İngilizce Mevlana Sözleri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Öncelikle İngilizce Mevlana sözleri konusuna girmeden kısaca Mevlana’nın hayatına değinelim. Mevlana Celaleddin Rumi 30 Eylül 1207 yılında Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Mevlana’nın babası Bahâeddin Veled, Belh şehrinin ileri gelenlerindendi ve “Bilginlerin Sultanı” unvanına sahipti. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’du. Mevlana, zamanın siyasi olayları sebebiyle ailesi ve yakın fertleriyle 1213 yılında Belh’den ayrıldı. İlk durakları Nişabur oldu. Ordan Bağdat’a sonrasında Kufe yoluyla Kabe’ye gittiler. Hacdan dönerken Şam’a uğradılar ve son durakları Karaman oldu. Karaman’da bir medreseye yerleştiler. 1222 yılında Karaman’a gelen Mevlana ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlana yaptığı iki evlilik sonucu 5 tane çocuk sahibi olmuştur.

Bu yıllarda Anadolunun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti’nin egemenliği altındaydı ve Konya bu devletin merkez şehriydi. Selçuklu bu devirde en parlak dönemini yaşıyordu. Dönemin hükümdarı Alaeddin Keykubat Mevlana’yı Karaman’dan Konya’ya davet etti ve buraya yerleşmesini istedi. Celaleddin Rumi, 12 Ocak 1231 yılında Konya’da vefat etti. Mezar yeri olarak, Selçuklu Sarayının Gül Bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlâna Dergâhındaki bugünkü yerine defnedildi.

Mevlana’nın ilim ve sanatla dolu yaşamı boyunca kulaklara küpe niteliğinde birçok sözü ve kitabı bulunmaktadır. Sadece biz hemşehrilerine değil tüm dünyaya yol gösterici olan İngilizce Mevlana Sözleri’ni sizinle paylaşmak istedik, tabii ki İngilizce çevirileriyle. İyi okumalar!

İngilizce Mevlana Sözleri

 • “Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”

“Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.”

 • “A candle doesn’t loose its light, by enlightening another candle.”

“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.”

 • “If  someone says a beautiful word, it is because someone listens to and understands it.”

“Birisi güzel bir söz söylüyorsa; bu, dinleyenin dinlemesinden ve anlamasından ileri  gelir.

 • “The one who grows the rose  from a thorn also changes the winter into the summer.The one who exalts the  cypress freely is also capable of turning sorrow into joy.”

“Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline getirir.”

 • “In generosity and helping others, be like a river… In compassion and grace, be like the sun… In concealing others’ faults, be like night… In anger and fury, be like a dead… In modesty and humility, be like the earth… In tolerance, be like a sea…”

“Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol…Şefkat ve merhamette güneş gibi ol… Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol…Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol…Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol…Hoşgörülükte deniz gibi ol…

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol….”

 • “Come, Come again ! Whatever you are… Whether you are infidel, idolater or fireworshipper. Whether you have broken your vows of repentance a hundred times. This is not the gate of despair, this is the gate of hope. Come, come again…”

“Gel, Gel, ne olursan ol, gel! İster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!”

 • “Beautiful face is in love with mirror”

“Güzel yüz aynaya aşıktır”

 • “Only tears can clean dirt of inner, but not water.”

“İçteki kiri su değil ancak göz yaşı temizler.”

 • “I have searched all over the  world but failed to see a virtue better than being well-behaved”

“Bütün cihanı araştırdım, iyi huydan daha iyi bir liyakat görmedim”

 • “Someone whose tongue and heart are not one is but a mute even though they speak a hundred languages”

“Sözü ve kalbi bir olmayan  kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.”

 • “Don’t sell mirrors in the  marketplace of the blind . Don’t recite any poems in the marketplace of the deaf”

“Körler çarşısında ayna satma , sağırlar çarşısında gazel atma.”

 • “If you don’t want to get harmed by people; don’t talk bad, don’t teach bad, and don’t think bad”

“Kimseden  sana kötülük gelmesini istemiyorsan; fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli  olma.”

 • “That the rose endured thorns  has made it smell nice.”

“Gülün  dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı”

 • “The idea is that which opens a path.The path is that which leads to the truth”

“Fikir ona derler ki, bir yol açsın. Yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.”

 • “Whoever has beauty,must know  that is borrowed.”

“Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.”

Bu anlam dolu sözlerden herkesin kendisinden bir parça bulabilmesi dileğiyle. Hoşçakalın!

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

2 thoughts on “İngilizce Mevlana Sözleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı