Future Perfect Tense Konu Anlatımı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense; gelecekte belirli bir zamanda tamamlanmış olacağı düşünülen  eylemler için kullanılır. Türkçe’de zaman ifadesi olarak bir karşılığı olmamakla birlikte anlam olarak ‘yapmış olacağım’ şeklinde çevrilebilir. Bu zaman ifadesinde işin ne zaman yapılacağı belli değildir fakat ne zamana kadar bitmiş olacağı önemlidir.

Future Perfect Tense’in iki farklı biçimi vardır: “will have done” ve “be going to have done.”  Simple Future yapılarının aksine, Future Perfect yapıları birbiri yerine kullanılır. Tam olarak çevirmek mümkün olmasa da ‘gelecekte yapılmış olacak’ gibi bir anlam taşımaktadır.

Future Perfect Tense Olumlu Cümle Yapısı

Future perfect tense ile olumlu cümle kurarken özneden sonra ‘will have’ kullanılır. Düzenli fiiller  ‘will have’ kalıbından sonra ‘-ed’  takısı alırken, düzensiz fiillerin 3. hali kullanılır.

Future Perfect Tense İle İlgili Olumlu Cümleler

 • I will have read the book by the time the movie comes out. (Film çıkana kadar kitabı okumuş olacağım.)
 • He will have been retired by 2055. (O, 2055’e kadar emekli olmuş olacak.)

Future Perfect Tense’nin bir kullanım şekli daha vardır. Bu kullanımda özneden sonra ‘be going to have’ kalıbı getirilir. Daha sonra ise düzenli fiil varsa  ‘-ed’  takısı alır, düzensiz fiil varsa 3. hali kullanılır. Çoğu zaman ‘will’ ve ‘be going to’ kalıbı arasında anlam farkı görülmemektedir.

 • I am going to have read the book by the time the movie comes out. (Film çıkana kadar kitabı okumuş olacağım.)
 • We are going to have done our work by midnight. (Gece yarısına kadar işlerimizi bitirmiş olacağız.)

Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Future Perfect Tense ile olumsuz cümle kurarken ‘will not have’ kalıbı ve sonrasında fiilin üçüncü hali kullanılır. ‘Will not’ın kısaltılmış hali olarak ‘won’t’ da tercih edilebilir.

Future Perfect Tense İle İlgili Olumsuz Cümleler

 • She  will not have gone to Paris yet by the end of July. (Temmuz’un sonuna kadar Paris’e henüz gitmiş olmayacak.)

Olumsuz cümle kurarken ‘be not going to have’ kalıbı da kullanılabilir. Sonrasında yine fiilin üçüncü hali getirilir. Fakat çoğunlukla olumsuz cümle kurarken bu kalıp tercih edilmez.

 • They are not going to have signed the agreement until next month. (Gelecek aya kadar anlaşmayı imzalamış olmayacaklar.)

Future Perfect Tense Soru Cümlesi Yapısı

Future Perfect Tense ile soru sorarken özneden önce ‘will’ kullanılır,özneden sonra da ‘have V3’ kalıbı getirilir.

Future Perfect Tense İle İlgili Soru Cümleleri

 • Will you have been graduated next year?  (Gelecek yıl mezun olmuş olacak mısın?)

Soru cümlesi kurarken ‘be going to have’ kalıbı da kullanılabilir. Özneden önce ‘am, is, are’ yardımcı fiillerinden uygun olan getirilir, özneden sonra da ‘going to have V3’ kalıbı getirilir. Fakat olumsuz cümlede olduğu gibi soru cümlelerinde de genelde bu kalıp tercih edilmez.

 • Are you going to have moved İzmir tomorrow? (Yarın İzmir’e gitmiş olacak mısın?)

Future Perfect Tense Kullanımı

Gelecekte belirli bir zamana kadar tamamlanmış olacak işler için kullanılır.

 • I will have received my promotion by June. (Hazirana kadar terfimi almış olacağım.)

Durağan fiillerle kullanıldığı zaman gelecekteki bir şeyin, gelecekteki başka bir eyleme kadar süreceğini bildirir.

 • She  will have been in Armsterdam  for  a year  by the time she leaves. (Ayrılana kadar bir yıl boyunca  Armsterdam’da olmuş olacak.)

Future Perfect Tense ifadesi ‘when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless’  gibi zaman ifadelerinden sonra  kullanılamaz.

Future Perfect Will Kullanımı

[will have + past participle]

Örnekler:

 • You will have perfected your English by the time you come back from London.
 • Will you have perfected your English by the time you come back from London?
 • You will not have perfected your English by the time you come back from London.

 Future Perfect Tense Be Going To Kullanımı

[am/is/are + going to have + past participle]

Örnekler:

 • You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
 • Areyou going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
 • You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

NOT:

Will ve going to kullanarak Future Perfect zaman kipinde hemen hemen hiç fark olmadan cümle kurmak mümkündür.

Başka Bir Eylemden Önce Tamamlanan Eylem

Future Perfect Tense bir şeyin gelecekte başka bir eylemden önce gerçekleşeceği fikrini ifade eder.

 • By next December, I will have received my promotion.
 • By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
 • I am not going to have finished this test by 3 o’clock.
 • Will he have learned enough Chinese to communicate before he moves to Shanghai?
 • Sam is probably going to have completed the homework by the time he leaves this afternoon.
 • By the time I finish this course, I will have taken 13 tests.
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 70?

-ing Almayan Fiiller İçin Gelecekte Bir Şeyden Önceki Süre

Gelecekte başka bir eyleme kadar bir şeylerin devam edeceğini göstermek için Future Perfect Tense’i kullanırız.

Örnekler:

 • I will have been in London for six months by the time I leave.
 • By Monday, Susan is going to have had my book for a week.

Zaman Cümleciklerinde Gelecek Kiplerinin Kullanılmadığını Unutmayın

Future Perfect Tense tüm gelecek zamanlarda olduğu gibi zaman ifadeleri ile başlayan tümcelerle kullanılamaz örneğin; when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless

Örnekler:

 • I am going to see a movie when I will have finished my homework. Not Correct
 • I am going to see a movie when I have finished my homework. Correct

Future Perfect Tense Adverb Kullanımı

Aşağıdaki örnekler always, only, never, ever, still, just gibi zarfların cümlede nereye konulması gerektiğini göstermektedir

Örnekler:

 • You will only have learned a few words.
 • Will you only have learned a few words?
 • You are only going to have learned a few words.
 • Are you only going to have learned a few words?

Future Perfect Active (Etken) – Edilgen (Passive) Yapısı

Örnekler:

 • They will have completed the project before the deadline. Active
 • The project will have been completed before the deadline. Passive
 • They are going to have completed the project before the deadline. Active

SORU CEVAP

Future Perfect Tense Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Future perfect tense olumlu cümle yapısı kurulurken, Özne + will have + past participle ya da Özne + am/is/are + going to have + past participle kalıpları kullanılır.

Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Future perfect tense olumsuz cümle yapısı kurulurken, Özne + will have + not + past participle ya da Özne + am/is/are + not + going to have + past participle kalıpları kullanılır.

Future Perfect Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Future perfect tense soru cümlesi yapısı kurulurken, will have + Özne + past participle ya da am/is/are + Özne + going to have + past participle kalıpları kullanılır.

Future Perfect Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Future perfect tense Türkçe’de gelecekte yapılmış olacak şeyleri ifade etmekte kullanılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı