IRREGULAR VERBS (DÜZENSİZ FİİLLER) LİSTESİ


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Irregular Verbs yani düzensiz fiiller çoğu zaman öğrencilerin korkulu rüyası olmuştur çünkü fiillerin değişimi bazen zor algılanabilmektedir. Fakat merak etmeyin, biz yazımızda sizinle İngilizce dilinde duyabileceğiniz tüm düzensiz fiilleri, Türkçelerini ve bu fiilleri ezberlemenin taktiklerini paylaşıyor olacağız!

Öncelikle düzensiz fiilin ne olduğundan başlayalım. Düzensiz fiil demek, zaman (kip) yani tense değiştirerek Past Simple, Present Perfect ya da Past Perfect Tense’e dönüştüğünde -ed takısı almak yerine tamamen değişen fiillerdir.

Düzensiz fiil dediğimizde, fiilin “Past Simple Tense” yani “geçmiş zaman” haline, “Present Perfect Tense” haline ya da “Past Perfect Tense” haline gönderme yapıyoruzdur. Burada Past Simple söz konusu ise düzensiz fiilin ikinci hali, Present Perfect Tense ya da Past Perfect Tense söz konusu ise de düzensiz fiilin üçüncü hali söz konusudur. Fiilin üçüncü hali için İngilizcede kullanılan deyiş; “Past Participle”dır.

Burada düzenli fiillerde olduğu kadar işiniz kolay değil. Çünkü düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynı değildir ve fiiller tamamen değişir. Fiiller değiştiği gibi okunuşları ve telaffuzları da farklılık gösterecektir.

Düzenli fiiller her zaman, ezberlenmesi kolay belli bir yapıyı takip ederler. Geçmiş zamanda da ilk hallerine benzer görünürler ve hal değiştirmeleri kolaydır. Genellikle fiillerin sonuna -ed, -ied ya da -d eklemek yeterlidir. Detaylı bilgi için Regular Verbs (Düzenli Fiiller) Listesi yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bazı örnekleri de aşağıdaki gibidir:

  • I work, I worked, I had worked. (Çalıştım)
  • He laughs, he laughed, he had laughed. (Güldü)

Oysa Irregular Verbs yani düzensiz fiiller belli bir yapıyı takip etmezler. Past formları çok farklı oldukları için dikkatinizi çekerler.

Örneğin;

  • I write, I wrote, I had written. (Yazdım)
  • He builds, he built, he had built. (İnşa etti)

İngilizcede Simple Past Tense ya da Past Participle (Present Perfect Tense ya da Past Perfect Tense – fiilin 3. Hali) forma dönüşen fiiller sonuna -ed almıyorsa, bu fiiller için irregular diyebiliriz. Yani olayın şu andan önce, geçmişte gerçekleşip tamamlanması ya da geçmişte başlayıp bugün ile bağlantılı olması gerekmektedir.

Örneğin;

  • Regular verb: I worked for 40 hours last week. (Geçen hafta 40 saat çalıştım.)
    Irregular verb: I spoke to my best friend yesterday. (Dün en yakın arkadaşımla konuştum.)
  • Regular verb: I had worked for the company for only 6 months when I decided to leave. (Ayrılmaya karar verdiğimde şirkette sadece 6 ay çalışmıştım.)
    Irregular verb: I had spoken at over 50 companies by the time I turned 30. (30 yaşıma geldiğimde 50’den fazla şirkette konuşmuştum.)

Şimdi düzensiz fiiller (irregular verbs) ile ilgili bilmeniz gereken ipuçları ve dikkat gerektiren kuralları sizinle paylaşıyor olacağız:

1.Düzensiz fiilleri ezberlemek sizin için zor geliyorsa öncelikle bu fiilleri kendi içlerinde benzer şekilde değişen (ya da değişmeyen) fiiller olarak gruplandırın. Örneğin bazı düzensiz fiillerin 1., 2. ve 3. hali aynıdır. Yapacağınız şey ise bu fiilleri gruplandırarak, “hiçbir zaman değişmeyen fiiller” olarak ezberlemek. Bu fiillerden bazıları “set” ve “cost”tur.

2. Bazı düzensiz fiiller değişirken sonuna “-en” takısı alır. Bu fiilleri de ezberlerken gruplandırmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin speak-spoken ya da wake-woken.

3. Önce İngilizcede en çok kullanılan düzensiz fiilleri ezberlemekle işe başlayın.

İngilizcede En Çok Kullanılan Düzensiz Fiillerin (Irregular Verbs) Türkçe Anlamı, Okunuşu ve Sesli Telaffuzu

[table id=672 /]

İngilizcede En Çok Kullanılan Düzensiz Fiillere (Irregular Verbs) Örnek Cümleler:

She said that she had never seen the man before.

Adamı daha önce hiç görmediğini söyledi.

I went to Tatilya in 1997.

1997 yılında Tatilya’ya gittim.

My mother has gone to the supermarket and she is still there.

Annem markete gitti ve hala orada.

She came to my birthday party last night.

Dün akşam benim doğum günü partime geldi.

He has come before the wedding.

Düğünden önce geldi.

I knew that you were not going to come to the school.

Okula gelmeyeceğini biliyordum.

It is known that the exploration of Gobeklitepe is going to change history books.

Göbeklitepe’nin keşfinin tarih kitaplarını değiştireceği biliniyor.

My brother finally got the computer he had always wanted.

Kardeşim sonunda her zaman istediği bilgisayara kavuştu.

The meal was gotten by someone else.

Yemek başkası tarafından alındı.

She gave a different point of view at the meeting.

Toplantıda farklı bir bakış açısı verdi.

The present was given at his 25th birthday.

Hediye onun 25. doğum gününde verildi.

The man became one of the most popular singers of the country before he had died.

Adam ölmeden önce ülkenin en popüler şarkıcılarından biri oldu.

He has become father.

Adam baba oldu.

I found a new way to learn English.

İngilizce öğrenmenin yeni bir yolunu buldum.

I thought you would like the cake.

Pastayı seveceğini düşündüm.

I saw my former roommate at history class.

Eski oda arkadaşımı tarih dersinde gördüm.

I have never seen Paris before.

Paris’i daha önce hiç görmemiştim.

4. Bazı düzensiz fiiller değişime uğramaz yani yazılışı aynı kalır. Örneğin “read” fiili böyle bir fiildir. Fakat DİKKAT! Read fiili present halinde “riid” şeklinde okunurken, past simple ya da past participle halinde “red” şeklinde okunur. Yani yazılışı aynı kalan fiillerin bazen telaffuzları değişebilir.

5. Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynı kalırken yani değişmezken, düzensiz fiillerin bazılarının ikinci ve üçüncü halleri farklıdır. 

6. Size en önemli önerimiz ise elbette bu fiilleri ezberlemenin en anlamlı ve kalıcı yolu olan cümle ya da metin içinde kullanmak olacaktır.

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Türkçe Anlamı, Okunuşu ve Sesli Telaffuzu

[table id=674 /]

(Irregular Verbs) Düzensiz Fiillere Örnek Cümleler

I abode in Barcelona last year.

Geçen yıl Barselona’da kaldım.

She was still awake when the sun arose.

Güneş yükseldiği zaman hala uyanıktı.

The man had awoken before the bell rang.

Zil çalmadan önce adam uyanmıştı.

Science was my favourite class when I was in high school.

Lisedeyken en sevdiğim ders fen dersiydi.

I have been to Cappadocia twice.

Kapadokya’da iki kez bulundum.

The cat bore the kitten in our garden.

Kedi, yavru kediyi bahçemizde doğurdu.

They beat the robber in front of the bank.

Soyguncuyu bankanın önünde dövdüler.

I became the new leader of the conference.

Konferansın yeni lideri ben oldum.

He will quit the job that ever he begot a child.

Bir evlat babası olduğu halde işi bırakacak.

The movie has begun, where are you?

Film başladı, neredesin?

In some cultures, young people bent in front of the elder ones.

Bazı kültürlerde gençler, yaşlıların önünde eğilir.

I bet that the lions would win.

Aslanların kazanacağına dair iddiaya girdim.

She bade to go out together.

Birlikte dışarı çıkmak istedi.

The dog bit the other ones to protect himself.

Köpek kendini korumak için diğerlerini ısırdı.

I have bled for ten minutes because of the cut.

Kesik yüzünden on dakikadır kanamam var.

The flute was blown by the flutist.

Flüt, flütçü tarafından üflendi.

I broke my leg last month while I was playing basketball.

Geçen ay basketbol oynarken bacağımı kırdım.

My mother brought a tasty cake for me.

Annem benim için lezzetli bir pasta getirdi.

The city’s three universities broadcast their own student radio stations.

Şehrin üç üniversitesi kendi öğrenci radyo istasyonlarını yayınlıyor.

My brother is an engineer and he has built three buildings so far.

Ağabeyim mühendis ve şimdiye kadar üç bina yaptı.

Konuşarak Öğren İle İngilizceyi En İyi Yoldan Öğrenin!

İngilizce öğrenmek, fiilleri doğru kullanmak pratik ister. Pratik yapmanın en iyi yolu ise konuşmaktır. Konuşarak Öğren ile ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir konuşarak İngilizcenizi en etkili ve eğlenceli yoldan öğrenebilirsiniz! İster günlük İngilizce olsun, ister iş İngilizcesi olsun dilediğiniz her konu hakkında eğitmenlerden özel ders alabilirsiniz. Üstelik derslerinizi istediğiniz gün ve saatlere ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Konuşarak Öğren ile İngilizceyi kurslara gitmeye vakit harcamadan evinizin konforunda kolayca öğrenin. Haydi siz de bugün kendiniz için büyük bir adım atın ve İngilizceyi uzmanlarından öğrenin!

SIK SORULAN SORULAR

Irregular verbs (Düzensiz fiiller) ne zaman kullanılır?

Fiillerin çoğu Simple Past Tense ve Past Participle formundayken sonuna -d, -ed ve -ied eki alır. Ancak bazı fiiller bu kurala uymaz. Bu kurala uymayan ve geçmiş zaman (past) halleri şimdiki (present) hallerinden tamamen farklı olan bu fiiller irregular verbs yani düzensiz fiillerdir.

Düzensiz fiilleri (Irregular verbs) nasıl öğrenebilirim?

Günlük hayatta konu fark etmeksizin cümle kurarken filleri kullanırız. Bu yüzden düzensiz fiilleri ezberlemenin en iyi yolu da fiilleri cümle içinde kullanmaktır. Tablolara bakarak kelimeleri görsel hafıza kaydetmek oldukça önemlidir. Aynı zamanda kendi kendinize veya başka biriyle konuşarak düzensiz fillerin 1., 2. ve 3. hallerini kullanmalısınız. Böylece hem telaffuzunuzu geliştirecek hem de günlük hayatta İngilizce konuşurken bu kelimeleri hatırlayacak ve cümle içinde kullanacaksınız. Böylece kalıcı hafızaya kaydolmuş olacaktır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı