B2 Seviye İngilizce Test Soruları ve Cevap Anahtarı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Test

1) The woman who sat next to me on the plane was very anxious because she ……………. on plane before.

A) had never been
B) has never been
C) never was
D) never is

2) My sister ………… to work for a tourism company but now she is continuing her education.

A) is used
B) got used
C) used
D) was used

3) If you had made your attitude more understandable, he ……………. that way.

A) wouldn’t have thought
B) shouldn’t have thought
C) couldn’t have thought
D) hasn’t thought

4) The fire spreaded so quickly that whole village ………… down.

A) flooded
B) boiled
C) burnt
D) transferred

5) If you try ………… a proper job, you need to form a CV.

A) to finding
B) finding
C) find
D) to find

6) The cake which she had made is … sweet to eat.

A) enough
B) too
C) more
D) most

7) I …………… to find my purse all day. Have you seen it?

A) have been trying
B) had tried
C) had been trying
D) am trying

8) When she arrived school, the exam ……… already finished.

A) has
B) did
C) have
D) had

9) After he met Jane, he has become a ……… person than he was.

A) good
B) more good
C) better
D) best

10) If you start to prepare your project now, you …………… worry about the deadline.

A) mustn’t
B) don’t have to
C) need to
D) shouldn’t

11) You …………… told me that her mother is deceased. I wouldn’t talk to her like that.

A) could have
B) would have
C) must have
D) should have

12) This is a very cool skirt. I wish there …… a suitable size of it.

A) was
B) is
C) are
D) does

13) If I had super powers, I ……… change the world.

A) will
B) might
C) would
D) can

14) We would like to go for a picnic tomorrow ……… it rains.

A) if
B) when
C) while
D) unless

15) I would ……… choose this dress if I were her.

A) surprisingly
B) interestingly
C) definitely
D) perfectly

Cevap Anahtarı

1-Doğru cevap B şıkkıdır. Cümlenin yapısına uygun olması nedeniyle, kullanılması gereken tense ‘’present perfect tense’’ olur. Doğru cevap ‘’has never been’’ olacaktır.

2-Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede eskiden yapılan fakat değişmiş bir rutinden bahsedilmektedir, bu anlamı sağlayabilmek için ‘’used’’doğru cevaptır.

3-Doğru cevap A şıkkıdır. Cümlede ‘’Eğer davranışlarını daha anlaşılabilir tutsaydın, bu şekilde düşünmeyecekti.’’ Denmek istenmiş olduğu için doğru cevap ‘’wouldn’t have thought’’ olacaktır.

4-Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede ‘’Yangın o kadar hızlı yayıldı ki köy tamamen yandı’’ denmek istenmektedir, bu sebeple doğru kelime ‘’burnt’’ olmalıdır.

5-Doğru cevap D şıkkıdır. ‘’Try to’’ fiilinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz.

6-Doğru cevap B şıkkıdır. Cümlede pastanın yenebilmesi için ‘’çok fazla’’ tatlı olmasından bahsedilmektedir. Bu anlamı ‘’too’’ sağlamaktadır.

7-Doğru cevap A şıkkıdır. Geçmişten o ana kadar olan ve hala devam eden bir süreçten bahsedildiği için doğru yapı ‘’perfect continuous tense’’ olacaktır.

8-Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci cümlede geçmiş zaman yapılı ilk cümleden daha eski bir olay anlatılmaktadır. Bu sebeple doğru yapı ‘’past perfect tense’’ olacaktır.

9-Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede bir karşılaştırma yapılmak istenmektedir ve good kelimesinin ‘’daha iyi’’ anlamı better olarak kullanılır.

10-Doğru cevap B şıkkıdır. Bir şeyin yapılmasına gerek olmadığı anlamı sağlayabilmek için kullanılması gereken kalıp ‘’don’t have to’’ olacaktır.

11-Doğru cevap D şıkkıdır. Bir şeyin daha önceden yapılmış olmasaydı daha iyi olurdu anlamı için ‘’should have’’ kalıbı kullanılmaktadır.

12-Doğru cevap A şıkkıdır. Wish’li cümle yapısında bahsedilen bir ‘’keşke’’ anlamı ise sonrasında gelen cümle past tense ile kurulmalıdır.

13-Doğru cevap C şıkkıdır. If’lü cümle yapılarında bahsedilen şey bir hayalse, olması mümkün değilse iki cümlede geçmiş zaman yapılarıyla kurulmalıdır. İkinci cümle de bu sebeple ‘’would’’ olacaktır.

14-Doğru cevap D şıkkıdır. Yağmurun yağmaması anlamını verebilmek için -edikçe, -adıkça anlamına gelen ‘’unless’’ kullanılmalıdır.

15-Doğru cevap C şıkkıdır. ‘’Kesinlikle’’ anlamına gelen definitely doğru cevaptır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

3 thoughts on “B2 Seviye İngilizce Test Soruları ve Cevap Anahtarı

  1. 15. sorunun cevap şıkkı C yazılacaktı sanırım.
    İlk sorunun yanıtından da emin olamadım, acaba past perfect değil mi uygun olan?

    Ellerinize sağlık, teşekkür ederim..

    1. 1.cümlenin cevabı past perfect olmalıydı ve 15.sorunun doğru cevap şıkkı c definetely olarak düzeltilmesi gerekiyor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı