Simple Present Tense Testi


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Simple present tense yani geniş zamanı iyi kavramak için test çözmek oldukça faydalıdır. Önce kısaca geniş zaman cümle yapısı ile ilgili bilgi verelim ve sonra da teste geçelim.

Simple Present Tense

Üçüncü tekil şahıslarda fiilin -s, -es veya -ies takılarından birini alır, diğer öznelerde ise fiil mastar halde kullanılır. Her zaman yapılan eylemleri anlatır. Gelirim, giderim, okur, çalışırlar, konuşursunuz gibi tüm zamanlara yayılmış fiiler ifade edilir.

Simple present tense fiil çekimi

I read a newspaper everyday-Her gün bir gazete okurum

you read

He reads

She reads

We read

They read

Simle present tense yardımcı fiili do ve does dır. Üçüncü tekil şahıslarda yardımcı fiil does, diğer öznelerde do dur.

Soru cümlelerinde ve kısa cevaplarda cümle olumlu veya olumsuz olsun yardımcı fiil do/does kullanılır.

Do you play football?-Futbol oynar mısın?

Yes I do-Evet oynarım

No, I don’t-Hayır oynamam

Kural: Negatif ve soru cümlelerinde tüm öznelerde fiil mastar halde kullanılır.

Şimdi bu bilgiler ışığında aşağıdaki testi çözmeye ne dersiniz? Simple present tense in püf noktalarına dikkat ederseniz doğru cevabı hemen bulacaksınız.

Simple present tense testi

1-    The children…. … to the theater

 1. A)    Doesn’t go
 2. B)    Go
 3. C)    Don’t go
 4. D)    Goes

CEVAP: C

2-    My friend…. … coffee. He hates  coffee

 1. A)    Likes
 2. B)    Doesn’t like
 3. C)    Like
 4. D)    Don’t like

CEVAP: B

3-    The meeting…. at 15 o’clock everyday

 1. A)    Starts
 2. B)    Start
 3. C)    Don’t starts
 4. D)    Doesn’t starts

CEVAP: A

4-    Turkish people …. …. old people.

 1. A)    Like to help
 2. B)    Likes to help
 3. C)    Likes to helps
 4. D)    Like to helps

CEVAP: A

5-    My mother…. the cake every weekend. Because we like eat the cake.

 1. A)    Make
 2. B)    Do
 3. C)    Makes
 4. D)    Don’t makes

CEVAP: C

6-    You…. …. with me ever evening. Why?

 1. A)    Doesn’t study
 2. B)    Does study
 3. C)    Don’t studies
 4. D)    Don’t study

CEVAP: D

7-    …. he speak English each lesson ?

 1. A)    Does
 2. B)    Do
 3. C)    Did
 4. D)    Don’t

CEVAP: A

8-    Ali and Ayhan….. every wekend

 1. A)    Works
 2. B)    Work
 3. C)    Do work
 4. D)    Does work

CEVAP: B

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı