İngilizce Zamanlar Konu Anlatımı


açık mavi arka plan üzerinde konuşarak öğren logosu, ingilizce zamanlar konu anlatımı yazısı ve erkek vektörel çizim
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce zamanlar Türkçe zamanlardan farklıdır. Örneğin geçmiş zaman olayların gidişine ve sonuçlarına göre İngilizce’de birden çok şekilde belirtilebilir. Bu yazıda hepsini örnekleriyle birlikte işleyeceğiz.

Simple Tenses (Basit Zamanlar)

Simple Present (Geniş Zaman)

Positive Form:   I, we, you, they (veya çoğul özneler) + fill (yalın)

Örnek:

– I drink water.
– We eat meal.

He, she, it (veya tekil özneler) +  fiil (s) harfi gelir.

Örnek:

– He drinks water.
– She eats meal.

Negative Form: I, we, you, they (veya çoğul özneler) + do not (don’t) + fill (yalın hali).

Örnek:

– I do not (don’t) drink water.
– They do not/(don’t) eat meal.

He, she, it (veya tekil özneler) + does not (doesn’t) + fill(yalın hali)

Örnek:

– He does not(doesn’t) drink water.
– She does not(doesn’t) eat meal.

Question Form: Do + I, we, you, they (veya çoğul özneler) + fill(yalın hali)?

Örnek:
– Do you drink water?
– Do they eat meal?

Does + he,she,it (veya tekil özneler) + fill(yalın hali)?

Örnek:

– Does it drink?
– Does he eat meal?

Simple Present Tense geniş zaman manasına gelir, yani temel olarak genelde gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır. Hiçbir zaman yapılmayan olayları da anlatmak için kullanılabilir. Ama özellikle nerelerde kullanıldığına göz atıcak olursak:

 1. Günlük rutin işlerde/Düzenli aktivitelerde:

– I watch football match every weekend.
– She washes the dishes everyday.

 1. Genel değerlendirmede/Kalıcı durumlarda:

– She lives in New York.
– They go to Antalya every summer.

 1. Bilimsel Gerçekler/Genel Doğrularda:

– Water boils at 100o C.
– Hazelnut grows in Black Sea region.

 1. Masal ve Hikaye anlatımlarında:

– Princess lives in big castle.
– The boy goes market and buys chocolate for himself.

Geniş zamanda kullanılan zaman zarfları:

 • Never (hiçbir zaman)
 • Rarely-Seldom (nadiren)
 • Sometimes (bazen)
 • Usually (genellikle)
 • Often-Frequently (sık sık)
 • Always (her zaman)

Bu zaman zarfları genelde özne ile yüklem arasında kullanılır.

Örnek:

– I never eat chicken.
– I sometimes go to beach.
– I always play computer games.

Bir de bu zaman zarflarına ek olarak kullanılanları da vardır. Bunlar:

Every day/week/month
Once/Twice/Three times a day/week/month

Daily/annually/weekly gibi örneklerdir.

Simple Past (Geçmiş zaman)

Positive Form:

I, he, she, it, we, you, they + düzenli fiil (-ed eki alır) düzensiz fiil değişime uğrar. (ikinci hali- V2 kullanılır)

Örnek:

– I watched tv last night.
– He saw a lion in the zoo.

İlk cümlede kullanılan “watch” fiili düzenli fiil olduğundan –ed eki alarak geçmiş formu oluşturmuş.

İkinci cümlede ise “saw” fiili “see” fiilinin ikinci halidir. Yani görmek anlamına gelen “see” fiili düzensiz fiil grubuna girdiği için böyle bir değişime uğruyor.

Peki hangisi düzenli hangisi düzensiz ayrımı nasıl yapıcaz? Çözüm: Düzensiz fiilleri ve değişimlerini ezberlemek. Geri kalanlar zaten düzenli olduğu için onlara –ed eki gelecek.

Negative Form:

I, he, she, it, we, you, they + did not (didn’t) + fiil (normal hali – düzenli veya düzensiz fark etmez)

Örnek:

 • I didn’t watch tv last night.
 • He did not see a lion in the zoo.

Question Form:

Did + I, he, she, it, we, you, they + fiil (normal hali, düzenli veya düzensiz fark etmez) ?

Örnek:

 • Did you watch tv last night?
 • Did he see a lion in the zoo?

En çok kullanılan düzensiz fiillerin bir bölümü ve ikinci halleri:

 • do (yapmak) — did
 • eat (yemek) — ate
 • feel (hissetmek) — felt
 • find (bulmak) — found
 • get (almak) — got
 • give (vermek) — gave
 • go (gitmek) — went
 • have (sahip olmak) — had
 • hear (duymak) — heard
 • know (bilmek) — knew
 • leave (ayrılmak) — left
 • make (yapmak) — made
 • read (okumak) –- read
 • say (söylemek) — said
 • see (görmek) — saw
 • take (almak) — took
 • tell (anlatmak) — told
 • think (düşünmek) — thought
 • write (yazmak) — wrote

İngilizcede geçmiş zamanın kullanıldığı yerler:

1) Geçmişte bitmiş olaylar için / Geçmişte belli bir zamanda bitmiş (Zamanı belirtilen olaylar):

 • He went to Fenerbahce match yesterday.

2) Birbiri ardına gerçekleşen olaylar için:

 • He came home, sat on sofa and turned on the TV.

3) Geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken:

 • He wore a brace on his teeth as a boy.

Geçmiş zamanda kullanılan zaman zarflarının bazıları;

 • Yesterday
 • Two days/weeks/months….ago
 • Last night/week/month/year…
 • In 1960
 • In the the 1960s
 • At that time, at the time
 • Between 1960 and 1990
 • In the past
 • From 1990 to 2000
 • During the 1960s

Simple Future (Gelecek zaman)

Positive Form:

I, he, she, it, we, you, they + will (yardımcı fiil) + fiil

Örnek:

 • I will eat my meal later.
 • She will do her homework tomorrow.

Negative Form:

I, he, she, it, we, you, they + will not (won’t) + fiil

Örnek:

 • I will not (won’t) eat my meal later.
 • She will not (won’t) do her homework tomorrow.

Question Form:

Will + I, he, she, it, we, you, they + fiil?

Örnek:

 • Will you eat your meal later?
 • Will she do her homework tomorrow?

Şimdi ise İngilizcede gelecek zaman yapısının nerelerde kullanıldığına bakalım:

1) Tahmin, beklenti, umut,vaat:

 • In 2030, population of Turkey will be doubled.
 • I hope she will pass exams.
 • I promise you will get more salary when I am elected.

2) Konuşma anında ani karar verirken-planlanmamış durumlarda:

 • Today is mother’s day.
 • Really? I will call mum immediately.
 • Then maybe I will get a flower for her.

3) Geleceğe dair gerçeklerde:

 • I will be 27 next year.

4) Gönüllük içeren durumlar için:

 • I will do his homework.
 • She will help you to paint gladly.

Gelecek zamanda kullanılan bazı zaman zarfları;

 • Tomorrow, tomorrow morning, etc.
 • Two weeks/months/years later
 • In 2050
 • Soon
 • In the following week/month/year
 • Next day/week/year
 • before long
 • in/withing two weeks etc.

Progressive-Continous Tenses(Sürmekte-Devam etmekte olan zamanlar)

Present Continous Tense (Şimdiki Zaman)

Positive Form:

I + am

He, She, It + is + fill (ing eki alır)

We, You, They + are

Örnek:

 • I am doing my homework.
 • He is watching a movie right now.

Negative Form:

I + am + not + fill (ing eki alır)
He, She, It + is not (isn’t) + fill (ing eki alır)
We, You, They + are (aren’t) + fill (ing eki alır)

Örnek: 

 • I am not doing my homework.
 • He is not (isn’t) watching a movie right now.

Question form:

Am + I + fill (ing eki alır)
Is + he, she, it + fill (ing eki alır)
Are + we, you, they + fill (ing eki alır)

Örnek:

 • Are you doing you homework?
 • Is he watching a movie right now?

Şimdiki zaman hangi durumlarda kullanılıyormuş inceleyelim:

1) Şu an gerçekleşen olaylar için:

 • Julia is sleeping at the moment.

Burada özellikle kullanılan zaman zarfları şunlardır;

Now, at the moment, currently

2) Geçici durumlarda:

 • I am staying with a friend for a few days.

Burada özellikle kullanılan zaman zarfları şunlardır;

At the moment, these days, for a few days

3) Rahatsız edici alışkanlıklarda:

 • You are always losing your keys!

Burada özellikle kullanılan zaman zarfları şunlardır;

Always, constantly, forever

4) Kesin-yakın planlarda:

 • I am going concert tonight.

Burada özellikle kullanılan zaman zarfları şunlardır;

Tonight, later, this weekend

Past Continous Tense

Positive Form:

I, He, She, It + was + fill (ing eki alır)

We, You, They + were + fill (ing eki alır)

Örnek:

 • I was doing my homework.
 • They were watching a movie right now.

Negative Form:

I, He, She, It + was not (wasn’t) + fill (ing eki alır)
We, You, They + were (weren’t) + fill (ing eki alır)

Örnek:

 • I was not doing my homework.
 • They were not (wasn’t) watching a movie.

Question form:

Was + I, he, she, it + fill (ing eki alır)

Were + we, you, they + fill (ing eki alır)

Örnek:

 • Were you doing you homework?
 • Was he watching a movie?

Geçmiş zamanın bu yapısı yapıyordum/ediyordum diye Türkçeye çevrilir. Normal geçmiş zamandaki zaman zarflarının hepsi kullanılabilir. Biz de şimdi bu zamanın özellikle ne gibi durumlarda kullanıldığını inceleyelim:

1) Geçmişte belirli bir zamanda gelişmekte/devam etmekte olan olaylar için:

 • Everybody was sleeping last night.
 • I was trying to finalise my Project yesterday.

2) Geçmişte bölünmüş olaylar için:

 • When the bomb exploded, tourist were visiting the museum.
 • The electricity went out as we were watching the match.

3) Geçmişte aynı anda yapılmış/yapılan olaylar için:

 • While I was cooking, my son was watching me.
 • They were having dinner while I was taking shower.

4) Giderek gelişen ve değişen durumlar için(aşama aşama gerçekleştiğini gösteren yapılarda):

 • Her health was getting better day by day.

Burada özellikle kullanılan zaman zarfları şunlardır;

Day by day, gradually, more and more

Future progressive Tense

Positive Form:

I, he, she, it, we, you, they + will + be fill ( -ing eki gelecek)

Örnek:

 • This time tomorrow I will be traveling to London.

Negative Form:

I, he, she, it, we, you, they + will not (won’t) + be fill ( -ing eki gelecek)

Örnek:

 • This time tomorrow I will not (won’t) be traveling to London.

Question Form:

Will + he, she, it, we, you, they   + be fill (-ing eki gelecek)?

Örnek:

 • Will you be traveling to London this time tomorrow?

Future progressive tense’in kullanıldığı yerler:

1) Gelecekte belirli bir zamanda sürmekte olan bir olay için:

 • At this time next year, we will be living in Spain.

2) Daha önceden planlanmış gelecek olaylar için:

 • For my brother’s wedding, I will be wearing this suit.

Bu zamanda özellikle kullanılan zaman belirteçleri;

This time tomorrow / at this time next year gibi zaman belirteçleridir. Gelecek zaman için kullanılan diğer zaman zarflarıda tabi ki de bu konuda kullanılabilir.

Present Perfect Tenses (O kadar da mükemmel olmayan zamanlar)

Present Perfect Tense

Positive Form:

I, we, you, they   + have + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

He, she, it + has + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • I have bought this house.
 • She has seen this subject before.

Negative Form:

I, we, you, they   + have not (haven’t) + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)
(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

He, she, it + has not (hasn’t) + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)
(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • I have not (haven’t) bought this house.
 • She has not (hasn’t) seen this subject before.

Question Form:

Have + I, we, you, they   + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali) ?
(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Has + He, she, it + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali) ?
(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • Have you bought this house?
 • Has she seen this subject before?

Present Perfect’in kullanıldığı yerler:

1) Geçmişte zamanı belli olmayan durumlar için:

 • I have been in Istanbul twice.
 • She has finished her homework.

2) Şu anı etkileyen durumlar için:

 • I have lived in Ankara for 5 years now.
 • Since 1990, they have produced a lot of new devices.

3) Tekrar eden durumlar için(geçmiş zamanda):

 • Have called you so many times.

4) Tecrübe, daha önce yaşanmışlık durumları için:

 • Have you ever eaten Chinese food?
 • I have never been abroad.

Past Participle yani fiilin 3. hallerini gösteren tablomuz (tabi küçük bir kısmını). Bunlar düzensiz fiilerdi. Düzenli fiilerin ise 3. hali olmadığından onlara sadece –ed eklenmesi yeter. Buradaki V3 durumundaki fiilleri diğer zamanlarda fiilin 3. hali istendiğinde kullanabilirsiniz.

Verb, Past Simple(V2), Past Participle (V3)

 • do (yapmak), did, done
 • eat (yemek), ate, eaten
 • feel (hissetmek), felt, felt
 • find (bulmak), found, found
 • get (almak), got, got
 • give (vermek), gave, given
 • go (gitmek), went, gone
 • have (sahip olmak), had, had
 • hear (duymak), heard, heard
 • know (bilmek), knew, known
 • leave (ayrılmak), left, left
 • make (yapmak), made, made
 • read (okumak), read, read
 • say (söylemek), said, said
 • see (görmek), saw, seen
 • take (almak), took, taken
 • tell (anlatmak), told, told
 • think (düşünmek), thought, thought
 • write (yazmak), wrote, written

Şimdi ise Present Perfect konusunda ne tür zaman belirteçleri kullanılıyor inceleyelim;

 • Since + period of time
 • For + period of time
 • For …. now
 • So far
 • Up to now
 • To date
 • Ever, never
 • Yet (olumsuz – soru)
 • Already
 • Just
 • Recently
 • Lately

Past Perfect Tense

Positive Form:

I, he, she, it we, you, they + had + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • When he arrived to home, everybody had already eaten the dinner.

Negative Form:

I, he, she, it we, you, they + had not (hadn’t) + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • When he arrived to home, everybody had not (hadn’t) already eaten the dinner.

Question Form:

Had + I, he, she, it we, you, they   + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali) ?

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • Had everybody already eaten the dinner, when he arrived to home?

Past perfect Tense’ in kullanıldığı yerler:

1) Geçmişte yaşanmış / gerçekleşmiş iki olaydan önceki olanı belirtirken:

 • By the time they arrived, we had already had our meal.
 • The train had left before we arrived at the station.

2) Gerçek dışı durumlarda / Keşke:

 • My father took us to the cinema last night. I wish he had taken us to the match instead.

3) –mış gibi / sanki durumlarında:

 • He acts as if he hadn’t killed the man, but he is the murderer.

Özellikle Past Perfect Tense’de kullanılan zaman belirteçleri ;

 • Before
 • After
 • By the time + past time
 • As soon as
 • Once
 • By + past time (year, day etc.)
 • Prior to

Future Perfect Tense

Positive Form:

I, he, she, it we, you, they + will have + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • I will already have eaten when they arrive.

Negative Form:

I, he, she, it we, you, they   + will not (won’t) have + V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali)

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • I will not (won’t) already have eaten when they arrive.

Question Form:

Will + I, he, she, it we, you, they   + have V3 (düzensiz fiilin üçüncü hali) ?

(Ya da düzenli fiilin sonuna –ed eki getirilir)

Örnek:

 • Will you have already eaten when they arrive?

Future Perfect’in kullanıldığı yerler:

1) Gelecekte belli bir zamandan önce bitmiş eylemlerden bahsederken:

 • By Friday, I will have finished my Project.
 • In two weeks, the lessons will have started.

Kullanılan zaman belirteçleri;

By + future time (year,day,week etc.)
In + future time (year,day,week etc.)

 • Tomorrow
 • By then
 • Next year
 • The end of this year

Diğer gelecek zaman belirteçleri de kullanılabilir.

İngilizce Zamanlar Tablosu

present

past

future

Perfect Continous Tenses

Present Perfect Continous Tense

Positive Form:

I, we, you, they + have been + fiil (-ing eki alır)

He, she, it + has been + fiil (-ing eki alır)

Örnek:

 • I have been living in Ankara for 10 years
 • That shop has been making the best cakes since 1980

Negative Form:

I, we, you, they + have not (haven’t) been + fiil (-ing eki alır)
He, she, it + has not (hasn’t) been + fiil (-ing eki alır)

Örnek:

 • I have not (haven’t) been living in Ankara for 10 years
 • That shop has not (hasn’t) been making the best cakes since 1980

Question Form:

Have + I, we, you, they + been fiil (-ing eki alır) ?
Has + He, she, it + been fiil (-ing eki alır) ?

Örnek:

 • Have you been living in Ankara for 10 years?
 • Has that shop been making the best cakes since 1980?

Present Perfect Continous’un kullanıldığı yerler:

1) Geçmişte başlamış hala devam eden durumlar için:

 • I have been learning English for five months.
 • They have been watching TV since 6 o’clock.

2) Yeni biten olayın etkisi hala görünüyorsa:

 • She looks exhausted. She has been working all day.
 • Your eyes are red. Have you been playing computer?

Bu konuda kullanılan zaman belirteçleri Present Perfect konusunda kullanılan zaman belirteçleriyle aynı. Yani;

 • Since + period of time
 • For + period of time
 • For …. now
 • So far
 • Up to now
 • To date
 • Ever, never
 • Yet (olumsuz – soru)
 • Already
 • Just
 • Recently
 • Lately

Past Perfect Continous Tense

Positive Form:

I, he, she, it we, you, they + had been + fiil (-ing eki alır)

Örnek:

 • By the time I got home, he had been sleeping for an hour.

Negative Form:

I, he, she, it we, you, they + had not (hadn’t) been + fiil (-ing eki alır)

Örnek:

 • By the time I got home, he had not (hadn’t) been sleeping for an hour.

Question Form:

Had + I, he, she, it we, you, they + been fiil (-ing eki alır) ?

Örnek:

 • Had he been sleeping for an hour by the time you got home?

Past Perfect Continous’un kullanıldığı yerler:

1) Diğer bir geçmişteki olaya / olayın başlangıcına kadar devam eden süreç için (iki geçmiş olay arasında):

 • When she came, I had been waiting for half an hour.

2) Olayın geçmişte henüz bitmiş olup etkisinin görülmesi:

 • She was very tired. She had been working all day.

Bu konuda kullanılan zaman belirteçleri Past Perfect konusunda kullanılan zaman belirteçleriyle aynı. Yani;

 • Before
 • Prior to
 • After
 • By + past time (year, day etc.)
 • By the time + past time
 • Once
 • As soon as
 • For
 • Since

Future Perfect Continous Tense

Positive Form:

I, he, she, it we, you, they   + will have been + fiil (-ing eki alır)

Örnek:

 • In 2020, I will have been working for this company for 20 years.

Negative Form:

I, he, she, it we, you, they   + will not (won’t) have been + fiil (-ing eki alır)

Örnek:

 • In 2020, I will not (won’t) have been working for this company for 20 years.

Question Form:

Will + I, he, she, it we, you, they   + have been fiil (-ing eki alır) ?

Örnek:

 • In 2020, will you have been working for this company for 20 years?

Future Perfect Continous’un kullanıldığı yerler:

1) Gelecekte bir işi ne kadar süredir yapıyor olduğumuzu anlatmak için:

 • In October, he will have been working here for a year.

Bu konuda kullanılan zaman belirteçleri Future Perfect konusunda kullanılan zaman belirteçleriyle aynı. Yani;

 • By the end of the night, he will have been performing for 5 hours.
 • By + future time (year,day,week etc.)
 • In + future time (year,day,week etc.)
 • Tomorrow
 • By then
 • Next year
 • The end of this year

Diğer gelecek zaman zarfları da kullanılabilir.

İngilizce Zaman Uyumu

İngilizce zaman uyumu birbirini takip eden veya bir cümlede kullanılan birkaç fiilini birbiri ile uyumudur. Birleşik cümlelerde fiiller zaman bakımından birbiri ile uyumlu olmazsa cümle düşük olur ve istenen anlamı vermez. Ana cümlenin zamanı ne ise yan cümlenin zamanı da ana cümle ile uyumlu olmalıdır.

Temel olarak tüm zaman çekimleri ile ilgili örnekleri aşağıda görebilirsiniz, bu çekimleri birbirinden karıştırmamak adına açıklamaları iyi okuyup, örneklerin üzerinden geçebilirsiniz.

Be fiilinin kullanıldığı isim cümlelerinde am/is/are ın pastı was ve were dür.

Ana cümlenin zamanı present ise yan cümle present veya past olmalıdır.

Fiil cümlelerinde yine ana cümle zamanı present ise yan cümle present veya past olmalıdır.

İngilizce Tüm Zamanlar

 • Present tense           şimdiki zaman         V1
 • Past tense                geçmiş zaman         V2
 • Futur tense              gelecek zaman         Will + V1
 • Perfect tense           tamamlanmış zaman V3
 • Continuous tense     süregelen zaman     V + ing

Tense uyumunda temel ve yan cümlecik zamanları

Temel Cümlecik       Yan Cümlecik

Simple present        simple present

Future present         simple present

present perfect

present continuous

Future perfect          simple present

Simple past              simple past

past continuous

past perfect

Past continuous       simple past

Past perfect             simple past

Past perfect cont.    simple past

Present + present zaman uyumu

I know you have a lot of money: Çok paran olduğunu biliyorum

You don’t know where we live: Nerde yaşadığımızı bilmiyorsun

Present + past zaman uyumu

I think that you were tired last night: Geçen gece yorgun olduğunu düşünüyorum

She doesn’t know where we went yesterday: O dün nereye gittiğimizi bilmiyor

Past + past zaman uyumu

You didn’t know where we went: Nereye gittiğimizi bilmiyordun

He knew I had a lot of Money: Çok param olduğunu biliyordu

I started to read as soonas I received the mail: Maili alır almaz okumaya başladım

Tense uyumunda bağlaçlar

Bağlaçlar her zaman iki tam cümleyi birbirine bağlar.

Bağlaçların tamamında aynı anda iki perfect tense yer almaz.

Only cümle başında kullanılırsa ana cümle devriktir.

ÖZET:

Tüm İngilizce tensler nelerdir?

Tüm İngilizce zamanlar; Simple Present Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous, Simple Past Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous, Simple Future Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense, Future Perfect Continuous’tur.

En popüler İngilizce zaman zarfları nelerdir?

Never (hiçbir zaman), Rarely-Seldom (nadiren), Sometimes (bazen), Usually (genellikle), Often-Frequently (sık sık), Always (her zaman).

İngilizce zaman uyumu ve kuralları nelerdir?

İngilizce zaman uyumu birbirini takip eden veya bir cümlede kullanılan birkaç fiilini birbiri ile uyumudur. Birleşik cümlelerde fiiller zaman bakımından birbiri ile uyumlu olmazsa cümle düşük olur ve istenen anlamı vermez. Ana cümlenin zamanı ne ise yan cümlenin zamanı da ana cümle ile uyumlu olmalıdır.

İngilizce tens uyumunda bağlaçların özellikleri nelerdir?

Bağlaçlar her zaman iki tam cümleyi birbirine bağlar. Bağlaçların tamamında aynı anda iki perfect tense yer almaz. Only cümle başında kullanılırsa ana cümle devriktir.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

12 thoughts on “İngilizce Zamanlar Konu Anlatımı

 1. 20 senedir okul okuyup öğrenemediğim birçok şeyi sayenizde öğrendim, sanırım biraz da benim istekli olmamla ilgisi var ancak çok faydalı oldu elinize sağlık.

 2. İngilizce zamanlar konusu gerçekten en zorlandığım konulardan biriydi. Ancak İngilizce zamanlar yazınız çok işime yaradı. Teşekkür ederim Konuşarak Öğren 🙂

 3. Çok iyi olmuş elinize sağlık . Fakat verilen örneklerde Türkçe hiç kullanılmadığı için anlamakta güçlük çektim.

 4. Past Perfect Continous Tense’de kafam karışıyordu. Bu makale çok yardımcı oldu. Ellerinize sağlık..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı