İngilizce Zaman Zarfları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce dilbilgisini az biraz öğrendiniz, o konu cepte. Zaten çok öğrenmenize de gerek yok, size yetecek kadarını bilseniz olur. Artık cümle kurmak için gerekenleri de biliyorsunuz. (Bilmiyorsanız da konuyla ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz). Şimdi sıra geldi cümleleri süslemeye.

İngilizce cümle kurarken olmazsa olmazlarımız özne, yüklem ve gerekliyse bir de nesne. Ama tabi sadece bu üç önemli parçayla derdimizi anlatamıyorsak ek olarak başka kelimeler de kullanmamız gerekiyor.

Mesela zaman çekimleri kullanmışsak bile eylemin yapıldığı zamanı özel olarak söylemek istiyorsak cümleye bir de zaman zarfı eklememiz gerekebiliyor. Bu yazımızda da İngilizce Zaman Zarfları konusuna değineceğiz.

İngilizce Zaman Zarfları size sadece eylemin yapıldığı zamanı değil, aynı zamanda bu eylemin hangi sıklıkta ya da ne kadar uzun süreyle yapıldığı bilgisini vermektedir. Şimdi bu 3 farklı görevi olan İngilizce Zaman Zarfları nelerdir öğrenelim.

pexels-photo-large

Eylemin Ne Zaman Yapıldığını Söyleyen Zaman Zarfları

Cümlede bahsi geçen eylemin ne zaman yapıldığını anlatan zaman zarfları, genellikle cümlenin en sonunda yer alır.

 • I went to the cinema yesterday.
 • She is going to repair the car tomorrow.
 • It will rain today.
 • I will call you later.
 • She needs to leave now.
 • My friend saw that movie last year.

Bu türdeki zaman zarfları cümlenin sonunda yer aldığında anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Fakat aynı zarf cümlenin sonuda değil de başına getirilirse cümlenin tamamı aslında eylemin yapıldığı zamanı özel olarak vurgulamak için kurulmuş demektir.

Benzer şekilde, bazı zarflar resmi yazışmalarda yüklemden hemen önce konmaktadır. Bu türden bir kullanım yalnızca resmi yazışmalarda geçer.

 • Later Jane ate some night snacks. (cümlede daha çok yeme eyleminin ne zaman yapıldığı anlatılmak istenmiş)
 • Jane later ate some night snacks. (bu cümledeki zarfın konumu, cümlenin resmi bir yerde geçtiğinin habercisi, mesela bir polis raporunda)
 • Jane ate same night snacks later. (bu cümlede zarfın sona gelmedi cümledeki zamanın vurgulanmadığını anlatıyor, dinleyicinin dikkati zamana çekilmemiş)

Eylemin Süresini Anlatan Zaman Zarfları

Eylemin yer aldığı zaman diliminin uzunluğunu anlatan zaman zarfları cümlenin en sonunda yer alır.

 • I stayed at home all day.
 • My mother lived in South Korea for a year.
 • I have been going to this restaurant since 1999.

Bu tür zaman zarflarında sıkça karşılaştığımız “for” zarfından sonra HER ZAMAN bir zaman dilimi gelir. Aynı şekilde sık karşılaştığımız bir diğer zarf olan “since” zaman zarfından sonra gelen kısım ise HER ZAMAN zamandaki bir noktadır, süre ya da eylemin ne kadar uzun süre yapıldığı DEĞİL.

Yukarıdaki kuralımızı kısaca formül haline getirelim:

For + eylemin süresi

Since + eylemin başlangıç noktası

 • My father stayed in Japan for three years.
 • I am going on vacation for a week.
 • Martha has been riding a bike for several years.
 • She has not seen him since Monday.
 • Edward has been working there since 1981.
 • There has not been a better solution to this problem since last century.

Eylemin Hangi Sıklıkta Yapıldığını Anlatan Zaman Zarfları

Eylemin gerçekleştiği sıklığı anlatan zaman zarfları genellikle yüklemden hemen önce AMA auxillary verb dediğimiz zaman çekimini bildiren eklerden sonra gelir (mesela be, have, may ya da must).

 • She often goes there.
 • He never sleeps in the dark.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom early to any meeting.
 • She rarely cooks.

Bazı zaman zarfları bize eylemin gerçekleştiği sıklığı kesin bir sayıyla bildirir. Bu zarflar da genellikle cümlenin en sonunda kullanılmaktadır.

 • This journal is published monthly.
 • He saw that movie ten times.
 • I work five days a week.
 • My friends visit me once a month.

“Yet” Zaman Zarfı Nasıl Kullanılır?

Bir eylem henüz gerçekleşmemişse ama gerçekleşmesi bekleniyorsa bu zarfı kullanıyoruz. “Yet” biraz özel bir zarfımız, çünkü onu soru cümlelerinde ya da olumsuz cümlelerde kullanıyoruz ve ya cümlenin sonuna ya da “not” olumsuz ekinden hemen sonra kullanılır.

 • Have you finished your book yet?
 • No, not yet.
 • I haven’t met him yet.
 • Haven’t you slept yet?

“Still” Zaman Zarfı Nasıl Kullanılır?

“Still” devamlılık belirten bir zarftır. Olumlu cümlelerde yüklemin hemen önünde ve “be”, “have”, “might”,  “will” gibi auxillary verb’lerden sonra kullanılır.

 • He is still waiting for you.
 • Do you still work for Sony?
 • Are you still hungry?

Zaman Zarfları Cümle İçi Sıralaması

3 farklı türde zaman zarflarından ve cümle içinde nerede kullanıldıklarından bahsettik.  Peki diyelim ki farklı zaman zarflarını aynı cümle içinde kullanmaya karar verdik, o zaman sıralamayı nasıl yapmalıyız?

Farklı zaman zarflarını aynı cümlede kullanmak istiyorsak aşağıdaki sıralama kuralına uymalıyız ki anlam bozulmasın.

1)eylemin süresi 2)eylemin yapılış sıklığı 3)eylemin yapıldığı zaman

 • 1 + 2 : I sleep (1)for eight hours(2)every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2)monthly(3)last year.
 • 1 + 3 : Joanne was abroad (1)for three weeks(3)last year.
 • 1 + 2 + 3 : He worked in a hotel (1)for three days(2)every week (3)last year.

İngilizce Zaman Zarfları konumuzun sonuna geldik. Belki İngilizce Tenseler ya da İngilizce Cümle Kalıpları kadar önemli bir konu değil ama kendinizi doğru ifade edebilmeniz için İngilizce Zaman Zarfları bilmeniz gerekenler arasında. Şimdi tüm konuyu tekrar edelim ve anladığımıza inanıyorsak diğer konular için ana sayfaya dönelim.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı