B1 Seviye İngilizce Test Soruları ve Cevap Anahtarı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Test

1) Garry ………… his friends to the party yet.

A) haven’t invited
B) hasn’t invite
C) didn’t invite
D) hasn’t invite

2) I have …………. in İstanbul since the our company moved there.

A) been lived
B) living
C) been living
D) been live

3) When they came to the house, they …………. already prepared the dinner.

A) has
B) have
C) did
D) had

4) Jonathan: …………………………………………………….
Jayce: I haven’t gone to the school for three days.

A) How long haven’t you gone to the school?
B) Why haven’t you gone to the school for three days?
C) Where have you been for three days?
D) Have you gone to the school for three days?

5) Everyone likes her in the school. Because she is a very ………. person.

A) shy
B) beautiful
C) sociable
D) afraid
6) He cannot come to the school. Because he has broken his arm while ………. a tree.

A) to climb
B) climbing
C) to be climbing
D) climb

7) The coffee is ……… hot to drink.

A) enough
B) so
C) such
D) too

8) He is skilled ………. to get the job in the interview.

A) enough
B) so
C) such
D) too

9) The nature ………. by humans and their way to live.

A) pollutes
B) polluted
C) is polluted
D) was polluted

10) İstanbul is a kind of place ……… attracts lots of tourist.

A) which
B) where
C) when
D) who

11) You ……… told us that you were busy at this weekend.

A) could have
B) might have
C) should have
D) have

12) ‘’The concert will start at 7 o’clock.’’
Report the sentence correctly.

A) He said that the concert will start at 7 o’clock.
B) He says that the concert will start at 7 o’clock.
C) He says that the concert starts at 7 o’clock.
D) He said that the concert would start at 7 o’clock.

13) We may ………. tomorrow if it doesn’t rain.

A) be
B) being
C) to be
D) to being

14) If we ……… richer, we …… buy a bigger house.

A) are / can
B) were / can
C) are / could
D) were / could

15) I cannot borrow money from them because ……… of them has money.

A) neither
B) either
C) both
D) all

Cevap Anahtarı

1. Doğru cevap B şıkkıdır. Cümlede var olan ‘’yet’’ kelimesi, cümlenin zamanının present perfect tense olması gerektiğini göstermektedir. Bu sebeple doğru cevap ‘’hasn’t’’ olur.
2. Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede belirli bir neden sonrası belli bir süredir bir olayın olmasından bahsedilmektedir. Bu anlamı cümleye ‘’perfect continuous tense’’ sağlamaktadır. Bu sebeple doğru cevap ‘’been living’’ olur.
3. Doğru cevap D şıkkıdır. Cümlede geçmiş zamanda olmuş bir olaydan bahsedilmektedir ve geçmiş zamanda olmuş olan olayın öncesinde yapılmış farklı bir olayı anlatırken kullanılması gereken zaman ‘’past perfect tense’’ olur.
4. Doğru cevap A şıkkıdır. Verilen cevapta sürecin uzunluğu vurgulanmaktadır bu sebeple soru sıfatı ‘’how long’’ olur.
5. Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede okuldaki herkesin onu sevdiğinden bahsedilmektedir ve doğru sıfat ‘’sociable’’ olur.
6. Doğru cevap B şıkkıdır. ‘’While’’ yapısından sonra gelen bir cümle değil de fiilse fiile ing takısı eklenmelidir. Bu sebeple doğru cevap ‘’climbing’’ olur.
7. Doğru cevap D şıkkıdır. Cümlede kahvenin içmek için çok sıcak olduğundan bahsedilmektedir. Bu sebeple doğru cevap ‘’too’’ olur.
8. Doğru cevap A şıkkıdır. Cümlede kişinin işi alabilmek için yeterince yetenekli olduğundan bahsedilmektedir. Bu sebeple doğru cevap ‘’enough’’ olmalıdır.
9. Doğru cevap C şıkkıdır. Cümle pasif yapıyla kurulmuştur ve cümlenin zamanı geniş zaman olduğu için doğru cevap ‘’is polluted’’ olmalıdır.
10. Doğru cevap B şıkkıdır. Sıfatlanacak nesne bir yer ismi olduğu için ‘’where’’ ile sıfatlanmalıdır.
11. Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede verilmek istenen anlam bir şeyin daha önce yapılmış olması gerektiği olduğu için doğru cevap ‘’should have’’ olur.
12. Doğru cevap D şıkkıdır. Bir alıntıyı report ederken cümle yapısı bir geçmiş zamanla yeniden kurulur.
13. Doğru cevap A şıkkıdır. May yapısından sonra gelen fiil yalın haliyle kullanılır.
14. Doğru cevap D şıkkıdır. If’li cümle yapısı eğer var olmayan bir olaydan bahsediyorsa, iki cümle de geçmiş zaman yapısıyla kurulmalıdır.
15. Doğru cevap A şıkkıdır. Cümlede, onlardan borç alamadığını çünkü ikisinin de parası olmadığını söylüyor. Buradaki negatif anlamı verebilmek için ‘’neither’’ kullanılmalıdır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı