İngilizce Kelime Heceleme


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce, yazıldığı gibi okunmadığından kelimeleri hecelere ayırmak istediğinizde zorlanabileceğiniz bir yabancı dil olarak görülebilir. Fakat kendi içindeki kuralları sayesinde aslında İngilizce kelime heceleme hiç de düşünüldüğü kadar zor bir iş değildir.

Evet, İngilizce yazıldığı gibi okunmaz. Fakat Türkçe kelimelerde de kelimeyi hecelerine ayırırken kelimenin okunuşundan çok kelimedeki farklı ekleri tespit ediyor ve aslında bu ekleri ayırıyoruz.

Mesela “ekmek aldı” cümlesindeki “almak” fiilini “al-dı” olarak heceliyoruz. Burada bu fiili hecelerken aslında fiil kökü ile geçmiş zaman ekini birbirinden ayırdık. Yani Türkçe kelimemizi hecelerken heceleri ayrıştırma işini her bir hecenin ayrı bir görevi olduğu düşüncesinden yola çıkarak eklerine ayırdık.

Yazımızın ilerleyen kısmında da göreceğimiz üzere, İngilizce heceleme de bundan çok farklı değil. Yani İngilizce kelime heceleme de aslında dilbilgisi bilginizle kolayca yapabileceğiniz bir işlem.

Gelin İngilizce kelime hecelemenin 5 püf noktasını beraber inceleyelim.

Ön Eklere, Son Eklere ve Kelime Köküne Göre Hecelere Ayırmak

İngilizce kelimeleri hecelerken öncelikle ilk dikkat etmemiz gereken husus yukarıda da belirttiğimiz gibi kelimenin ön ve son kısmında bulunan ekleri ve kelimenin kökünü tespit etmektir. Mesela “pre” “önce, ön” anlamına gelen bir ön ektir. Bu mantıkla düşünürsek “preview” kelimesinde tespit ettiğimiz ön eki kelimenin geri kalanından ayırarak kelimemizi hecelerine ayırabiliriz ve ortaya “pre-view” olarak hecelerine ayrıştırılmış kelimemiz çıkar.

Aynı şekilde, hepimizin çok iyi bildiği “ing” takısı da bir son ektir. Bu mantıktan hareket ederek “ing” takısı almış herhangi bir fiilimizi de rahatlıkla hecelerine ayrıştırabiliriz. Mesela “working” kelimemiz hecelerine ayrıştırıldığında “work-ing” olmaktadır. Bir başka son ek olan “less” ekimizin olduğu “endless” kelimemizi de “end-less” şeklinde hecelerine ayrıştırabiliriz.

Örnek Tekrarı: pre-view, work-ing, end-less, mis-be-hav-ing, scream-ing, text-book

Yan Yana İki ya da Daha Fazla Sessiz Harf Barındıran Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Kelimeleri ön ve son eklerine ya da kelime kökenine göre ayırmak, İngilizce kelime hecelemede en kolay yöntemlerden biridir. Peki herhangi bir ön ya da son ek almamış, kelime kökenini de ayırt edemediğimiz durumlarda ne yapmalıyız?

İşte burada yan yana gelmiş iki ya da ikiden fazla sessiz harfleri ayırarak heceleme işlemini tamamlayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan ilki şudur:

1) Yan yana gelen sessiz harfleri birinci sessiz harf ile ikinci sessiz harfi birbirinden ayırararak hecelerine ayırın. Okuduğunuzda ilk kuralımızdan biraz karışık gelse de, bu kuralımız da en az ilk kural kadar kolaydır. “ob-ject”, ve “buf-fet” gibi içinde yan yana gelmiş iki sessiz harf bulunan örneklerimizde görüldüğü gibi, ilk sessiz harfi ikincisinden ayırarak kelimelerimizi hecelemiş olduk.

Peki ikiden fazla sessiz harf yan yana geldiğinde hangisini önce ayırmalıyız? Kuralımızda da değindiğimiz gibi, ilk sessiz harfi takip eden diğer sessiz harflerden ayırarak heceleme işlemimizi tamamlayabiliriz.

“Pil-grim” ve “ber-ry” örneklerinde de gördüğünüz gibi, heceleme işlemi ilk sessiz harfi diğerlerinden ayırarak yapılmıştır. Fakat bu kuralımızda dikkat etmeniz gereken ikinci bir nokta daha var:

2) telaffuz edildiği zaman tek bir ses oluşturan ve buffet örneğindeki ff sessiz harfleri gibi aynı harflerden oluşmayan yan yana gelmiş iki ya da ikiden fazla sessiz harfi ASLA AYIRMAMALIYIZ! İngilizce kelimeleri hecelerine ayırırken birbirinden asla ayrılmaması gereken yan yana gelmiş sessiz harflerimize “th”, “sh”, “ph”, “th”, “ch”, “wh” sessiz harflerini örnek verebiliriz.

Örnek Tekrarı: ob-ject, ber-ry, buf-fet, pil-grim, ar-row

Sesli Harflerle Çevrili Sessiz Harf Barındıran Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

    Üstteki iki kuralımıza da uymayan bir kelimeye denk geldiğimizde de elbette çareler tükenmiyor. İki yanında da sesli harf bulunan sessiz harflerle bezeli bir kelimeyi hecelerine ayırmak için iki yöntemimiz var:

  • Sessiz harfin yanındaki sesli harf telaffuz edildiğinde uzatılarak okunması gerekiyorsa, tıpkı “line” kelimesindeki “i” sesli harfi gibi, kelimeyi sesli harften önceki kısım ve sessiz harften sonraki kısım olarak hecelerine ayırabiliriz. Örnek olarak “ba-by”, “re-sult”, “i-vy” , “fro-zen” kelimeleri verilebilir.
  • Sessiz harfin yanındaki sesli harf telaffuz edildiğinde kısa okunuyorsa, tıpkı “mill” kelimesindeki “i” gibi, kelimeyi sessiz harften sonraki kısım ve sessiz harften önceki kısım olarak hecelerine ayırıyoruz. Bu kuralımıza da örnek olarak met-al, riv-er, mod-el, val-ue gibi kelimeler gösterilebilir.

Örnek Tekrarı:  ba-by, re-sult, i-vy, fro-zen, ri-ver, mod-el, val-ue

Sonu “ckle” ile Biten Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Sonu “ckle” ile biten kelimeler de başta zor görünmelerine rağmen ufak bir püf nokta ile oldukça basit bir şekilde hecelerine ayırabileceğimiz bir kelime türüdür. Burada püf nokta sondaki “ckle” kısmındaki “le” harflerinden hemen önceki kısmı “le” kısmından ayırmaktır. Mesela “tackle” kelimesini bu kurala göre hecelerine ayırmak istersek üstteki kurala uyarak “tack-le” şeklinde heceleyebiliriz. Aynı şekilde “freck-le”, “tick-le”, “buck-le” kelimeleri de bu kurala göre hecelerine ayırdığımız kelimelere örnek gösterilebilir.

Örnek Tekrarı:  tick-le, buck-le, tack-le, freck-le

Sonu “le” ile Biten Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Burada bu kuralı az önce görmüştük diyebilirsiniz. Evet, üstteki kuralımızda “le” ibaresi geçmişti, fakat oradaki “le” aslında “ckle” ekinin bir parçasıydı. Bu kuralımızdaki “le” hiçbir başka eke bağlı olmayan apayrı bir sesli ve sessiz harf kombinasyonudur. Burada da dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var:

  • Eğer “le” kombinasyonunun hemen önünde bir sessiz harf varsa “le” harflerini hemen öndeki sessiz harfle beraber ayırıyoruz. Bu kurala “ap-ple”, “fa-ble”, “ta-ble”, “lit-tle”, “tur-tle”, “ank-le” kelimelerini örnek verebiliriz.
  • Eğer “le” kombinasyonunun hemen önünde bir sesli harf varsa, kelimemizi hecelere ayırmıyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Bu kurala “ale”, “scale”, “sale”, “file” ve “tile” kelimelerini örnek verebiliriz.

  Örnek Tekrarı: fa-ble, ta-ble, lit-tle, tur-tle, ank-le

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı