İngilizce Olumsuz Cümleler


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce olumsuz cümleler kurulurken zamana göre değişen yardımcı fiiller kullanılmaktadır. Olumsuz cümlelerde eylemin yapılmadığı veya yapılmayacağı ifade edilir. Türkçeye göre İngilizce olumsuz cümleler kurulurken yardımcı fiiler olumsuz yapılmakta ve cümleye olumsuzluk bu şekilde katılmaktadır. Ana zamanlarda en çok kullanılan İngilizce olumsuz cümleler için örnekler vermek gerekirse:

Simple Present Tense ( Geniş zaman ) Olumsuz Cümleler

“Do” ve “does” yardımcı fiileri olumsuz yapılarak ve “never” kullanılarak olumsuz cümle kurulur. Geniş zamanda kurulan olumsuz cümlelerle hiçbir zaman yapılmayan eylemler ifade edilmektedir.

 • I don’t play football ( Futbol oynamam )
 • She doesn’t watch TV ( Televizyon seyretmez )
 • My teacher doesn’t like the noise ( Öğretmenim gürültüden hoşlanmaz )
 • We never eat hamburgers ( Asla hamburger yemeyiz )

Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman ) Olumsuz Cümleler

Şimdiki zamanda yapılmayan eylemleri anlatır. “am”, “is”, “are” yardımcı fiileri olumsuz yapılır. Fiilin sonuna “ing” eki getirilir.

 • I’m not studying at the moment (Şu anda ders çalışmıyorum )
 • My husband is not working now (Kocam şimdi çalışmıyor)
 • He isn’t speaking right now ( Şu anda konuşmuyor )
 • They are not coming here ( Buraya gelmiyorlar )

Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman ) Olumsuz Cümleler

Geçmiş zamanda yapılmayan iş, oluş ve hareketleri belirten cümlelerdir. İngilizce olumsuz cümleler “did” yardımcı fiili kullanılarak olumsuz yapılır. Ana fiil ise ek almaz.

 • We didn’t do anything yesterday ( Dün hiçbir şey yapmadık )
 • I didn’t clean my car last week ( Geçen hafta arabamı temizlemedim )
 • She didn’t like the theatre ( tiyatroyu sevmedi )
 • I didn’t read al lot book last year ( Geçen yıl fazla kitap okumadım )

Simple Future Tense ( Gelecek Zaman ) Olumsuz Cümleler

Gelecek zamanda yapılmayacak eylemleri anlatan cümlelerdir. “will” yardımcı fiili “wont” şeklinde kullanılır.

 • I won’t read this book ( Bu kitabı okumayacağım )
 • We won’t help you ( Sana yardım etmeyeceğiz )
 • She won’t go to the cinema ( Sinemaya gitmeyecek )
 • They won’t watch TV ( TV seyretmeyecekler )
Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.