İngilizce Günler, Aylar, Mevsimler: Türkçe Okunuşu ve Anlamları


İngilizce Aylar, günler, mevsimler
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Aylar, Günler, Mevsimler konularına tamamen hakim olmanız ve kendinizi sınayabilmeniz için gereken her şeyi araştırdık ve ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri tek yazıda bir araya getirdik. Aklınızın bir köşesinde not etmeniz gereken önemli iki husustan biri İngilizcede aylar ve günler, mevsimler büyük harfle başlar diğeri ise İngilizcede aylar, günler ve mevsimler kısaltmaları ile kullanılabilir.

İngilizce Aylar (Months)

***Günler ve mevsimler gibi İngilizcede aylar da her zaman büyük harfle başlar. Ay İngilizce month olarak ifade edilir ve çoğulu months olmak üzere s takısı alır. Aylar İngilizce ne demek kolayca öğrenebilirsiniz. Ayların İngilizcesi ve Türkçesi;

 • İngilizce January (Jan): Ocak Ayı
 • İngilizce February (Feb): Şubat Ayı
 • İngilizce March (Mar): Mart Ayı
 • İngilizce April (Apr): Nisan Ayı
 • İngilizce May (-): Mayıs Ayı
 • İngilizce June (-): Haziran Ayı
 • İngilizce July (-): Temmuz Ayı
 • İngilizce August (Aug): Ağustos Ayı
 • İngilizce September (Sep): Eylül Ayı
 • İngilizce October (Oct): Ekim Ayı
 • İngilizce November (Nov): Kasım Ayı
 • İngilizce December (Dec): Aralık Ayı

Not: May, June, July aylarının kısaltmaları yoktur. Ayrıca eğitim sisteminde 4. sınıf İngilizce aylar konusu öğretilmektedir.

İngilizce Aylar Okunuşu

 • İngilizce January (Ocak) Okunuşu: Ce-nu-e-ri
 • İngilizce February (Şubat) Okunuşu: Feb-ru-e-ri
 • İngilizce March (Mart) Okunuşu: Març
 • İngilizce April (Nisan) Okunuşu: Ep-rıl
 • İngilizce May (Mayıs) Okunuşu: Mey
 • İngilizce June (Haziran) Okunuşu: Cun
 • İngilizce July (Temmuz) Okunuşu: Cu-lay
 • İngilizce August (Ağustos) Okunuşu: Ou-gıst
 • İngilizce September (Eylül) Okunuşu: Sep-tem-bır
 • İngilizce October (Ekim) Okunuşu: Oc-to-bır
 • İngilizce November (Kasım) Okunuşu: No-vem-bır
 • İngilizce December (Aralık) Okunuşu: Di-sem-bır

Hangi ay olduğunu sormak için şu cümleyi kurarız:

What month is it?

Cevap olarak ise:

‘It is January’ diyebiliriz.

İngilizce Günler (Days)

***İngilizce günleri merak ediyorsanız, günler İngilizcesi ve Türkçesi tablomuzu aşağıda görebilirsiniz.

 • İngilizce Sunday: Pazar
 • İngilizce Monday: Pazartesi
 • İngilizce Tuesday: Salı
 • İngilizce Wednesday: Çarşamba
 • İngilizce Thursday: Perşembe
 • İngilizce Friday: Cuma
 • İngilizce Saturday: Cumartesi

İngilizce Günler Okunuşu

***İngilizce günlerin okunuşunu merak ediyorsanız, günler İngilizcesi ve Türkçesi tablomuzu aşağıda görebilirsiniz.

 • İngilizce Sunday (Pazar) Okunuşu: San-dey
 • İngilizce Monday (Pazartesi) Okunuşu: Man-dey
 • İngilizce Tuesday (Salı) Okunuşu: Tuuz-dey
 • İngilizce Wednesday (Çarşamba) Okunuşu: Wenz-dey
 • İngilizce Thursday (Perşembe) Okunuşu: Törz-dey
 • İngilizce Friday (Cuma) Okunuşu: Fıray-dey
 • İngilizce Saturday (Cumartesi) Okunuşu: Satır-dey

Hangi gün olduğunu sormak için şu cümleyi kurarız:

What day is it?

Cevap olarak ise:

‘It is Monday’ diyebiliriz.

İngilizce Mevsimler (Seasons)

***İngilizce mevsimler ve cümle içinde İngilizce mevsimlerin ifade ediliş şekillerini, aşağıda görebilirsiniz.

 • İngilizce Fall – Autumn: Sonbahar
 • İngilizce Winter: Kış
 • İngilizce Spring: İlkbahar
 • İngilizce Summer: Yaz

İngilizce Mevsimlerin Okunuşu

***İngilizce mevsimlerin okunuşu ve cümle içinde İngilizce mevsimlerin ifade ediliş şekillerini, aşağıda görebilirsiniz.

 • İngilizce Fall – Autumn (Sonbahar) Okunuşu: Fol
 • İngilizce Winter (Kış) Okunuşu: Vin-tır
 • İngilizce Spring (İlkbahar) Okunuşu: Sip-ring
 • İngilizce Summer (Yaz) Okunuşu: Sa-mır

Hangi mevsim olduğunu sormak için şu cümleyi kurarız:

What season is it?

Cevap olarak ise

‘It is Fall’ diyebiliriz.

İngilizce Mevsimler Şarkısı

Şarkılarla Aylar, Günler Mevsimler

İngilizce ayları öğrenmek için ise İngilizce Mevsimler şarkısı vardır. Aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz 🙂 İngilizce günler aylar mevsimler konusundaki tablolarımız umarım sizin adınıza faydalı olmuştur. Şimdi şarkı zamanı! ☺️

İngilizce aylar şarkısı, eğlenceli eğitim modelini tek başına anlatmaya yeterli, güzel bir video. Aslına bakılırsa sadece İngilizce aylar günler mevsimler için değil, birçok farklı konuda bilgileri pekiştirmek ve kendinizi geliştirmek için İngilizce videolara, eğlenceli şarkılara göz atabilirsiniz… Şimdi geniş bir perspektiften bakıp sadece günler, İngilizce aylar ve mevsimler değil genel İngilizce eğitimi ile ilgili neler yapabiliriz, onlara da bakalım…

İngilizce Pratiği: Aylar, Günler ve Mevsimleri Nasıl Öğreneceğiz?

Yukarıda yer alan İngilizce aylar günler mevsimler tablosu, esasen bilgi birikiminizi arttırma anlamında yeterlidir. Ancak önemli olan, dahası zor olan bunları öğrenmek, günlük yaşamda kullanmaktır. Şimdi sadece ile öğrenme ile sınırlı kalmama ve bu tip gündelik bilgileri nasıl ezberleyerek değil kanıksayarak öğreniriz, buna bakalım.

İngilizce ayları videolar ile de öğrenebilirsiniz.

İngilizce Aylar Videosu


İngilizce Günler Videosu

İngilizce günler videosu ile İngilizce günler konusunda kolayca pratik yapabilirsiniz.

ÖZET:

İngilizce ayların okunuşu ve yazılışı nasıldır?

January: Ocak Ce-nu-e-ri, February: Şubat Feb-ru-e-ri, March: Mart Març, April: Nisan Ep-rıl, May: Mayıs Mey, June: Haziran Cun, July: Temmuz Cu-lay, August: Ağustos Ou-gıst, September: Eylül Sep-tem-bır, October: Ekim Oc-to-bır, November: Kasım No-vem-bır, December: Aralık Di-sem-bır

İngilizce’de hangi ay olduğu nasıl sorulur?

What month is it? Cevap olarak ise: It is January diyebiliriz.

İngilizce’de günlerin okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Sunday: Pazar San-dey, Monday: Pazartesi Man-dey, Tuesday: Salı Tuuz-dey, Wednesday: Çarşamba Wenz-dey, Thursday: Perşembe Törz-dey, Friday: Cuma Fıray-dey, Saturday: Cumartesi Satır-dey

İngilizce’de mevsimlerin okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Fall (Autumn): Sonbahar Fol, Winter: Kış Vin-tır, Spring: İlkbahar Sip-ring, Summer: Yaz Sa-mır

İngilizce January Hangi Ay; Ocak hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; January ayların ilkidir. Türkçe karşılığı: Ocak. Kısaltması: (Jan). Okunuşu: Ce-nu-e-ri.

İngilizce February Hangi Ay; Şubat hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; February ayların ikincisidir. Türkçe karşılığı: Şubat. Kısaltması: (Feb). Okunuşu: Feb-ru-e-ri,

İngilizce March Hangi Ay; Mart hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; March ayların üçüncüsüdür. Türkçe karşılığı: Mart. Kısaltması: (Mar). Okunuşu: Març.

İngilizce April Hangi Ay; Nisan hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; April ayların dördüncüsüdür. Türkçe karşılığı: Nisan. Kısaltması: (Apr). Okunuşu: Ep-rıl.

İngilizce May Hangi Ay; Mayıs hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; May ayların beşincisidir. Türkçe karşılığı: Mayıs. Kısaltması: Yoktur. Okunuşu: Mey.

İngilizce June Hangi Ay; Haziran hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; June ayların altıncısıdır. Türkçe karşılığı: Haziran. Kısaltması: Yoktur. Okunuşu: Cun.

İngilizce July Hangi Ay; Temmuz hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; July ayların yedincisidir. Türkçe karşılığı: Temmuz. Kısaltması: Yoktur. Okunuşu: Cu-lay.

İngilizce August Hangi Ay; Ağustos hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; August ayların sekizincisidir. Türkçe karşılığı: Ağustos. Kısaltması: Aug. Okunuşu: Ou-gıst.

İngilizce September Hangi Ay; Eylül hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; September ayların dokuzuncusudur. Türkçe karşılığı: Eylül. Kısaltması: Sep. Okunuşu: Sep-tem-bır

İngilizce October Hangi Ay; Ekim hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; October ayların onuncusudur. Türkçe karşılığı: Ekim. Kısaltması: Oct. Okunuşu: Ok-to-bır.

İngilizce November Hangi Ay; Kasım hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; November ayların onbirincisidir. Türkçe karşılığı: Kasım. Kısaltması: Nov. Okunuşu: No-vem-bır.

İngilizce December Hangi Ay; Aralık hangi ay İngilizce sorusunun cevabı; December ayların onikincicisidir. Türkçe karşılığı: Aralık. Kısaltması: Dec. Okunuşu: Di-sem-bır

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

26 thoughts on “İngilizce Günler, Aylar, Mevsimler: Türkçe Okunuşu ve Anlamları

 1. Okunuşlarıda yazması harika. Bu işi yapıyorum diyenlerin atladığı çok önemli detay. Yazma ve konuşma beraber çok güzel gidiyor.

 2. yahu kardeşim ben oraya yazıyom yıllar adam gelmiş bana aylar ben birdaha bu siteye girmem

 3. Çok teşekkür ederim sağolun ellerinize sağlık çok emek göstermişe gözüküyor gerçekten çok güzel olmuş ????????

 4. Teşekkür ederim. Çok işime yaradım. Yazılar ışında videolar da ayrıca güzel olmuş..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı