A1 Seviye İngilizce Kitap Önerileri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

A1 Seviyesi İngilizce Okuma Kitabı Önerileri

The Mystery of Manor Hall (Manor Hall Gizemi)

Tom Milly ve Henry Hall Manor Hall’da yaşıyorlar. Henry Amca ise gençleri sevmeyen ve genellikle kızgın görünen bir ihtiyar. Manor Hall ise gizemli, eski ve karanlık sırlarla dolu bir evdir. Çok güzel bir müzik odası bulunur. Ama müzik odası her daim kilitlidir ve hatta kapısında “Girmeyin” yazan bir de tabela bulunur.
Gökte dolunay olduğu bir gece yarısı, Tom ve Henry sesler duyarlar. Biri şarkı söylemektedir ve ses o hep kilitli olan müzik odasından gelmektedir. Müzik odasında şarkı söyleyen kimdir? Manor Hall’un gizemi nedir?

(Tom Milly and Henry Hall live in Manor Hall. Uncle Henry is an old man who does not like young people and often looks angry. Manor Hall is a house full of mysterious, old and dark secrets. There is a very nice music room. But the music room is always locked and even has a sign saying “Do not enter” at its door.
At midnight, when the sky is a full moon, Tom and Henry hear voices. Someone is singing and the sound comes from that locked music room. Who is singing in the music room? What is the mystery of Manor Hall?)

The Secret Agent (Gizli Ajan)

The Secret Agent, Joseph Conrad’ın bir romanıdır. Roman 1907 tarihinde yayınlanmıştır. Kısaca konusundan bahsedecek olursak, The Secret Agent, İngiliz hükümetini manipüle etmek amacıyla bombalama yapmak üzere, 1886 yılında Londra’da yaşayan ve isimsiz bir ülkenin gizli ajanı olan Verloc adlı bir karakterin hayatındaki olayları anlatıyor. Gizli Ajan (The Secret Agent) bir kurgu olsa da, olaylar ve karakterler, 1894 yılında Fransız bir bombacının Londra Greenwich Park’ta erken patlayan bir patlayıcı nedeniyle öldüğü olaydan ilham almıştır.

Kitap incelendiği zaman, terörizm ve siyasal huzursuzluk ile yakından ilgilendiği görülmektedir. Yazarı Conrad için Rusya, demokratik Avrupa için tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı bir etki tanımlaması yapmıştır ve kendisi bu kitabı, “Otokrasi ve Savaş” adlı bir denemeden iki yıl sonra yayınlamıştır. The Secret Agent, yayınlandığı tarihte çok iyi tepkiler almadı fakat günümüzde Conrad’ın en iyi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

( The Secret Agent is a novel by Joseph Conrad. The novel was published in 1907. To put it briefly, The Secret Agent tells about the events in the life of a character named Verloc, who was living in London in 1886 and was the secret agent of an anonymous country, to bomb the British government. While the Secret Agent is a fiction, events and characters were inspired by the event in 1894 when a French bomber died in London’s Greenwich Park due to an explosive eruption early.

When the book is analyzed, it is seen that it is closely related to terrorism and political unrest. For his writer Conrad, Russia described a dangerous and destabilizing effect for democratic Europe, and he published this book two years after an essay called “Autocracy and War”. The Secret Agent did not receive very good reactions at the time of its publication, but today it is considered one of Conrad’s best works. )

The Count of Monte Cristo (Monte Cristo Kontu)

Monte Cristo Kontu Alexandre Dumas’ın aşk, ihanet, kıskançlık ve intikam hakkında yazdığı bir romanı. Sonuçta; kıskançlık, ihanet ve intikam olmadan bir aşk hikayesi tam bir aşk hikayesi midir?

Bu özel roman, Firavun gemisinde iyi donanımlı bir denizci olan Edmond Dantes’nin hikayesini anlatıyor. Yolculuk sırasında Firavun kaptanı ölür ve Dantes gemiyi devralarak geminin sahibini etkiler. Marsilya’daki limana döndüğünde ise bir kaptanlık sözü verir. Ayrıca nişanlısı Mercedes ile evlenmek için de kendisini bekleyen işler vardır…

Monte Cristo Kontu hikayesindeki herkes Dantes’yi kıskanıyor gibi görünüyor. Fernand Mondego, Dantes’i kıskanıyor çünkü Mercedes’i kendisi istiyor. Baron Danglars, Dantes’nin istediği Firavun’un vaat ettiği kaptanlığını kıskanıyor. Gaspard Caderousse, Dantes’nin kıskanç komşusu. Gerard de Villefort (savcı) ise Dantes’in, Villefort’un babası ile ilgili taşıdığı ve kendisinin sosyal ve politik statüsüne zarar verebilecek bir mektuptan korkmaktadır. Dördü de kendilerini Dantes’den kurtarmayı planlar ve her biri Dantes’yi yollarından çekmek ister.

(Monte Cristo Count is a novel written by Alexandre Dumas about love, betrayal, jealousy and revenge. After all; Is a love story a complete love story without jealousy, betrayal and revenge?

This special novel tells the story of Edmond Dantes, a well-equipped sailor on the Pharaoh ship. During the trip, the Pharaoh captain dies, and Dantes takes over the ship and affects the ship’s owner. When he returns to the port in Marseille, he promises a captain. There are also jobs waiting for him to marry his fiancé Mercedes …Of course, this story will also have a villain and revenge. Unfortunately, Dantes’ success would also reveal multiple enemies for him.

Fernand Mondego is jealous of Dantes because he wants Mercedes himself. Baron Danglars is jealous of the Pharaoh’s captain promised by Dantes. Gaspard Caderousse is the envious neighbor of Dantes. Gerard de Villefort (prosecutor), on the other hand, is afraid of a letter carried by Dantes about Villefort’s father, which could harm his social and political status. All four plan to free themselves from Dantes, and each wants to pull Dantes out of their way.)

The Silver Statue (Gümüş Heykel)

Kate şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı sever – ve oldukça da iyidir. Bir cumartesi, arkadaşı Lucy ile birlikte kasaba meydanına gider ve orada sahne alırlar. İnsanların önünde sahne almak büyük bir şeydir ve Kate o gün meydandaki tek sokak sanatçısı değildir. Gümüş heykel oradadır. Bu sorun değildir zira The Silver Statue hareket etmiyor ve konuşmuyordur. Ama davulcu Joe da oradadır ve Kate’in müziği ile Joe’nun davulları bir araya geldiğinde çok da iyi olduğu söylenemez. Yoksa öyle mi?

(Kate loves to sing and play guitar – and she is pretty good. One Saturday, she and her friend Lucy go to the town square and perform there. Performing in front of people is a big thing, and Kate is not the only street artist in the square that day.

The silver statue is there. This is not a problem because The Silver Statue does not move and does not speak. But Joe the drummer is also there, and it can’t be said that it is very good when Kate’s music and Joe’s drums come together. Or is it?)

Pompeii: Tiro’s Story (Pompeii: Tiro’nun Hikayesi)

İtalya Roma’da sıcak bir günde sabahın erken saatleri… On altı yaşındaki Tiro suyu alıyor, kahvaltı yapıyor ve mutfakta her gün yaptığı gibi çalışıyor. Tiro normalde bir köle fakat o gün çok farklı. Çünkü ilk kez Pompeii’ye gidiyor. Heyecanlı, ama MS 79 yılında Vezüv Yanardağında çok kötü şeyler olmaya başlıyor …

(It is early in the morning on a hot day in Rome, Italy… Sixteen-year-old Tiro takes the water, has breakfast and works as she does every day in the kitchen. Tiro is normally a slave, but that day is very different. Because it is the first time he goes to Pompeii. Exciting, but AD 79 and very bad things are starting to happen in Mount Vesuvius.)

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı