Simple Future Tense Konu Anlatımı


İngilizce Öğrenmek Neden Zor?
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Simple Future Tense

Simple future (basit gelecek) İngilizcede iki farklı şekilde kurulabilir: “will” ve “be going to“. İki form bazen birbirinin yerine kullanılabilir, ancak genellikle ikisi çok farklı anlam ifade eder. Bu farklı anlamlar başlangıçta çok soyut gibi görünebilir, ancak zaman geçtikçe ve pratik yaptıkça farklılıklar netleşecektir. Her ikisi de gelecekte belirli bir zamana değinir.

İngilizce dilbilgisi kuralları, hepimizin İngilizce çalışırken bilmesi gereken en temel konuların başında gelmektedir. İngilizcede, Türkçeden farklı olarak birçok zaman vardır ancak her iki dilde de ortak olanlardan biri de gelecek zamandır. Simple Future Tense olarak adlandırılan basit gelecek zaman, ilerleyen vakitlerde yaşanacak olay ya da durumları ifade ederken kullanılmaktadır.

Bu yazımızda, sizler için Simple Future Tense özelliklerinden bahsedecek, cümle kurulumlarına yer vererek konuyu anlaşılır hale getireceğiz. Dilerseniz diğer zamanlardan da bahsettiğimiz farklı içeriklerimize de bakabilirsiniz.

[will + verb]

Örnekler:

 • You will help her later. ( Daha sonra ona yardım edeceksin.)
 • Will you help her later? (Daha sonra ona yardım edecek misin?)
 • You will not help her later. (Daha sonra ona yardım etmeyeceksin.)

Simple Future Tense Olumlu Cümle Yapısı

İngilizce olumlu cümle kurarken bilmemiz gereken temel kural, SVO kuralıdır. Bu kurala göre özne, yüklem ve nesne sıralaması esastır. Bu kurala sadık kalarak Simple Future Tense’de ilk önce özne, ardından ‘’will’’ ya da ‘’be going to’’ sonrasında fiil ve nesne kullanmanız gerekmektedir.

Simple Future Tense Will Kullanımı

Will, Simple Future Tense de kullanılan ve geleceği ifade eden temel kavramlardandır. Gelecekte yapmayı planladığınız tüm konuları, Simple Future Tense ile anlatabilirsiniz. Bu tense, iki temel ek kullanılarak ifade edilir. Bunların ilki ‘’will’’, ikincisi ise ‘’be going to’’ dur.  Kendi aralarında çeşitli farklılıklar olan bu iki kavramın kullanım alanlarından içeriğin daha sonraki kısımlarında bahsedilmiştir. Dilerseniz ilk olarak ‘’will’’ de olumlu cümle yapısını inceleyelim.

 • I will see you. Ben seni göreceğim.

Gördüğünüz gibi burada özne, ardından ‘’will’’ kalıbı ve fiilin yalın hali kullanılmıştır. Will’in kısaltması olan ‘’ll’’ ekini kullanarak da cümle kurabilirsiniz. Bunu yazdığınız ya da kullandığınızda herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir:

 • I’ll see you. Ben seni göreceğim.
Simple Future Will İle İlgili Cümleler
 • I will go to Bodrum next month. Ben gelecek ay Bodrum’a gideceğim.
 • They will come here tomorrow. Onlar yarın buraya gelecekler.
 • I’ll stay at home tonight. Ben bu gece evde kalacağım.
 • She will call me. O, beni arayacak.

Simple Future Tense Be Going To Kullanımı

‘’Be going to’’ da Simple Future Tense de yer alan bir kavramdır. Buradaki be fiili, İngilizcede yardımcı fiil olarak ifade edilen kavram olup; öznenin türüne göre am/is/are olarak biçimlenmektedir. Burada da öznenin ardından uygun yardımcı fiil ve ‘’going to’’ kullanılmasının ardından fiilin yalın hali getirilerek olumlu cümle kurulur.

Simple Future Be Going To İle İlgili Cümleler
 • I am going to stay hotel. Otelde kalacağım.
 • He is going to spend the weekend with his uncle. O, hafta sonunu amcası ile geçirecek.
 • You are going to have a birthday party on September the 3th. Eylül ayının üçünde doğum günü partiniz olacak.
 • She is going to come after 8 o’clock. O saat 8’den sonra gelecek.

Simple Future Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Gerek ‘’will’’, gerekse ‘’be going to’’da bir cümlenin olumsuz bir hale getirilmesi için olumsuzluk eki olan ‘’not’’ kullanılmalı ve cümle yine özne, yüklem, nesne kuralına uygun olarak oluşturulmalıdır.

Simple Future Tense Will not / Won’t Kullanımı

Will ile kurulacak bir cümleyi olumsuz hale getirmek istiyorsanız, özneden sonra gelen ‘’will’’ e not eki getirmeli ve ardından cümlenin yalın halini kullanmalısınız. Ancak tıpkı olumlu cümlede olduğu gibi olumsuz cümlede de kısaltma yapma imkânınız olup; will not yerine kısaca won’t diyebilirsiniz.

Simple Future Won’t İle İlgili Cümleler
 • I won’t wear this shirt. Ben bu gömleği giymeyeceğim.
 • My mother will not go shopping. Annem alışverişe gitmeyecek.
 • I’m sure you won’t be disappointed. Eminim ki, sen hayal kırıklığına uğramayacaksın.
 • He will not go to school on this week. O, bu pazartesi okula gitmeyecek.

Simple Future Tense Am/ İs/ Are Not Going To Kullanımı

‘’Be going to’’ kavramının artık ‘’am/is/are’’ going to olduğunu biliyorsunuz. Gelecekte olmayacak herhangi bir olaydan bahsederken; bu kalıbı kullanacaksınız öznenin ardından am/is/are not going to kalıbı yerleştirip, fiilin yalın halini kullanmalısınız. Dilerseniz ‘’is not’’ yerine ‘’isn’t’’; are not yerine de ‘’aren’t’’ şeklinde kısaltabilirsiniz.

Simpe Future Am/ İs/ Are Not Going To İle İlgili Cümleler
 • They aren’t going to give you a gift. Onlar sana hediye vermeyecekler.
 • I am not going to eat the meal. Yemek yemeyeceğim.
 • She isn’t going to go to Fethiye next week. O, gelecek hafta Fethiye’ye gitmeyecek.

Simple Future Tense Soru Cümlesi Yapısı

Simple Future Tense de, tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi bir soru cümlesi yapılmak istendiğinde cümledeki kullanılan zaman eki başa getirilir, ardından özne, yüklem ve özne kuralına uygun olarak soru sorulur. Bu nedenle ‘’will’’ ve ‘’be going to’’ da benzer kurallar uygulanmak ve soru cümleleri bu şekilde oluşturulmaktadır. Yani, Simple Future Tense de soru cümleleri önce yardımcı fiil, sonra özne, ardından fiil eklenerek kurulur.

Will + Özne + Yüklem…. ?

‘’Will’’ ile kurulacak soru cümlesi, yukarıda ifade edildiği gibi, ilk olarak ‘’will’’ in cümle başına getirilmesi ve ardından gelen özne, yüklem ile kurulmaktadır. Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar da, tıpkı olumlu ya da olumsuz yanıtlar verilir gibidir. Örneklerle konuyu anlaşılır hale getirelim:

Simple Future Will İle İlgili Soru Cümleleri

 • A: Will your husband quit smoking?
 • A: Eşin sigarayı bırakacak mı?
 • B: Yes, he will quit smoking. / Yes, he will. / No, he won’t quit smoking. / No, he won’t.
 • B: Evet, o sigarayı bırakacak. / Evet, bırakacak. / Hayır, o sigarayı bırakmayacak. / Hayır, bırakmayacak.

 

 • A: Will you sign up in Instagram?
 • A: Sen Instagram’a kayıt olacak mısın?
 • B: Yes, I will. / No, I won’t.
 • B: Evet, olacağım. Hayır olmayacağım.

Am / Is / Are / + Özne + Going to + Yüklem…. ?

‘’Be going to’’ kalıbında da tıpkı ‘’will’’ de olduğu gibi yardımcı fiil başa getirilmekte, ardından özne ve going to kullanılmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken şey, öznenin ardından hemen yüklemi getirmeden evvel, ‘’going to’’ eklemeniz gerektiğidir.

Simple Future Am / Is / Are İle İlgili Soru Cümleleri

 • A: Are you going to come with us?
 • A: Sen bizimle gelecek misin?
 • B: Yes, I am going to come with you. / Yes, I am. / No, I am not going to come with you. / No, I am not.
 • B: Evet, sizinle geleceğim. / Evet, geleceğim. / Hayır, sizinle gelmeyeceğim. / Hayır, gelmeyeceğim.

 

 • A: Is she going to visit her grandmother?
 • A: O, büyükannesini ziyaret edecek mi?
 • B: Yes, she is going to visit her grandmother. / Yes, she is. / No, she isn’t going to visit her grandmother. / No, she isn’t.
 • B: Evet, o büyükannesini ziyaret edecek. / Evet, edecek. / Hayır, o büyükannesini ziyaret etmeyecek. / Hayır, etmeyecek.

 

 • A: Are they going to help to their mother?
 • Onlar annelerine yardım edecekler mi?
 • B: Yes, they are going to help their mother. / Yes, they are. / No, they aren’t going to help their mother. / No, they aren’t.
 • B: Evet, onlar annelerine yardım edecekler. / Evet, edecekler. / Hayır, onlar annelerine yardım etmeyecekler. / Hayır, etmeyecekler.

-Wh Questions Kalıplarında Simple Future Soru Cümlesi Yapısı

İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan çeşitli soru kalıpları vardır. Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorulan sorulara benzemektedir. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şunlardır:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıpları dilerseniz Simple Future Tense ile soru sorarken de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için ise, yukardaki soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra, daha önce öğrenmiş olduğunuz Simple Future Tense kurallarına göre soru sormalısınız. Bu şekilde sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap vermeniz mümkün değildir, bu nedenle kısaltma kullanmadan düz cümle kurallarına uyarak yanıt vermelisiniz.

-Wh Questions Simple Future Tense İle İlgili Cümleler

 • A: What will you do at home?
 • A: Evde ne yapacaksın?
 • B: I will listen to music.
 • B: Müzik dinleyeceğim.

 

 • A: Where will you go in Istanbul?
 • A: İstanbul’da nereye gideceksin?
 • B: I will go the Hagia Sophia and İstiklal Street.
 • B: Ayasofya ve İstiklal Caddesine gideceğim.

 

 • A: How will they come here?
 • A: O, buraya nasıl gelecek?
 • B: They will come here by train.
 • B: Buraya trenle gelecekler.

Simple Future Tense Nerelerde Kullanılır?

Simple Future Tense, gelecekte yaşanacak olayları ifade ederken kullanılır. Ancak bu olayların bazı planlı olarak bilinirken, bazılarına ise anlık karar verilir. Bu anlık karar verme durumu ise günlük konuşma esnasında gerçekleşir. Bu iki ayrımın farkına varırsanız, Simple Future Tense konusunu rahatlıkla öğrenip cümleler kurabilirsiniz.

İngilizcede Simple Future Tense için atfedilen iki temel kavram vardır. Bunlar: ‘’will ve be going to’’ kavramlarıdır. ‘’Will’’, özneden sonra gelerek cümledeki fiili etkilemez. Fiili etkilememe durumu ‘’be going to’’ için de geçerlidir. Fakat ‘’be’’ kavramı Simple Future Tense’de ‘’am/is/are’’ olarak bilinir ve öznenin aldığı eke göre bunlardan biri tercih edilerek cümle oluşturulur.

Peki, ama Simple Future Tense nerelerde kullanılır? ‘’Will ve be going to’’ kavramları cümlede ne gibi farklılıklar gösterir sorusuna vereceğimiz yanıt ise içeriğimizin devamında gizli. Kısaca göz atarak konumuza başlayalım:

Konuşma esnasında kısa süreli geleceğe yönelik anlık kararlar verirken kullanılır.

Konuşma sırasında gerçekleşen düşünce ve eylem değişiklikleri için Simple Future Tense kullanılır. Ancak burada ‘’be going to’’ dan değil; yalnızca ‘’will’’ den bahsedilir.

 • I have left the window open, I will close it. Pencereyi açık bıraktım, kapatacağım.
 • I have a headache. I will take a pain killer. Başım ağrıyor, ağrı kesici alacağım.
 • I am very thirsy. I will drink something. Çok susadım, bir şeyler içeceğim.
 • I am ill. I won’t go to the work tomorrow. Hastayım. Yarın işe gitmeyeceğim.

Kişinin isteğiyle gönüllü olarak yapılacak bir eylemden bahsedilirken kullanılır.

Bu maddede anlatılması gereken, iki kişi arasında gerçekleşen bir diyalog sırasında, birinin gönüllü olarak bir şeyi yapmasına karar vermektir. Konu ile ilgili cümle örneklerimiz ise şunlardır:

 • A: The phone is ringing.
 • A: Telefon çalıyor.
 • B: OK, I will answer it.
 • B: Tamam, ben bakacağım.

 

 • A: I am tired. So I can’t go the the market.
 • A: Çok yorgunum. Bu yüzden markete gidemem.
 • B: Don’t worry. I will go there.
 • B: Endişelenme. Ben gideceğim.

 

 • A: I am asleep. So I can’t concentrate on my lesson.
 • A: Uykuluyum. Bu yüzden dersime konsantre olamıyorum.
 • B: I will make you some coffee.
 • B: Sana biraz kahve yapacağım.

Gelecekte yaşanacak bir olayla ilgili bilgi verirken, tahminde bulunurken, söz verirken ifade edilir.

Gelecekte olacak olan bir olay hakkında verilecek bilgi kesinse, ‘’be going to’’kalıbı kullanılır. Ancak olaylarda bir kesinlik söz konusu değilse, kullanılması gereken kalıp ‘’will’’dir. Bir konu hakkında tahminde bulunurken, umut ederken ya da karşınızdaki kişiye söz vereceğiniz zaman belli kalıpları kullanarak cümlenin anlamını daha da pekiştirebilirsiniz. Örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Umut: Where do you think Özlem will go?
 • Özlem’in nereye gideceğini düşünüyorsun?
 • Kaan: I’m not sure. I think, she will go to Paris.
 • Emin değilim. Sanırım Paris’e gidecek.

Yukarıdaki cümlede gördüğünüz üzere, kişinin sorduğu soruya net bir yanıt veremeyen, yalnızca bir tahminde bulunan kişi, cümlenin devamında ‘’will’’ kullanmıştır. Ancak soru hakkında net bir bilgiye sahip olsaydı ‘’be going to’’ kullanabilirdi:

 • Umut: Where do you think Özlem will go?
 • Özlem’in nereye gideceğini düşünüyorsun?
 • Kaan: She is going to Paris for her honeymoon.
 • Kaan: O, balayı için Paris’e gidecek.

Kesin olmayan bir yargıdan bahsederken farklı kelimeler kullanabileceğinizden bahsetmiştir. Maybe ve perhaps gibi kelimeler kullanarak, gelecek zamanda yaşanması kesin olmayan olayları karşı tarafa aktarabilirsiniz.

 • Maybe, she will help you.
 • Belki, o sana yardım edecek.

Gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bir tahminde bulunacaksanız, ‘’will’’ ile birlikte farklı kalıplar kullanabilirsiniz. I believe(inanıyorum ki), I’m sure(eminim ki), I think(bence), I hope(umarım), I expect(umarım), I’m afraid(korkarım ki), I guess(sanırım) kalıpları, gelecek zaman ile kullanılan en temel kalıpların başında gelmektedir.

 • Mom: You studied hard. I believe, you will pass the exam.
 • Anne: Çok çalıştın. İnanıyorum ki, sınavı geçeceksin.
 • Son: I hope, I will.
 • Evlat: Umarım geçeceğim.

 

 • A: The weather is cold. I’m afraid, it will snow.
 • A: Hava soğuk, korkarım kar yağacak.
 • B: I guess, it will.
 • B: Sanırım, yağacak.

 

 • Hasan: I promise, I will make you happy forever.
 • Söz veriyorum, seni sonsuza kadar mutlu edeceğim.
 • Deniz: I’m sure. I love you.
 • Deniz: Eminim, seni seviyorum.

Konuşma esnasında birinden bir şey rica etmeniz gereken durumlarda ‘’will’’ kalıbından faydalanabilirsiniz.

 • Will you carry the suitcase, please? Bu bavulu taşır mısın, lütfen?
 • Will you marry me? Benimle evlenir misin?
 • Will you open the window, please? Camı açabilir misin, lütfen?

Daha önce planlanmış eylemlerden bahsetmek için ‘’be going to’’ kalıbı kullanılır.

Bir diyaloğa girdiğiniz sırada, bahsedeceğiniz olay gelecekte yaşanacak olsa dahi, yapılacağı daha önce planlanmış ve kesin gözüyle bakılıyorsa o halde kullanmanız gereken kalıp ‘’be going to’’dur. Bu konu ile ilgili örnek cümlelere bakalım:

 • They are going to spend their honeymoon in Bali. Onlar, balayını Bali’de geçirecek.
 • She is going to the two courses. She is going to learn two languaes. O, iki kursa gidiyor. İki dil öğrenecek.
 • I am not going to work at this weekend. Bu hafta sonu çalışmayacağım.

Yukarıdaki cümlelere baktığınızda olayların daha önce planlanmış olduğu ve kişilerin bu konu hakkında net bir bilgiye sahip olduğu bellidir. Bu gibi olay ya da durumlarda ‘’be going to’’ kalıbı rahatlıkla kullanabilir.

Will ve Be Going To Arasındaki Farklar Nelerdir?

İçeriğimizin önceki kısımlarında da gördüğünüz gibi will ve be going to kalıpları her ne kadar Simple Future Tense’de kullanılıyor olsa da; aralarında kullanım kaynaklı olarak birtakım farklılıklar mevcuttur. Ancak bazı tahmin gerektiren noktalarda her iki kalıp da kullanılabilir.

Öncelikle ‘’ will’’ kalıbı; konuşma sırasında karar verilen anlık olaylarda kullanılır ve yapılmasına o an karar verilir. Ancak be going to da bu yönde bir tutum söz konusu değildir, olayların bir plana bağlılığı esastır.

 • Dont worry. I will not say your secret to anybody. Merak etme, sırrını kimseye söylemeyeceğim.

Aynı zamanda ‘’will’’ den bir olay hakkında verilen tahminler, umut edilen durumlar, kehanetler gibi konularda bahsedilirken; ‘’ be going to’’ da bu durum yoktur.  Olaylar bir plana bağlı olarak gerçekleşmektedir.

 • A: I hope, I will pay back the credit card debt.
 • A: Umarım, kredi kartı borcumu ödeyeceğim.

 

 • A: I got my salary. I am going to pay back the credit card debt.
 • A: Maaşımı aldım. Kredi kartı borcumu ödeyeceğim.

İki cümleden de göreceğiniz üzere, birinde kredi kartı borcunu ödemek konusu bir beklenti meselesiyken; diğerinde maaşın yatmasından ötürü kesindir. Bu nedenle beklentiye girilen durumlarda ‘’will’’, planlanmış bir olay içinse ‘’be going to’’ kullanılmaktadır.

Tahmin edilen bir olay ya da durumda da yalnızca ‘’will’’ değil; ‘’be going to’’ kullanılabilir. Ancak bu durum tahminin kesinliğine göre değişebilir. Çünkü bazı durumlar yaşandığında tahminin yaşanacağına kesin gözle bakılabilir ve bu durumlarda ‘’be going to’’ dan bahsedilebilir.  Örneğin:

 • Fatih: There are dark clouds in the sky. It is going to rain. Fatih: Gökyüzünde kara bulutlar var. Yağmur yağacak.
 • Kübra: It will rain. Kübra: Yağmur yağacak.

Gönüllü Bir Eylem Belirten”Will”

“Will” genellikle bir konuşmacının gönüllü olarak bir şey yapacağını belirtir. Konuşmacı, başkası için bir şey yapmayı teklif ettiğinde de will kullanır. Genellikle, başkasının şikayetine yanıt vermek veya yardım talep etmek için will kullanırız. Birilerinin bize yardım etmesini veya bizim için bir şeyler yapmaya gönüllü olmasını istediğimizde de “will”  kullanırız. Benzer şekilde, gönüllü olarak bir şeyler yapmayı reddettiğimizde “will not” ya da “won’t” kullanırız.

Örnekler:

 • I will send you the information when I get it.
 • I will translate the email, so Mr. Jung can read it.
 • Will you help me move this heavy table?
 • Will you make dinner?
 • I will not do your homework for you.
 • I won’t do all the housework myself!
 • A: I’m really hungry.
  B: I’ll make some sandwiches.
 • A: I’m so tired. I’m about to fall asleep.
  B: I’ll get you some coffee.
 • A: The phone is ringing.
  B: I’ll get it.

Will’in Söz Vermek için Kullanımı

Will” genellikle birine söz verirken kullanılır.

Örnekler:

 • I will call you when I arrive.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
 • I promise I will not tell him about the surprise party.
 • Don’t worry, I’ll be careful.
 • I won’t tell anyone your secret.

Tahmin ifade etmek için “Will” veya “Going to”nun Kullanımı

will” ve “going to” her ikisi de gelecek hakkında genel bir tahminde bulunmak için kullanılabilir. Tahminler, gelecekte neler olabileceği üzerinedir.”Tahmin” cümlelerinde, söyleyen kişi genellikle gelecek üzerinde çok az bir denetime sahiptir. Aşağıdaki örneklerde anlam bakımından herhangi bir fark yoktur.

Örnekler:

 • The year 2020 will be a very interesting year.
 • The year 2020 is going to be a very interesting year.
 • John McCane will be the next President.
 • John McCane is going to be the next President.
 • The movie “Peter” will win several Academy Awards.
 • The movie “Peter” is going to win several Academy Awards.

Zaman cümleciklerinde Gelecek Zaman Kipleri Kullanılmaz

Tüm gelecek formlarında olduğu gibi, Simple Future da zaman cümleciklerinde kullanılamaz: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless gibi zaman kalıplarından sonra will ya da going to gelemez.

Örnekler:

 • When you will arrive tonight, we will go out for dinner.Yanlış Kullanım
 • When you arrive tonight, we will go out for dinner.Doğru Kullanım

Simple Future Tense Zarfları Cümleye Yerleştirme

Aşağıdaki örnekler,  always, only, never, ever, still, just gibi zarflarının cümlede nereye gelmesi gerektiğini göstermektedir.

Örnekler:

 • You will never help him.
 • Will you ever help him?
 • You are never going to meet Jane.
 • Are you ever going to meet Jane?

Simple Future’da Etken-Edilgen Yapısı

Örnekler:

 •  John will finish the work by 5:00 PM.Active
 • The work will be finished by 5:00 PM.Passive
 • Sally is going to make a delicious dinner tonight.Active
 • A delicious dinner is going to be made by Sally tonight.Passive

İngilizce Simple Future Tense (Gelecek Zaman) Konu Anlatımı Video

İngilizce Simple Future Tense (Going to) Konu Anlatımı Video


SORU CEVAP

Simple Future Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Simple future tense olumlu cümle kurarken, will ve be going to yapıları kullanılır. Cümle kalıbı; Özne will + verb

Simple Future Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Simple future tense olumsuz cümle kurarken, will ve be going to yapıları kullanılır. Cümle kalıbı; Özne will + not + verb

Simple Future Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Simple future tense soru cümlesi kurarken, will ve be going to yapıları kullanılır. Cümle kalıbı; will + özne + verb

Simple Future Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Simple future tense Türkçe’de gelecek zamanı ifade eden cümlelerde kullanılır. Örneğin, yapacağım, edeceğim gibi.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı