmayacak.)
 • They won’t have been waiting for you. (Seni beklemiyor olacaklar.)

Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Yapısı

Bu zaman ifadesi ile soru cümlesi kurarken özneden önce ‘will’ gelir, özneden sonra ‘have been’ kalıbı gelir ve fiile ‘-ing’ eki getirilir.

Future Perfect Continuous Tense İle İlgili Soru Cümleleri

 • Will you have been working here tomorrow? (Yarın burada çalışıyor olacak mısın?)
 • Will he have been sleeping this afternoon? (O, bu öğleden sonra uyuyor olacak mı?)
 • Will she have been waiting for two hours when her mother comes back home? (Annesi eve geri döndüğünde iki saattir bekliyor mu olacak?)

Future Perfect Continuous Tense Will İle Kullanımı

Future Perfect Continuous With Will

[will have been + present participle]

Örnekler:

 • You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
 • Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
 • You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

Future Perfect Continuous Tense Be Going To İle Kullanımı

Future Perfect Continuous Tense With Be Going To

[am/is/are + going to have been + present participle]

Örnekler:

 • You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
 • Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
 • You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

NOT: Will veya going to kullanarak Future Perfect Continuous’ta hemen hemen aynı anlamlara gelen cümleler kurabilirsiniz.

Future Perfect Continuous Tense Kullanım Alanları

Gelecekte Olacak Bir Olaydan Önceki Süre

Future Perfect Continuous’u, gelecekte belirli bir zamana kadar bir şeylerin devam edeceğini göstermek için kullanırız. “Beş dakika boyunca”, “iki hafta boyunca” ve “Cuma’dan beri” Future Perfect Continuous ile kullanılabilen yapılardır. Future Perfect Continuous ile süre gelecekte bir referans noktasında veya öncesinde durur.

Örnekler:

 • They will have been talking for over an hour by the time Tim arrives.
 • She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
 • Nakamura will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Japan.
 • How long will you have been studying when you graduate?
 • We are going to have been driving for over three days straight when we get to Ankara.
 • A: When you finish your Thai course, will you have been living in Thailand for over a year?
  B: No, I will not have been living here that long.

Gelecekteki Bir Şeyin Nedeni

Başka bir eylemden önce Future Perfect Continuous kullanmak neden-sonuç ilişkisi kurmanın yollarından biridir.

Örnekler:

 • Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
 • Kim’s Chinese will be perfect when he returns to Korea because he is going to have been studying Chinese for over two years.

Future Continuous ve Future Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark

for five minutes“, “since Friday ” veya “for two weeks” gibi bir süre vermezseniz,  Future Perfect Continuous yerine Future Continuous daha çok kullanılır. Bu konuda dikkatli olun çünkü cümlenin anlamı değişebilir. Future Continuous yarıda kesilen eylemleri vurgularken, Future Perfect Continuous gelecekte bir şey öncesindeki süreyi vurgular. Aradaki farkı anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyin.

Örnekler:

 • He will be tired because he will be exercising so hard.
  Bu cümle, yorulacağını vurguluyor, çünkü tam o anda egzersiz yapıyor olacak.
 • He will be tired because he will have been exercising so hard.
  Bu cümle, bir süredir egzersiz yapacağı için yorulacağını vurguluyor. O anda hâlâ egzersiz yapıyor olması ya da yapmayı bitirmiş olması muhtemel.

Zaman Cümleciklerinde Gelecek Kiplerinin Kullanılmadığını Unutmayın

Future Perfect Continuous tüm gelecek zamanlarda olduğu gibi zaman ifadeleri ile başlayan tümcelerle kullanılamaz örneğin; when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless

Örnekler:

 • You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim. Yanlış Kullanım
 • You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim. Doğru Kullanım

SORU CEVAP

Future Perfect Continuous Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Continuous olumlu cümle yapısı kurulurken, Özne + will have been + present participle ya da Özne + am/is/are + going to have been + present participle kalıbı kullanılır.

Future Perfect Continuous Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Continuous olumsuz cümle yapısı kurulurken, Özne + will have been + not + present participle ya da Özne + am/is/are + not + going to have been + present participle kalıbı kullanılır.

Future Perfect Continuous Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Future Perfect Continuous soru cümlesi yapısı kurulurken, will have been + Özne + present participle ya da am/is/are + going to have been + present participle kalıbı kullanılır.

Future Perfect Continuous Türkçe Karşılığı Nedir?

Future Perfect Continuous Türkçe’de yapıyor olmuş olacak anlamını ifade eden cümlelerde kullanılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı