İngilizce Essay Kalıpları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Essay Kalıpları

İyi bir essay yazmak için, konunun derinliklerine ve detaylarına hakim olmakla birlikte en çok ihtiyaç duyacağınız şey tüm içeriği nasıl rafine ve etkili bir biçimde kelimelere dökeceğinizdir. Yani işlenecek konunun yanı sıra bunu nasıl yaptığınız da yazdıklarınızın etkileyiciliği ve kalıcılığı bakımından kilit rol oynar. Bu yazımızda İngilizce essaylerinizde kullanabileceğiniz kalıp cümle ve bağlaçları ele alacağız.

Essay Yazarken En Çok Kullanılan Kalıplar

 • In order to: -mek/-mak için, amacıyla
 • That’s to say: yani, demek oluyor ki, şöyle ki
 • In other words: bir başka deyişle, yani
 • On the other hand: diğer bir taraftan, bir yandan da
 • According to … : …’ya göre, …’yı
 • Moreover: Dahası, bundan başka
 • In addition to that… : …’ya ek olarak
 • It’s necessary here to clarify exactly what is meant by… : Burada … ile ne kastedildiğini açık bir şekilde anlatmak gerekli
 • As a matter of fact: Gerçek şu ki
 • Therefore, it can be understood that… : O yüzden, şunu çıkarmak mümkün ki…
 • Despite this: Buna rağmen
 • It’s an obvious fact that… : Şu çok açık bir bir gerçek ki…
 • Without doubt: Şüphesiz ki
 • Provided that …: … olmak kaydıyla
 • In light of this information: Bu bilgiler ışığında
 • First and above all: Her şeyden önce
 • It goes without saying that… : Şu aşikar ki…
 • In terms of… : … bakımından
 • Due to the fact that… : …’den dolayı
 • What’s more: Dahası

Essay Örnek Verme Kalıpları

 • For instance: Örneğin, mesela
 • To give an illustration: Örnek vermek gerekirse
 • Such as …: …. gibi
 • As a notable example to … : …’ya önemli örnek olarak
 • As well as … : …’nın yanı sıra
 • To put it another way: Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse
 • As stated above: Yukarıda bahsedildiği gibi
 • Likewise: Aynı şekilde
 • As this case demonstrates… : Bu durumun da gösterdiği gibi…
 • To exemplify: Örneğin

Essay Özetleme Kalıpları

 • Here, it can be concluded that… : Buradan şu çıkarılabilir ki…
 • In conclusion: Özetle
 • To sum up briefly: Kısaca özetlersek
 • At the end of the day: Günün sonunda, her şey düşünüldüğünde
 • By and large: Genel anlamda, genel olarak
 • Given these points: Bu noktalar düşünülürse, bu noktalar düşünüldüğünde
 • As a result/consequence: Sonuç olarak
 • Under these circumstances: Durum böyle olunca, bu durumda
 • In essence: Esas itibarıyla
 • In brief: Kısacası, özetle

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı