A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizceyi öğrenmek için hakim olmanız gereken en önemli konulardan birisi kelime bilgisi. Temel ve basit İngilizce kelimeler öğrenerek daha hızlı İngilizce öğrenebilirsiniz.

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listemize göz atabilirsiniz.

İngilizce’de en sık kullanılan 100 kelimeyi alfabetik olarak anlamlarıyla birlikte bu yazımızda bulabilirsiniz. İngilizce kelime bilgisini geliştirmek isteyen, test etmek isteyenler için işte en popüler 100 kelime ve İngilizce kelime bilgisi geliştirme metotları… Sizler için kolay öğrenebileceğiniz İngilizce kelime listesi hazırladık.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce a ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • a – bir
 • able – yapabilen
 • about – hakkında
 • above – üstünde
 • across – karşısında
 • act – hareket, eylem
 • action – aksiyon
 • actually – aslında
 • add – eklemek
 • addition – ek olarak
 • adjective – sıfat
 • afraid – korkmuş
 • Africa – Afrika
 • after – sonra
 • again – yeniden, yine
 • against – karşısında
 • age – yaş
 • ago – önce
 • agreed – anlaşıldı, kararlaştırıldı
 • ahead – önünde
 • air – hava
 • all – hepsi
 • allow – izin vermek
 • almost – neredeyse
 • alone – yalnız
 • along – boyunca
 • already – zaten
 • also – ayrıca
 • although – rağmen
 • always – her zaman
 • am – gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi
 • America – Amerika
 • among – arasında
 • amount – miktar
 • an – bir tek
 • and – ve
 • angle – açı
 • animal – hayvan
 • another – diğer
 • answer – cevap
 • any – herhangi
 • anything – hiçbir şey
 • appear – gözükmek
 • apple – elma
 • are – olmak fiili
 • area – bölge
 • arms – kollar
 • army – ordu
 • around – etraf
 • arrived – varmak (geçmiş zaman)
 • art – sanat
 • as – iken
 • ask – sormak
 • at – -de, -da
 • away – uzak

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce b ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • baby – bebek
 • back – arka
 • bad – kötü
 • ball – top
 • bank – banka
 • base – temel
 • be – olmak
 • bear – ayı
 • beat – yenmek
 • beautiful – güzel
 • became – olmak (geçmiş zaman)
 • because – çünkü
 • become – olmak
 • bed – yatak
 • been – olmak (geçmiş zaman, pasif)
 • before – önce
 • began – başlamak (geçmiş zaman)
 • begin – başlamak
 • behind – arka
 • being – olmak (şimdiki zaman)
 • believe – inanmak
 • bell – zil
 • belong – ait olmak
 • below – altında
 • beside – yanında
 • best – en iyi
 • better – daha iyi
 • between – arasında
 • big – büyük
 • bill – fatura
 • birds – kuşlar
 • bit – küçük parça
 • black – siyah
 • block – engellemek, bloklamak
 • blood – kan
 • blow – patlatmak
 • blue – mavi
 • board – tablo
 • boat – bot
 • body – vücut
 • bone – kemik
 • book – kitap
 • born – doğmuş
 • both – ikisi de
 • bottom – dip
 • box – kutu
 • boy – erkek çocuk
 • branch – dal
 • break – kırmak
 • bright – parlak
 • bring – getirmek
 • British – Britanyalı
 • broken – kırık
 • brother – erkek kardeş
 • brought – getirilmiş
 • brown – kahverengi
 • build – bina etmek
 • building – bina
 • built – bina edilmiş
 • burn – yanmak
 • business – işletme
 • but – fakat
 • buy – satın almak
 • by – tarafından

C Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En sık kullanılan İngilizce c ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • call – aramak
 • came – geldi
 • can – yapabilmek
 • cannot – yapamamak
 • can’t – yapamamak
 • capital – başken
 • captain – yüzbaşı, kaptan
 • car – araba
 • care – önemsemek
 • carefully – dikkatlice
 • carry – taşımak
 • case – dava, kılıf
 • cat – kedi
 • catch – yakalamak
 • cattle – inek
 • caught – yakalamak (geçmiş zaman)
 • cause – sebep
 • cell – hücre
 • center – merkez
 • cent – sent, para birimi
 • century – yüzyıl
 • certain – kesin
 • chance – şans
 • change – değişmek
 • chart – tablo
 • check – kontrol etmek
 • chief – şef
 • child – çocuk
 • children – çocuklar
 • choose – seçmek
 • church – kilise
 • circle – çember
 • city – şehir
 • class – sınıf
 • clean – temiz
 • clear – temizlemek
 • climb – tırmanmak
 • close – kapatmak
 • cloth – elbise
 • cloud – bulut
 • coast – kıyı
 • cold – soğuk
 • color – renk
 • column – kolon
 • come – gelmek
 • common – ortak
 • company – şirket
 • compare – karşılaştırmak
 • complete – tamamlanmış
 • compound – madde
 • condition – durum
 • consider – düşünmek
 • consonant – ünsüz harf
 • contain – içermek
 • continue – devam etmek
 • control – kontrol
 • cook – pişirmek
 • cool – soğuk
 • copy – kopyalamak
 • corn – mısır
 • corner – köşe
 • correct – doğru
 • cost – masraf
 • cotton – pamuk
 • could – yapabilmek (geçmiş zaman)
 • couldn’t – yapamamak (geçmiş)
 • count – saymak
 • country – ülke
 • course – kurs
 • cover – kapsamak
 • cow – inek
 • create – oluşturmak
 • cry – ağlamak
 • crop – ekin
 • cross – çapraz
 • crowd – kalabalık
 • current – mevcut
 • cut – kesmek

D İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce d ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • dance – dans etmek
 • dark – karanlık
 • day – gün
 • dead – ölü
 • deal – anlaşma
 • death – ölüm
 • decide – karar vermek
 • decimal – ondalık
 • deep – derin
 • describe – açıklamak
 • desert – çöl
 • design – tasarım
 • details – ayrıntılar
 • determine – belirlemek
 • develope – geliştirmek
 • dictionary – sözlük
 • did – yaptı
 • didn’t – yapmadı
 • died – öldü
 • difference – fark
 • different – farklı
 • difficult – zor
 • direct – direkt
 • direction – yön
 • discover – keşfetmek
 • distance – mesafe
 • divided – bölünmüş
 • division – bölüm
 • do – yapmak
 • doctor – doktor
 • does – yapmak
 • doesn’t – yapmamak
 • dog – köpek
 • dollar – dolar
 • done – yapmak (geçmiş)
 • don’t – yapmamak
 • door – kapı
 • down – aşağı
 • draw – çizmek
 • drawing – çizim
 • dress – elbise
 • drive – araba kullanmak
 • drop – düşmek
 • dry – kuru
 • during – boyunca

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce e ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • each – her biri
 • early – erken
 • ear – kulak
 • earth – toprak, dünya
 • east – doğu
 • easy – kolay
 • eat – yemek
 • edge – kenar
 • effect – etki
 • egg – yumurta
 • eight – sekiz
 • either – ikisi de
 • electric – elektrik
 • element – element
 • else – diğer
 • end – son
 • energy – enerji
 • engine – motor
 • England – İngiltere
 • English – İngiliz
 • enjoy – eğlenmek
 • enough – yeterli
 • enter – girmek
 • entire – tüm
 • equal – eşit
 • equation – denklem
 • especially – özellikle
 • Europe – Avrupa
 • even – eşit
 • evening – akşam
 • ever – hep
 • every – hepsi
 • everyone – herkes
 • everything – her şey
 • exactly – aynen
 • example – örnek
 • except – hariç
 • exciting – heyecan verici
 • exercise – egzersiz
 • expect – beklemek, ummak
 • experience – tecrübe
 • experiment – deney
 • explain – açıklamak
 • express – ekspres
 • eye – göz

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En önemli İngilizce f ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • face – yüz
 • fact – gerçek
 • factoriy – fabrika
 • factors – faktörler
 • fall – düşmek
 • family – aile
 • famous – ünlü
 • far – uzak
 • farm – çiftlik
 • farmer – çiftçi
 • fast – hızlı
 • father – baba
 • fear – korku
 • feel – hissetmek
 • feeling – his
 • feet – ayaklar
 • fell – düşmüş
 • felt – hissetmiş
 • few – birkaç
 • field – alan
 • fig – incir
 • fight – kavga
 • figure – figür
 • filled – doldurulmuş
 • finally – nihayetinde
 • find – bulmak
 • fine – iyi
 • fingers – parmaklar
 • finished – bitmiş
 • fire – ateş
 • first – birinci
 • fish – balık
 • fit – uymak
 • five – beş
 • flat – düz
 • floor – zemin
 • flow – akmak
 • flowers – çiçekler
 • fly – uçmak
 • follow – takip etmek
 • food – yemek
 • foot – ayak
 • for – için
 • force – güç
 • forest – orman
 • form – yapı
 • forward – ileri
 • found – bulunmuş
 • four – dört
 • fraction – parça
 • France – Fransa
 • free – bedava
 • French – Fransız
 • fresh – taze
 • friends – arkadaşlar
 • from – tarafından
 • front – ön
 • fruit – meyve
 • full – tam
 • fun – eğlence

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En önemli İngilizce g ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • game – oyun
 • garden – bahçe
 • gas – gaz
 • gave – verdi
 • general – genel
 • get – almak
 • girl – kız
 • give – vermek
 • glass – cam
 • go – gitmek
 • God – tanrı
 • gold – altın
 • gone – gitmiş
 • good – güzel
 • got – sahip olmak
 • government – hükümet
 • grass – çimen
 • great – müthiş
 • Greek – Yunan
 • green – yeşil
 • grew – büyümüş
 • ground – zemin
 • group – grup
 • grow – büyümek
 • guess – tahmin etmek
 • gun – silah

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce h ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • had – sahip olmak (geçmiş)
 • hair – saç
 • halt – durmak
 • hand – el
 • happen – olmak
 • happy – mutlu
 • hard – zor
 • has – sahip olmak
 • hat – şapka
 • have – sahip olmak
 • he – erkek
 • head – baş
 • hear – duymak
 • heard – duydu
 • heart – kalp
 • heat – ısı
 • heavy – ağır
 • held – tutmak (geçmiş)
 • help – yardım
 • her – O (kadın)
 • here – burada
 • high – yüksek
 • hill – tepe
 • him – O (erkek)
 • himself – kendisi (erkek)
 • his – onun (erkek)
 • history – tarih
 • hit – vurmak
 • hold – tutmak
 • hole – delik
 • home – ev
 • hope – umut
 • horse – at
 • hot – sıcak
 • hour – saat
 • house – ev
 • how – nasıl
 • however – ancak
 • huge – dev
 • human – insan
 • hundred – yüz (sayı)
 • hunting – avlanma

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce i ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • I – ben
 • ice – buz
 • idea – fikir
 • if – eğer
 • I’ll – ben (gelecekte)
 • important – önemli
 • in – içeri
 • inches – inç (uzunluk birimi)
 • include – içermek
 • increase – yükselmek
 • Indian – Hindistanlı
 • indicate – göstermek
 • industry – endüstri
 • information – bilgi
 • insect – böcek
 • inside – içinde
 • instead – yerine
 • instruments – enstruman
 • interest – ilgi
 • interesting – ilginç
 • into – içine
 • iron – demir
 • is – olmak
 • island – ada
 • isn’t – olmamak
 • it – o (hayvan veya cansız)
 • its – onun
 • it’s – olmak (hayvan veya cansız)
 • itself – kendisi (hayvan veya cansız)

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce j ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • Japanese – Japon
 • job – iş
 • join – katılmak
 • jump – zıplamak
 • just – sadece

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce k ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • keep – saklamak
 • kept – saklanmış
 • key – anahtar
 • kill – öldürmek
 • kind – kibar
 • king – kral
 • knew – bilmek (geçmiş)
 • know – bilmek
 • known – bilinmiş

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce l ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • lady – kadın
 • lake – göl
 • land – arazi
 • language – dil
 • large – geniş
 • last – son
 • later – sonra
 • laugh – gülmek
 • law – kanun
 • lay – uzanmak
 • lead – kurşun
 • learn – öğrenmek
 • least – en azı
 • leave – terketmek
 • led – önderlik etmek (geçmiş)
 • left – sol
 • leg – ayak
 • length – uzunluk
 • less – az
 • let – izin vermek
 • let’s – haydi
 • letter – mektup
 • level – seviye
 • lie – yalan söylemek
 • life – hayat
 • lift – kaldırmak
 • light – ışık
 • like – beğenmek
 • line – çizgi
 • list – liste
 • listen – dinlemek
 • little – küçük
 • live – yaşamak
 • location – lokasyon
 • long – uzun
 • look – bakmak
 • lost – kayıp
 • lot – çok
 • loud – gürültülü
 • love – sevmek
 • low – düşük

M İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce m ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • machine – makine
 • made – yapılmış
 • main – ana
 • major – majör
 • make – yapmak
 • man – erkek
 • many – çok
 • map – harita
 • march – mart
 • mark – işaret
 • match – maç
 • material – materyal
 • matter – madde
 • may – belki
 • maybe – belki
 • me – ben
 • mean – anlam
 • measure – ölçü
 • meat – et
 • meet – tanışmak
 • melody – melodi
 • member – üye
 • men – erkekler
 • metal – metal
 • method – metot
 • middle – orta
 • might – belki
 • mile – mil
 • milk – süt
 • million – milyon
 • mind – akıl
 • mine – maden
 • minute – dakika
 • miss – özlemek
 • modern – modern
 • molecules – molekül
 • moment – an
 • money – para
 • month – ay
 • moon – ay
 • more – daha
 • morning – gündüz
 • most – en fazla
 • mother – anne
 • mountain – dağ
 • mouth – ağız
 • move – hareket etmek
 • movement – hareket
 • much – fazla
 • music – müzik
 • must – zorunda olmak
 • my – benim

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce n ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • name – isim
 • nation – millet
 • natural – doğal
 • near – yanında
 • necessary – gerekli
 • need – ihtiyaç duymak
 • never – asla
 • new – yeni
 • next – sonraki
 • night – gece
 • no – hayır
 • nor – veya (olumsuz)
 • north – kuzey
 • northern – kuzeyli
 • nose – burun
 • not – hayır
 • note – not
 • nothing – hiçbir şey
 • notice – farketmek
 • noun – isim
 • now – şimdi
 • number – sayı
 • numeral – sayısal

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce o ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • object – obje
 • observe – gözlemlemek
 • ocean – okyanus
 • of – -den, -dan
 • off – kapalı
 • office – ofis
 • often – sıkça
 • oh – oh
 • oil – petrol, yağ
 • old – yaşlı
 • on – açık
 • once – bir kere
 • one – bir
 • only – sadece
 • open – açık
 • opposite – zıt
 • or – veya
 • order – düzen
 • other – diğer
 • our – bizim
 • out – dışarı
 • outside – dışarısı
 • over – üzerinde
 • own – sahip olmak
 • oxygen – oksijen

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce p ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • page – sayfa
 • paint – boyamak
 • pair – çift
 • paper – kağıt
 • paragraph – paragraf
 • park – park
 • part – bölüm
 • particular – belli
 • party – parti
 • passed – geçmiş
 • past – geçmiş
 • pattern – patern
 • pay – ödemek
 • people – insanlar
 • per – başına
 • perhaps – belki
 • period – nokta
 • person – insan
 • phrase – cümle parçası
 • pick – seçmek
 • picture – resim
 • piece – parça
 • place – yer
 • plain – düz
 • plan – plan
 • plane – uçak
 • plant – bitki
 • plants – bitkiler
 • play – oynamak
 • please – lütfen
 • plural – çoğul
 • poem – şiir
 • point – puan
 • pole – kutup
 • poor – fakir
 • position – pozisyon
 • possible – mümkün
 • pound – ağırlık birimi
 • power – güç
 • practice – pratik
 • prepare – hazırlanmak
 • president – başkan
 • pretty – güzel
 • printed – yazılmış
 • probably – belki
 • problem – sorun
 • process – işlem
 • produce – üretmek
 • product – ürün
 • property – mülk
 • provide – sağlamak
 • pull – çekmek
 • push – itmek
 • put – koymak

Q İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce q ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • question – soru
 • quickly – hızlıca
 • quiet – sessiz
 • quite – oldukça

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce r ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • race – yarış
 • radio – radyo
 • rain – yağmur
 • raise – yükseltmek
 • ran – koşmak (geçmiş)
 • rather – -dense
 • reach – ulaşmak
 • read – okumak
 • ready – hazır
 • really – gerçekten
 • reason – sebep
 • receive – almak
 • record – kayıt
 • red – kırmızı
 • region – bölge
 • remain – kalan
 • remember – hatırlamak
 • repeat – tekrar etmek
 • report – rapor
 • represent – temsil etmek
 • resent – gücenmek
 • rest – dinlenmek
 • result – sonuç
 • return – dönmek
 • rhythm – ritim
 • rich – zengin
 • ride – binmek
 • right – sağ
 • ring – zil çalmak
 • rise – yükselmek
 • river – nehir
 • road – yol
 • rock – kaya
 • rolled – yuvarlanmış
 • room – oda
 • root – kök
 • rope – halat
 • rose – gül
 • round – yuvarlak
 • row – satır
 • rule – kural
 • run – koşmak

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce s ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • safe – güvenli
 • said – dedi
 • sail – yelken açmak
 • same – aynı
 • sand – kum
 • sat – oturdu
 • save – kurtarmak
 • saw – testere
 • say – söylemek
 • scale – ölçek
 • school – okul
 • science – bilim
 • scientist – bilim adamı
 • score – skor
 • sea – deniz
 • seat – koltuk
 • second – saniye
 • section – bölüm
 • see – görmek
 • seed – tohumlar
 • seem – görünmek
 • seen – görünmek
 • sell – satmak
 • send – göndermek
 • sense – his
 • sent – gönderilmiş
 • sentence – cümle
 • separate – ayrı
 • serve – hizmet etmek
 • set – ayarlamak
 • settled – ayarlanmış
 • seven – yedi
 • several – birkaç
 • shall – olsun
 • shape – şekil
 • sharp – keskin
 • she – O (kadın)
 • ship – gemi
 • shoes – ayakkabı
 • shop – dükkan
 • short – kısa
 • should – zorunda olmak
 • shoulder – omuz
 • shout – bağırmak
 • show – göstermek
 • shown – gösterilmiş
 • side – yan
 • sight – görüş
 • sign – işaret
 • signal – sinyal
 • silent – sessiz
 • similar – benzer
 • simple – basit
 • since – -den beri
 • sing – şarkı söylemek
 • sir – efendi
 • sister – kız kardeş
 • sit – oturmak
 • six – altı
 • size – boyut
 • skin – deri
 • sky – hava
 • sleep – uyku
 • slowly – yavaşça
 • small – küçük
 • smell – koklamak
 • smile – gülümsemek
 • snow – kar
 • so – şöyle
 • soft – yumuşak
 • soil – toprak
 • soldier – asker
 • solution – çözüm
 • some – bazı
 • someone – birisi
 • something – bir şey
 • sometimes – bazen
 • son – erkek çocuk
 • song – şarkı
 • soon – yakında
 • sound – ses
 • south – güney
 • southern – güneyli
 • space – uzay, boşluk
 • speak – konuşmak
 • special – özel
 • speed – hız
 • spell – hecelemek
 • spot – nokta
 • spread – yayılmak
 • spring – ilkbahar
 • square – kare
 • stand – ayakta durmak
 • star – yıldız
 • start – başlamak
 • state – durum
 • statement – ifade
 • stay – kalmak
 • steel – çelik
 • step – adım
 • stick – yapışmak
 • still – halen
 • stone – taş
 • stood – ayakta durmuş
 • stop – durmak
 • store – dükkan
 • story – hikaye
 • straight – düz
 • strange – garip
 • stream – akıntı
 • street – sokak
 • stretch – genişletmek
 • string – dizi
 • strong – güçlü
 • student – öğrenci
 • study – çalışmak
 • subject – konu
 • substance – madde
 • such – örneğin
 • suddenly – aniden
 • suffix – son ek
 • sugar – şeker
 • suggested – tavsiye edilmiş
 • sum – özet
 • summer – yaz
 • sun – güneş
 • supply – malzeme
 • suppose – tahmin yürütmek
 • sure – emin
 • surface – yüzey
 • surprise – süpriz
 • swim – yüzmek
 • syllables – ders programı
 • symbols – sembol
 • system – sistem

T İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce t ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • table – masa
 • tail – kuyruk
 • take – almak
 • talk – konuşmak
 • tall – uzun
 • teacher – öğretmen
 • team – takım
 • tell – söylemek
 • temperature – sıcaklık
 • ten – on
 • term – dönem
 • test – denemek
 • than – -den
 • that – o (eşya)
 • the – o
 • their – onların
 • them – onlar
 • themselves – onların kendisi
 • then – sonra
 • there – orada
 • these – bunlar
 • they – onlar (insan)
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • thing – şey
 • think – düşünmek
 • third – üçüncü
 • this – o
 • those – onlar
 • though – -e rağmen
 • thought – düşünce
 • thousands – binlerce
 • three – üç
 • through – arasından
 • thus – nitekim
 • tied – bağlı
 • time – zaman
 • tiny – küçücük
 • to – ona
 • today – bugün
 • together – birlikte
 • told – söyledi
 • tone – ton
 • too – çok
 • took – almak (geçmiş zaman)
 • tool – alet
 • top – üst
 • total – toplam
 • touch – dokunmak
 • toward – -e doğru
 • town – yerleşke
 • track – takip etmek
 • trade – ticaret
 • train – tren
 • train – eğitmek
 • travel – yolculuk
 • tree – ağaç
 • triangle – üçgen
 • trip – yolculuk
 • trouble – sorun
 • truck – kamyon
 • true – doğru
 • try – denemek
 • tube – tüp
 • turn – dönüş
 • two – iki
 • type – yazmak

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce u ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • uncle – amca
 • under – altında
 • underline – altı çizili
 • understand – anlamak
 • unit – ünite
 • until – -e kadar
 • up – yukarı
 • upon – üstüne
 • us – biz
 • use – kullanmak
 • usually – genellikle

V İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce v ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • valley – vadi
 • value – değer
 • various – çeşitli
 • verb – fiil
 • very – çok
 • view – görüş
 • village – köy
 • visit – ziyaret
 • voice – ses
 • vowel – sesli harf

W İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce w ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • wait – beklemek
 • walk – yürümek
 • wall – duvar
 • want – istemek
 • war – savaş
 • warm – sıcak
 • was – olmak (geçmiş)
 • wash – yıkamak
 • Washington – Washington
 • wasn’t – olmamak (geçmiş)
 • watch – izlemek
 • water – su
 • waves – dalgalar
 • way – yol
 • we – biz
 • wear – giymek
 • weather – hava
 • week – hafta
 • weight – kilo
 • well – iyi
 • we’ll – biz (gelecek zaman)
 • went – gitmek (geçmiş)
 • were – olmak (çoğul, geçmiş)
 • west – batı
 • western – batılı
 • what – ne?
 • wheel – tekerlek
 • when – ne zaman?
 • where – nerede?
 • whether – eğer
 • which – hangisi?
 • while – süresince
 • white – beyaz
 • who – kim?
 • whole – bütün
 • whose – kimin?
 • why – neden?
 • wide – geniş
 • wife – eş (kadın)
 • wild – vahşi
 • will – istek
 • win – kazanmak
 • wind – rüzgar
 • window – pencere
 • wing – kanat
 • winter – kış
 • wire – kablo
 • wish – dilemek
 • with – birlikte
 • within – içinde
 • without – olmadan
 • woman – kadın
 • women – kadınlar
 • wonder – merak etmek
 • won’t – olmamak (gelecek)
 • wood – ağaç
 • word – kelime
 • work – iş
 • worker – işçi
 • world – dünya
 • would – istemek
 • wouldn’t – istememek
 • write – yazmak
 • written – yazılı
 • wrong – yanlış
 • wrote – yazmak (geçmiş)

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

***En çok kullanılan İngilizce y ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • yard – bahçe
 • year – yıl
 • yellow – sarı
 • yes – evet
 • yet – henüz
 • you – sen
 • young – genç
 • your – senin
 • you’re – sen (olmak)
 • yourself – kendin

İngilizce Kelimeler Testi

Şimdi hemen kısa testimizi çözün ve İngilizce kelimeleri ne kadar bildiğinizi test edin!  “Start The Quiz” butonuna basarak hemen kendinizi sınayın.

İngilizce Kelime Bilgisi Nasıl Geliştirilir?

İngilizcede en çok kullanılan kelimeler listesine göz attıysanız, muhtemelen bir çoğunun daha önce gördüğünüz, anlamını bildiğiniz ve aşina olduğunuz sözcükler olduğunu anlamışsınızdır.

Ancak İngilizcede orta düzey bir seviyeye gelmek için dahi, bu kelimeler oldukça yetersiz kalacaktır. Birkaç bin kelimeye hakim olmadan, İngilizcede kendinizi rahat bir şekilde ifade edecek duruma gelemeyebilirsiniz.

Peki İngilizce kelime bilgimizi, en hızlı ve en sonuç odaklı şekilde, çok fazla zaman kaybetmeden nasıl geliştiririz?

İngilizce kelime konusunda daha iyi bir seviyeye ulaşmak için ilk önce şunu kabul etmek gerekiyor, ezber yöntemler iyi bir sonuç vermiyor. Bugün ezberlediğiniz bir kelimeyi yarın unutmanız çok normaldir. Bu yüzden İngilizce kelime konusunda istekli davranmalı, disiplinli bir şekilde bu pratikleri her güne yaymalısınız.

İngilizce kelime geliştirme konusunda yöntem çok, ancak biz şu anda internetten İngilizce kelime öğrenme yollarına odaklanacağız ve mobil uygulamalar aracılığı ile İngilizce kelime bilgisi geliştirme konusunda size faydalı olacak birkaç uygulamayı tanıtacağız…

İngilizce Kelime Öğreten Ücretsiz Uygulama: Wordly

İngilizce kelime öğrenmek isteyenlerin en çok kaçınması gereken konu, eski klasik ezber yöntemleridir. En çok dikkat edilmesi gereken, faydalı kelime öğrenme yöntemi ise tekrara ve öğretmeye dayalı, kelimelere hayatımızın içinde yer veren modern sistemlerdir.

Türkiye’de bu içgörüden yola çıkmış bir uygulama olarak, kısa süre içinde popüler bir İngilizce kelime öğrenme uygulaması haline gelen Wordly, binlerce kişinin İngilizce kelime bilgisini geliştirmeyi başarmış, etkili bir uygulama.

Wordly İngilizce kelime ezberlemek isteyenler için ücretsiz ve reklamsız bir uygulamadır. Binlerce kullanıcının her gün kullandığı Wordly ile siz de yeni kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

Wordly size İngilizce bir kelimenin anlamını, açıklamasını, okunuşunu ( telaffuzunu ) Türkçe ve İngilizce olarak sunar. Gün içerisinde sık sık size hatırlatmalar yapar, böylece kelimeyi tam olarak öğrenmiş olursunuz.

Her Seviye İçin Kelimeler

Wordly’nin en büyük artılarından bir tanesi, hem giriş düzeyindeki kullanıcılar için, hem orta düzey İngilizce bilenler için hem de ileri düzeydekiler için çok geniş bir kelime kütüphanesi sunması.

Bu sayede herkese göre İngilizceyi geliştiren bir yapı içeriyor.

Wordly Nasıl İngilizce Kelime Öğretiyor?

Bir post it kağıdının arkasına, kelimenin anlamını yazıp ezberleyebilirsiniz. Ancak o kelimenin anlamının geniş halini, aynı zamanda okunuşunu, cümle içinde kullanımını bilmediğiniz noktada öğrenmiş sayılır mısınız?

İşte bu noktadan yola çıkan bu ücretsiz İngilizce öğrenme uygulaması size kelimelerin anlamlarına, okunuşlarına ve cümle içinde kullanımlarına kadar örnekler sunarak, her anlamda 360 derece bir öğrenim deneyimi yaşatıyor. Wordly uygulamasını, İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese, daha fazla İngilizce kelime öğrenmek isteyenlere öneriyoruz.

Telefonunuza ücretsiz indirdiğiniz bu uygulama ile, günde 1-2 ya da 3 kelime için kısa bildirimler ile tekrar ve öğrenme sürecini geliştirebilirsiniz…

wordly

Wordly’yi Android telefonunuza ücretsiz ve reklamsız olarak kurup, hemen kullanmaya başlamak için tıklayın.

Wordly’yi iOS telefonunuza ücretsiz ve reklamsız olarak kurup, hemen kullanmaya başlamak için tıklayın.

İster metroda olun, ister otobüste, ister internet bağlantınız olsun, ister internetiniz olmasın, Wordly’yi her yerde rahat bir şekilde kullanıp, İngilizce kelime öğrenebilirsiniz.

Video İzleyerek İngilizce Öğreten Uygulama: Engly

engly

Wordly dışında, İngilizce kelime geliştirmeyi düşünenler için yeni bir uygulama daha mevcut! Bu defa aynı mantık, ancak video içeriğin de dahil olduğu, daha eğlenceli sayılabilecek bir konsept içeren Engly uygulaması hoşunuza gidecek!

Engly uygulamasına girdiğinizde size ilk etapta ilgi alanlarınız soruluyor. Onlarca ilgi alanı içinden ilginizi çeken, seçtiğiniz konularla birlikte önünüze çıkan onlarca videoda, hem o anki diyalogları net bir şekilde dinleme şansı yakalıyorsunuz, hem de konuşmada geçen kelimelerin anlamlarını, okunuşlarını öğreniyorsunuz.

Bir kelimeyi kağıt üzerinde öğrenmek ile, o kelimenin konuşma esnasında farkına varmak bambaşka şeylerdir. Gerçekten İngilizce öğrenmeyi isteyenler için, ücretsiz İngilizce video izleme uygulaması Engly de, kelime kapasitenizi arttırma noktasında işe yarar bir yapı taşımakta…

İngilizce Kelime Öğrenme Metotları Nelerdir?

Ücretsiz İngilizce öğrenme uygulamalarını sizlere tanıttık, şimdi ise genel anlamda İngilizce kelime öğrenme ve devamında İngilizceyi geliştirme konularında nasıl bir strateji izlemelisiniz, İngilizceyi gerçekten öğrenmek için nasıl bir yol haritanız olmalı ona gelelim…

Kelime, bir dilin yapı taşıdır. Bu yüzden İngilizce kelime bilginiz gerçekten iyi olmalı. Tek başına kelime bilmek İngilizce bilmek anlamına gelmediği gibi, kelime bilmeden kendinizi ifade etmeniz ise ancak beden dili ile mümkün… Bu yüzden Engly ya da Wordly gibi uygulamaları es geçmediğimiz gibi, kelime öğrenme konusunda elimizin altında olan ve rahat ulaşabildiğimiz tüm kaynakları da iyi değerlendirmeliyiz.

İngilizce Kelime Öğrenme Yolları

Dijital iletişim çağında olmamızdan ötürü mobil uygulamalar, internetten İngilizce öğrenme yolları elbette ki ilk sırada öneme sahip fikirler. Ancak sadece onlarla değil, elimizdeki tüm kaynaklarla İngilizce öğrenmek için çaba göstermeliyiz. Şimdi bu konuda neler yapabiliriz, ona bakalım…

Dizi ve Filmlerde İngilizce Kelime Öğrenmek

Artık internet aracılığı ile yüzlerce yabancı diziye ulaşabiliyoruz. Netflix gibi servislerle birçok orijinal yapımı gerek anadili ile gerek de İngilizce alt yazılar ile takip ediyoruz.

Eğer siz de dizi film tutkunuysanız, İngilizce kelime öğrenmek için tavsiyemiz kesinlikle alt yazılı şekilde yabancı dizi ve film izlemeniz. Burada öğrendiğiniz kelimeler, kitaplardaki ve kağıt üzerinde yer alan, testlerdeki kelimelerden ziyade popüler kültürün içinde, hayatın tam ortasında yer alan güncel ifadeler olduğu için, işinize fazlasıyla yarayacaktır.

İngilizce Okuma Alıştırmaları

İngilizce kitap ve dergilerle aranız nasıldır? Eğer yoksa, büyük bir yanlış içindesiniz. İngilizce kitap okumak, Türkçe kitap okumaktan farksız bir kültürel aktivite, ancak sizi korkutan ‘İngilizce okuduğunuzu anlayamamak’ ise bunun da çözümü var.

 • Kendi seviyenize göre kitaplar ile başlayabilirsiniz. İngilizce olarak ifade edilen o hikayeyi anladığınız, yakaladığınız ve o hisleri hissettiğiniz gün, İngilizceyi öğrenmişsinizdir!
 • Bunun için fazlaca pratik yapmak gerektiğini de belirtelim tabii ki… Kitapta anlamadığınız kelimelerin altını çizerek not almak, öykünün ruhunu hissetmek gerçekten özel bir aktivite.
 • Google Translate, Tureng ya da Konuşarak Öğren Sözlük gibi programlar ile anlamadığınız kelimelerin anlamlarını, okunuşlarını ve cümle içinde kullanımlarını anında öğrenebildiğiniz bir dönemde yaşıyorsunuz ve bunun avantajını kesinlikle kullanmalısınız…
 • Mobil bilgi alışverişinin bu kadar hızlı olmadığı dönemde, İngilizceyi öğrenmek için çaba gösteren insanlar bunun yerine sözlükleri karıştırıyor, daha fazla zaman kaybediyordu.
 • Eğer amacınız İngilizce kelime öğrenerek İngilizcenizi geliştirmekse, dergi ve kitaplardaki kültürel hazineyi mutlaka keşfetmelisiniz.
 • Küçük Prens gibi sayfa sayısı bakımından düşük, kelime sayısı da buna bağlı olarak çok fazla zorlayıcı olmayan seçenekler ile başlayabilirsiniz.
 • İngilizce dergiler ise, orta ve üst düzeyde İngilizce bilen ancak kelime bilgisini taze tutmak isteyenler için mutlaka önerilen bir konudur. Aktüel konular ile ilgili bilgilere sahip olmak, bir ayrıcalıktır.
 • Her sene 2 bine yakın kelimenin eklendiği bir dil olan İngilizceden söz ediyoruz, kısacası sürekli gelişim ve tekrar, gerçekten olmazsa olmazdır.

İngilizce Kelime Bilmek, İngilizce Bilmek İçin Yeterli Midir?

Şimdi gelelim önemli bir soruya, binlerce İngilizce kelime bilmek hatta dil bilgisi kurallarına da çok ciddi bir şekilde hakim olmak, İngilizce biliyorum demek için yeterli midir?

Kelimeler ve cümle kuruluş bilgisine hakim olmak, çoğu zaman yeterli değil diyebiliriz… İngilizce bildiğinizi görecek kişiler ile yazılı ve sözlü temasınız elbette ki gerçekleşecek.

Yazılı İngilizce birçok noktada, özellikle iş İngilizcesi ve iş yazışması noktasında mühimdir, ancak İngilizce konuşabilmek ve İngilizce olarak kendinizi her anlamda ifade edebilmek, asıl olaydır. İngilizce popüler bir tabir ile ‘challenge’dır.

İngilizce Konuşma Konusunda Kendinize Güveniyor Musunuz?

Çok iyi bir gramer bilgisi, çok iyi bir kelime haznesi gerçekten faydalı ve sizi İngilizce konusunda son düzlüğe ulaştırmaya çok yakın bir donanım.

Ancak eğer İngilizce telafuz problemlerine sahipseniz, bildiğiniz kelimeleri ve bildiğiniz dil bilgisini kullanarak kendinizi anlatma konusunda sorun yaşıyorsanız, ciddi bir problem var demektir. Bunu örneklendirmek gerekirse, ehliyeti senelerdir olan ancak trafiğe çıkma konusunda çok korku yaşayan ve hiç araba süremeyen biri sanırız yeterlidir…

Ulusal ya da uluslararası İngilizce seviye sınavlarında yüksek puanlarınız olsa dahi, kurumsal imaj anlamında ya da okulla ilgili konularda, sosyal hayat içerisinde İngilizce olarak kendinizi ifade etme noktasında sorun yaşıyorsanız, bildiğiniz tüm bilgiler bir anda anlamsız olabiliyor.

Nitekim insanlar sizin kaç kelime bildiğinizi değil, kendinizi anlatabildiğiniz kadarını biliyor. ‘Ne olursan ol, insanlar, senin hakkında kendini onlara anlatabildiğin kadarını biliyor’ sözü gerçekten de bunu ifade eder.

İngilizce Konuşmayı Nasıl Öğreneceğiz?

en çok kullanılan İngilizce kelimeler

İngilizce konuşma pratiği yapmanın, İngilizce öğrenme konusundaki en büyük yardımcı olduğu çok açıktır. Ancak herkes bu fırsatı bulamayabiliyor.

Yurt dışında senelerce dil okullarında okuyup, çok iyi bir İngilizce bilgisi ile dönen insanları, arkadaşlarınızı bilirsiniz. Ancak İngilizce öğrenmek için yurt dışına gitmek çok ciddi bir zaman ve bütçe gerektirdiğinden, çoğumuz için bu hayal olabilir.

Bunun yerine alternatif, etkili bir yol yok mudur diye düşündüyseniz, işte çözüm…

Konuşarak Öğren, İngilizceyi Konuşarak Öğretiyor!

İngilizcenin de, her konuda olduğu gibi ağırlıklı olarak ‘deneyimleme’ metodu ile öğrenilebildiği kanısına varan uzmanların son yıllarda en çok trend olmuş tekniği ‘konuşarak pratik yaparak öğrenmedir’. İngilizce konuşma siteleri arasında en çok tercih edilen Konusarakogren.com.

Türkiye’de bu konuda en köklü ve en geniş kapsamlı konuşarak İngilizce öğrenme hizmeti sunan markası olan KonusarakOgren, internetten İngilizce öğrenmek isteyenler için, ‘anadili İngilizce olan eğitmenler’ ile her gün 10 dakika gibi kısa görüşmelerle tekrar yapma, İngilizcelerini geliştirme imkanı sunuyor.

Konuşarak Öğren İle Nasıl İngilizce Öğrenebilirsiniz?

Konuşarak Öğren İngilizce geliştirme sisteminin en büyük avantajı, günlük kısa eğitimlerdir. Zamanı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 10, 20 ya da 30 dakika süren kısa eğitimleri iş ve okul konusunda size sorun yaratmayacak zaman dilimlerinde alabilirsiniz.

Her seviye için özel hazırlanmış eğitimler mevcuttur. Bu sayede giriş, orta ve ileri düzey İngilizce bilgisine sahip de olsanız, sizi ileriye götürmek ve İngilizce bilginizi taze tutmak için eğitmenler çaba gösterecektir…

 • Konuşarak Öğren’deki eğitmenler, ABD’de yaşamaktadır ve anadilleri İngilizcedir.
 • Her eğitim sonucunda eğitmenin aldığı notlar sizinle paylaşılır, hatalarınız geri bildirim olarak özetlenir.
 • Çok geniş bir kelime ve gramer döküman arşivine sahip olursunuz.

İngilizceyi , İngilizce konuşarak öğrenme avantajı yakalamış olursunuz… Türkiye’de Konuşarak Öğren’i bugüne kadar onlarca kurumsal marka, on binlerce bireysel öğrenci tercih etti!

Merak ettiğiniz kelimelerin çevirilerini öğrenmek için Türkçe İngilizce Çeviri Sözlük sitemizi ücretsiz kullanabilirsiniz. Ayrıca Konuşarak Öğren Youtube kanalı üzerinden İngilizce kelime öğrenme videolarını izleyebilir ve telaffuz pratiği yapabilirsiniz.

ÖZET:

A ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

a: bir, able: yapabilen, about: hakkında, above: üstünde, across: karşısında, act: hareket, eylem, action: aksiyon, actually: aslında, add: eklemek, addition: ek olarak

B ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

baby: bebek, back: arka, bad: kötü, ball: top, bank: banka, base: temel, be: olmak, bear: ayı, beat: yenmek, beautiful: güzel

C ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

call: aramak, came: geldi, can: yapabilmek, cannot: yapamamak, can’t: yapamamak, capital: başkent, captain: yüzbaşı-kaptan, car: araba, care: önemsemek, carefully: dikkatlice

D ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

dance: dans etmek, dark: karanlık, day: gün, dead: ölü, deal: anlaşma, death: ölüm, decide: karar vermek, decimal: ondalık, deep: derin, describe: açıklamak

İngilizce Kelime Ezberleme Teknikleri Videosu

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

59 thoughts on “A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı