İngilizce Bağlaçlar ve Edatlar


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

English word for education banner Premium Vector

 

Conjunctions yani bağlaçlar, iki cümleyi veya kelimeyi birbirine bağlarken kullanılan kalıplardır. Bağlaçların öğrenimi ve doğru kullanımı özellikle akademik dil öğrenimi açısından oldukça fazla avantaj sağlar.

Bağlaç kullanımı ile kelimeleri sıralayabilir, birbirinden farklı olan iki cümle ile anlamlı bir cümle oluşturabilir veya birbiriyle ilişkili olan iki cümleyi birbirine bağlayabilirsiniz. Bağlaçları öğrenmek İngilizce yeterlilik sınavlarına girecekseniz sizi rakiplerinizin önüne geçirerek avantajlı olmanıza da yardımcı olur.

Gelin bağlaçların neler olduklarını, yazılışlarını ve anlamlarını inceleyelim.

Bağlaçlar ve Kullanım Şekilleri

İngilizce Temel Bağlaçlar ve Türkçe Anlamları

 

AndVe
But Ama
For İçin
Then Sonra
Or Veya
Yet Ama, yine de

 

 

İngilizce Zaman Bağlaçları ve Türkçe Anlamları

Zaman bağlaçları kendilerinden sonra kelime veya cümle yapılarına aşağıdaki tabloda verdiğimiz anlamları katar.

 

When dığında
While İken
As İken
After den sonra
Before den önce
Until e kadar
As soon as ar…maz
Since den beri
Once ar…maz, dığında

Örnek:

  • I saw a dog, when I went to Park. (Parka bir köpek gördüm.)
  • As soon as you come home, call me. (Eve gelir gelmez beni ara.)

 

İngilizce Koşul Bağlaçları ve Türkçe Anlamları

 

If Eğer
Unless medikçe
Even ifsa bile
Without siz / sız
As ifmış gibi
So thatsın diye
In case durumunda, ır diye
As long asmüddetçe

 Örnek:

  • As long as dog doesn’t enter the house, it can stay. (Köpek eve girmediği müddetçe kalabilir.)
  • I got his address in caseI should have oportunity to visit him. (Onu ziyaret etme fırsatım olur diye adresini aldım.)

 

İngilizce Neden Sonuç Bağlaçları ve Türkçe Anlamları

 

Because

As

Since

Due to

Owing to

Because of

Çünkü, den dolayı
So Bu yüzden
As a result of in sonucu olarak
consequentlySonuç olarak
Thanks toSayesinde

 

Örnek:

  • Since you worked hard, you earned a prize. (Çok çalıştığından dolayı ödül kazandın.)
  • As a result of Indepence War, Turkish people earned their freedom. (Kurtuluş savaşı sonucunda, Türk halkı özgürlüğünü kazandı.)

 

İngilizce Zıtlık Bağlaçları ve Türkçe Anlamları

 

Although

Thought

Even thought

e rağmen
While

Whereas

iken
Despite

In spite of

e rağmen
However Ancak
Nevertheless

Nonehteless

Yine de

Buna rağmen

Ancak

On the contraryAksine
On the other handDiğer yandan
Unlike In aksine

 

Örnek:

  • Although he scored 2 goals, they lost the game. (2 tane gol atmasına rağmen maçı kaybettiler.)
  • Unlike you, all employees in the office attended the meeting. (Senin aksine-haricinde, ofisteki bütün çalışanlar toplantıya katıldı.)
  • My salary is pretty low, nevertheless I really enjoy what I’m doing. (Maaşım baya az yine de yaptığım işi seviyorum.)

 

İngilizce Aynı Fikri Desteklemek Amacıyla Kullanılan Bağlaçlar

Also

Besides

Further

Futhermore

Moreover

In addition

What’s more

Ayrıca, ek olarak, üstelik

 

Örnek:

  • The whole report is badly written. Moreover, it is inaccurate. (Raporun tümü kötü yazılmış. Ayrıca doğru da değil.)
  • This small guidebook has clear and practical information. What’s more, it fits in the camera bag! (Bu küçük rehber kitabı açık ve pratik bilgilere sahip. Üstelik kamera çantasına da sığıyor!)
  • The hotel we stayed was not comfortable; besides, staff was not qualified. (Kaldığımız hotel konforlu değildi, ayrıca hotel çalışanları nitelikli değillerdi.)

 

İngilizce Edatlar

İngilizcede edatlar deyince akla ilk gelenleri yer yön için kullanılan edatlarıdır. Bunların en çok kullanılanları aşağıdaki gibidir.

  • In:içinde – The children are playing in the garden. (Çocuklar bahçenin içinde oynuyorlar.)
  • On:üstünde – The cat is sleeping on the bed. (Kedi yatağın üstünde uyuyor.)
  • Under:altında – There is a book under the table. (Masanın altında kitap var)
  • In front of:önünde – I am waiting in front of the cinema. (Ben sinemanın önünde bekliyorum.)
  • Behind:arkasında – Bird is hiding behing the tree. (Kuş ağacın arkasında saklanıyor.)
  • Next to:yanında, bitişiğinde – Mehmet is sitting next to Ali. (Mehmet Ali’nin yanında oturuyor.)
  • Between:arasında – Turkey is between Black, Aegean and Mediterranean Sea. (Türkiye Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizleri arasındadır.)
  • At:de, da manasına gelmekte. Zamanların önünde ve bir yerde bulunduğunuzu (içinde olmak zorunda değil) anlatmak için kullanılır. – Match will start at 19:30. (Maç 19:30’ da başlayacak.)
  • Near:yakın, yakınında – I am near the hospital. (Ben hastanenin yakınındayım.)

 

İngilizce Zaman Edatları (Time Prepositions)

  • On:Günlerden önce – on Monday
  • In:Ay, sene, mevsimlerden sonra – in August / in winter – in 2006
  • At:akşam, haftasonu, belli bir zamanda – at night – at the weekend – at half past nine
  • Since:Geçmişten günümüze kadar (-den beri) – since 1980
  • For:Belli bir süredir (-dır,dir) – for 2 years
  • Ago:-den önce – 2 years ago
  • To/ Till/ Until:-e kadar – from Monday to/till/until Friday

 

Yukarıda Gördüğünüz Edatlar Dışında Kullanılanlar Aşağıdaki Şekildedir:

Below  
  
Over Aşağıda
Above Üzerinde
Across Üzerinde
Through Karşısında
To Sayesinde
Into -e, -a
Towards İçine
Onto e doğru
From Üstüne
Among Arasında

 

 

 

 

 

[button color=”green” url=”http://www.konusarakogren.com/”]İngilizce’yi Konuşarak Öğrenin[/button]

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı