5.Sınıf İngilizce Konu Anlatımı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

UNIT 1 – HELLO

İngilizcede sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı ifadeler kullanırız.

Like Dislike
Enjoy Don’t / Doesn’t like
Love Hate

❖ Sevdiğimiz şeylerden bahsederken;
“Like, Enjoy, Love” ifadelerinden birini kullanırız.
❖ Sevmediğimiz şeylerden bahsederken;
“ Dislike, Don’t/Doesn’t like, Hate” ifadelerinden birini kullanırız.

LIKES

❖ I, you, we, they öznelerinden ve çoğul kişilerden sonra ifade yalın halde kullanılır.

❖ He, she, it öznelerinden ve tekil kişiden sonra ifadenin sonuna -s eklenir.
Examples:
● I like lemonade. (Ben, limonata severim.)
● You enjoy comedy films. (Sen, komedi filmlerini seversin.)
● They love candies. (Onlar, şekerleri severler.)
● He likes cars. (O, arabaları sever.)
● She enjoys fashion. (O, modayı sever.)
● Serap loves watermelon. (Serap, karpuz sever.)

DISLIKES

❖ I, you, we, they öznelerinden ve çoğul kişilerden sonra ifade yalın halde kullanılır.

❖ He, she, it öznelerinden ve tekil kişiden sonra ifadeye -s eklenir.
Examples:
● I dislike chess. (Satrancı sevmem.)
● You don’t like coke. (Kolayı sevmezsin.)
● They hate dancing. (Onlar dans etmeyi sevmezler.)
● He dislikes egg. ( O, yumurta sevmez.)
● She doesn’t like horror movie. (O, korku filmi sevmez.)
● Murat hates basketball. (Murat, basketbol sevmez.)

UNIT 2 – MY TOWN

PREPOSITIONS OF PLACE

On(üzerinde)
Behind (arkasında)
Between (arasında)
In front of (önünde)
Under(altında)
In(içinde)
Near (yanında)
Next to (bitişinde)
Opposite (karşısında)

DIRECTIONS

Turn leftTurn right
Go straight ahead
Example:

A:  Is there a sport centre here?

(Burada bir spor salonu var mı?)

B:  Yes, there is.

A:  How can I get to the sport centre?

(Spor salonuna nasıl gidebilirim?)

B:  Go straight ahead. Turn right. It is on the left. It is opposite the cafe and bar.

Example:

A:  Where is the hospital?

(Hastane nerede?)

B:  It is between library and barbershop.

A:  How can I go to the hospital?

(Hastaneye nasıl gidebilirim?)

B:  Go straight ahead. Turn left. Go straight ahead. It is on the right.

UNIT 3 – Games and Hobbies

CAN / CAN’T

 

We use “can” for abilities and we use “can’t” for disabilities.

Yapabildiklerimizden bahsederken “can”, yapamadıklarımızdan bahsederken “can’t” kullanırız.

Examples:

I can play tennis. :(Ben, tenis oynayabilirim.)

He can’t ride a horse. :  (O, ata binemez.)

 • Can you play the guitar? (Gitar çalabilir misin?)

Yes, I can.

No, I can’t.

 • Can she sing a song? ( O şarkı söyleyebilir mi?)

Yes, he can.

No, she can’t.

UNIT 4 – My Daily Routine

Simple Present Tense

Simple present tense günlük aktivitelerimizden bahsederken kullandığımız Geniş Zaman ifadesidir.

Positive form (Olumlu cümle)

HE

SHE      plays/does/studies

IT

I

YOU

WE            play/do/study

THEY

 

 • I, you, we, they ve çoğul öznelerde fiilin yalın hali kullanılır.

 

 • He, she, it ve tekil öznelerde fiil –s, -es, -ies eklerinden birini alır.

 

Examples:

 • I go to school every Monday. (Ben her pazartesi okula giderim.)

 

 • Selin drinks milk everyday. (Selin hergün süt içer.)

 

–         s–         es–         ies
Drink – drinksGo – goesCry – cries
Write – writesBrush – brushesFly – flies
Read – readsWatch – watchesCarry – carries

 

 

Negative form (Olumsuz cümle)

HE

SHE                   doesn’t play

IT

I

YOU

WE                  don’t play

THEY

 

 • I, you, we, they ve çoğul öznede DON’T ve yalın fiil kullanılır.
 • He, she, it ve tekil öznede DOESN’T ve yalın fiil kullanılır.

Examples:

 • We don’t watch horror movies. (Biz korku filmleri izlemeyiz.)
 • Melih doesn’t drink (Melih kola içmez.)

Question form (Soru cümlesi)

AM              I

ARE            You-We-They

IS                He-She-It                                                                   

Examples:

 • Do you go to cinema? (Sinemaya gider misin?)

Yes, I do. /   No, I don’t.

 • Does she read a book? (O, kitap okur mu?)

Yes, she does.    /   No, she doesn’t.

TELLING THE TIME

What time is it? (Saat kaç?)

It is quarter past six.
It is quarter to six.
It is ten o’clock.
It is half past twelve.
 • It is five past two. (ikiyi on geçe)
 • It is ten past ten. (onu on geçe)
 • It is twenty past seven. (yediyi yirmi geçe)
 • It is twenty five past eight. (sekizi yirmibeş geçe)
 • It is five to five. (beşe beş var)
 • It is ten to four. (dörde on var)
 • It is twenty to one. (bire yirmi var)
 • It is twenty five to six. (altıya yirmibeş var)

UNIT 5 – HEALTH

SUGGESTIONS –SHOULD

 

We use “should or shouldn’t” to give someone advice.

Birilerine tavsiye vermek için “should veya shouldn’t” kullanırız.

 

Yapılması gereken durumlar için SHOULD kullanılır.

Yapılmaması gereken durumlar için  SHOULDN’T kullanılır.

 

Examples:

 • You have a headache. You should go to doctor.

(Başın ağrıyor. Doktora gitmelisin.)

 

 • He is fat. He shouldn’t eat fast food.

(O, şişman. O, fast food yememelidir.)

 

 • Should they do exercises? (Onlar egzersiz yapmalılar mı?)

 Yes, they should.

No, they shouldn’t.

 

Grade 5 – UNITE 6 MOVIES (Filmler)

Bu üniteyle, film türlerini öğrenecek ve sevdiğiniz film türlerini İngilizce olarak ifade etmeyi öğreneceksiniz. Bazı cümle yapılarıyla İngilizce cümlelerinizi zenginleştirecek ve öğrendiğiniz yeni sıfatlar yardımıyla beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz şeyleri cümlelerinizde daha güçlü bir şekilde anlatabileceksiniz. Son olarak da buçuk, ve tam saatleri cümle içinde söyleyebilmenize yardımcı olacak cümle yapılarını öğreneceksiniz. Haydi başlayalım.

Önce film türlerinin İngilizceleri ile başlayalım:

Action – Aksiyon

Adventure – Macera

Animation – Animasyon

Cartoon – Çizgi film

Comedy- Komedi

Documentary – Belgesel

Dram – Dram

Fantasy – Fantezi

Horror – Korku

Musical –  Müzikal

Romance – Romantik

Science- fiction – Bilim Kurgu

Short movie – Kısa film

Western – Kovboy

Şimdi de örnek bir diyalog üzerinden, örnek cümleler içinde film türlerini ve beğenip beğenmediklerimizi ifade etmeyi görelim.

Mary: I’m really bored, Sarah. (Çok sıkıldım Sarah)

Sarah: I have lots ofDVDs, Mary.Let’s watchone of them. (Bir sürü DVD var bende Mary. Hadi birini izleyelim.)

Mary: OK, but don’tchoose a horrorfilm. I hate them. (Tamam ama korku filmi seçme. Nefret ederim korku filmlerinden)

Sarah: Do you want to watch Hachiko? It’s a drama about a dog and a professor. (Hachiko yu izlemek ister misin? Bir profesör ve köpekle alakalı drama filmi.)

Mary: Oh, that’s sounds really boring. (Ah, çok sıkıcı geliyor kulağa.)

Sarah: What about “Ice Age”? It’s an animation. (Buz Devri nasıl? Animasyon filmi.)

Mary: That sounds terrible. I don’t like animations. (Kötü. Animasyonları sevmem.)

Sarah: OK. Let’s watch “Dr. Dolittle” then. It is a comedy about a vet and animals.(Tamam o zaman “Dr. Dolittle” ı izleyelim. Hayvanlar ve bir veterinerle ilgili komedi filmi)

Mary: That’s great. I love comedies. (Mükemmel olur. Komedi filmlerine bayılırım)

Yukarıdaki diyalogta film türlerini cümle içinde nasıl kullanıyoruz ve beğenip beğenmediğimiz şeyleri cümle içinde nasıl ifade ediyoruz görmüş olduk. Bir de detaylı bir şekilde bir şeyi sevip sevmediğimizden nasıl bahsederiz bir bakalım.

Like / Love

Beğendiğimiz bir şeyi belirtirken like ve love fiilerini kullanılırız.

Examples:

 • I love comedies. (Komedi filmlerine bayılırım)
 • I like horror movies. (Korku filmlerini severim)
 • Mary loves (Mary komedi filmlerine bayılır)
 • Sarah likes Ice Age.(Sarah ‘Buz Devri’ ni sever)
 • They like Dr. Dolittle. (Onlar Dr. Dolittle filmini sever)

Not like / Dislike / not love / hate

Beğenmediğimiz ya nefret ettiğimiz bir şeyden bahsederken yukardaki kalıpları kullanırız.

Examples:

 • I don’t love action movies. (Aksiyon filmlerini sevmem)
 • She doesn’t like science fiction movies. (O bilim kurgu filmlerini sevmez)
 • Mary hates horror movies. (Mary korku filmlerinden nefret eder)
 • They dislike romance films. (Onlar romantik filmleri sevmez)

Yukarıda altı çizili yerlerde de gördüğünüz gibi, getirilen fiiler özneye göre -s ya da -es takısı almaktadır. Eğer öznemiz He, She, It ya da özel tek bir isim ise fiilimiz -s ya da -es takısı alır. I, You, We, They ya da birden fazla kişiyse öznemiz, o zaman fiilimiz herhangi bir ek almaz.

He

She            likes / dislikes / hates comedies. (Olumlu)

It               does not (doesn’t) like / doesn’t love (Olumsuz)

I                                                              like / dislike / hate

You

We

They                                                      don’t like / don’t love

Like / dislike / love / hate + V ing

Bu yapıda da beğendiğimiz ve beğenmediğimizi belirtirken kullandığımız yapılardan sonra gelecek olan ikinci fiil -ing ekini alarak isim haline gelir.

Examples:

 • I like watching movies. (Film izlemeyi severim.)
 • I dislike watching horror movies. (Korku filmi izlemeyi sevmem)
 • She doesn’t like watching science fiction movies. (O bilim kurgu filmlerini izlemeyi sevmez.)
 • Sarah and Mary hate watching action movies. (Sarah ve Mary aksiyon filmleri izlemekten nefret eder.)
 • Children love watching cartoon movies (Çocuklar çizgi film izlemeye bayılırlar)

Şimdi de sıra, hem filmler hakkında düşüncelerimizi paylaşırken kullanabileceğimiz hem de insanların özelliklerinden bahsederken kullanabileceğimiz sıfatları öğrenmekte. Aşağıda verilen liste yardımıyla bu Ingilizce sıfatların Türkçe karşılıklarını görebilirsiniz.

Brave – Cesur

Beautiful – Güzel

Boring – Sıkıcı

Exiciting – Heyecan verici

Evil – Kötü

Friendly – Arkadaş canlısı

Frightening – Korkutucu

Funny – Komik

Helpful – Yardımcı

Honest – Dürüst

Strong – Güçlü

Weak – Güçsüz

Ugly – Çirkin

Smart- Zeki, akıllı

Clever – Zeki, akıllı

Examples:

 • I love comedy. It is really funny. (Komediye bayılıyorum. Gerçekten çok komik.)
 • My favorite is horror films. They are frightening. (Benim favorim korku filmleri. Onlar korkutucu.)
 • Cartoons are my favorite. They are great. (Çizgi filmleri benim favorim. Muhteşemler.)
 • I like science fiction movies. They are exciting. (Bilim kurgu filmlerini severim. Onlar heyecan verici)
 • Drama is interesting. It is my favorite. (Dram filmleri ilgi çekici. Benim favorim o.)
 • Science fiction characters are clever. (Bilim kurgu film karakterleri akıllıdır)
 • James makes jokes. He is funny. (James şaka yapar. O komiktir)
 • Horror films characters are strong and frightening. (Korku filmi karakterleri güçlü ve korkutucudur.)

Soru kalıpları

Biri bize İngilizce olarak favori filmimiz/karakterimiz nedir diye sorduğunda verecek cevaplarımız hazır fakat bu soru sorulduğunda donup kalmamak için, onu da görmekte fayda var. Bunun dışında diğer soru kalıpları da aşağıda diyalog içinde verilmiştir.

Mark: Do you like watching films? (Film izlemeyi sever misin?)

John: Yes, I love going to the cinema.  (Evet, sinemaya gitmeyi severim)

Mark: What is your favourite film? (Favori filmin nedir?)

John : It is “The Mask” . It’s a / an fantastic action film. (The Mask favorim. Fantastik aksiyon filmi.)

Mark : Who is your favorite characters? (Favori karakterlerin hangileri?)

John : The Mask is really frightening but Don Niko is funny .

Tempest is ugly.(The Mask gerçekten korkutucu ama Don Niko komik. Tempest ise çirkin)

Mark : What about the robot? (Robot nasıl peki?)

John : Oh, he is clever. (Ah, o zeki)

Mark : Walter? (Walter?)

John : Walter is strong but evil. (Walter güçlü fakat kötü biri.)

Mark : Well, I prefer science fiction. We can watch one on the weekend. (Hmm, ben bilim kurguyu tercih ederim. Haftasonu bir tanesini izleyebiliriz)

John: Good idea. (İyi fikir)

Karşımızdakinin sevdiği şeyleri sorarken kullanacağımız sorular:

 • What is your favorite film? (Favori filmin nedir?)
 • Who is your favorite character? (Favori karakterin nedir?)
 • Do you like watching movies? (Film izlemeyi sever misin?)
 • Do you love watching comedies? (Komedi seyretmeyi sever misin?)

Etkinlik: Siz de aşağıda verilen boşluklu cümleleri doldurarak kendinize mini bir anket yapıp cümle kalıplarını bu sayede eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

 1. My favorite character is _________.
 2. My favorite film __________.
 3. I think horror movies are ________.
 4. I like / don’t like action movies. They are _________.
 5. I love / hate romance movies. I think they are boring / exciting.

Bu üniteyle alakalı son konumuz saatler. Hepimiz sinemaya film izlemeye gitmeyi çok severiz değil mi? Filmin türüne göre gittiğimiz seans saatleri de değişir hatta. Dram, romantik, aksiyon tarzı filmlere gündüz ya da akşam vakitleri giderken, korku filmlerine akşam ya da gece saatlerinde gitmekten keyif alırız. Bir arkadaşımızla sinemaya film izlemeye gideceksek de seans saatleri önemlidir. İngilizce saatleri öğrenmek de tam bu noktada önemli.

Tam Saatler / 10:00, 12:00, 23:00 gibi.

İngilizce’de tam saatlerin cümle yapısı şu şekildedir:

It is _____ o’clock.

Examples:

 • Saat: 22:00

It is twenty two o’clock

 • Saat: 11:00

It is eleven o’clock

Öğreneceğimiz bir diğer zaman dilimi, buçuklu saatler. Saatiniz eğer buçuğu gösteriyorsa kullanacağınız cümle kalıbı şu şekilde olacaktır:

It is half past _____

Examples:

Saat: 22:30

It is half past twenty (Saat 22’yi yarım geçiyor.)

Saat: 11:30

It is half past eleven (Saat 11’i yarım geçiyor.)

Saati soracağımız zaman kullanacağımız soru kalıbı ise şu şekildedir:

What time is it?

Sinemanın gösterim saatini soracaksak:

What time is the movie?

Examples:

 • What time is it? (13:30)
 • It is half past thirteen.
 • What time is the movie? (15:00)
 • It is fifteen o’clock.

GRADE 5 UNITE 7 – PARTY TIME

 • 5.sınıf 7. Ünite’de parti vermekle ilgili anahtar kelimeleri ve fiilerin İngilizceleri ve Türkçe karşılıklarını öğreneceksiniz. Parti hazırlamakla ilgili cümle kalıplarını görecek, izin istemek ve zorunluluk bildiren cümle yapılarını öğreneceksiniz. Karşınızdaki kişiye teşekkür ederken kullanacağınız birden fazla cümle kalıplarını görecek ve İngilizce olarak karşılık vermeyi öğreneceksiniz. Cümle içinde tarihleri kullanmayı öğrenecek ve cümlelerinizde saat belirtmeyi öğreneceksiniz.
 • Önce üniteyle alakalı anahtar kelimeleri ve fiilleri görelim :
 • Balloon : Balon
 • Beverage : İçecek
 • Birthday cake : Doğum günü pastası
 • Birthday party : Doğum günü partisi
 • Birthday : Doğum günü
 • Candle : Mum
 • Candy : Şeker
 • Celebration : Kutlama
 • Clown : Palyaço
 • Delicious : Lezzetli
 • Exciting : Heyecan verici
 • Fun : Eğlenceli
 • Funny : Komik / eğlenceli
 • Gift : Hediye
 • Present : Hediye
 • Pyjamas party : Pijama partisi
 • Mask party: Maske partisi
 • To buy a present: Hedite satın almak
 • To have/throw a party: Parti vermek
 • To dance: Dans etmek
 • To take a photo: Fotoğraf çekmek
 • To cut the birthday cake: doğum günü pastası kesmek
 • To celebrate: Kutlama yapmak
 • Months : Aylar
 • January : Ocak
 • February : Şubat
 • March : Mart
 • April : Nisan
 • May : Mayıs
 • June : Haziran
 • July :Temmuz
 • August : Ağustos
 • September : Eylül
 • October : Ekim
 • November : Kasım
 • December : Aralık
 • Season: Mevsim
 • Spring: İlkbahar
 • Summer: Yaz
 • Autumn (Fall) : Sonbahar
 • Winter: Kış

Karşımızdaki kişinin doğum gününü sormak için kullanacağınız soru kalıbı:

 • -When is your birthday?
 • Cevap olarak ise:
 • -It is in _________ (Eğer sadece doğdunuz ayı verecekseniz “in” kullanılır.)

Examples:

 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • It is in September. (Eylül ayında)
 • When is her birthday? (Onun doğum günü ne zaman ?)
 • It is in November. (Kasım ayında)

Sıra sayıları sayma sayılarından söyleniş bakımından farklılık göstermektedir. Birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarının İngilizce karşılıklarını inceleyiniz:

 • Birinci: First (1st)
 • İkinci: Second (2nd )
 • Üçüncü: Third (3rd)
 • Dördüncü: Fourth (4th)
 • Beşinci : Fifth (5th)
 • Altıncı: Sixth (6th)
 • Yedinci: Seventh (7th)
 • Sekizinci: Eighth (8th)
 • Dokuzuncu: Nineth (9th)
 • Onuncu: Tenth (10th)
 • Onbirinci: Eleventh (11th)
 • On ikinci: Twelveth (12th)
 • On üçüncü: thirteenth (13th)
 • On dördüncü: Fourteenth (14th)
 • On beşinci: Fifteenth (15th)
 • Yirminci: Twentieth (20th)
 • Yirmi birinci: Twenty first (21st)
 • Yirmi ikinci: Twenty second (22nd)
 • Yirmi üçüncü: Twenty third (23rd)
 • Yirmi dördüncü: Twenth fourth (24th)
 • Yirmi beşinci: Twenty fifth (25th)
 • Otuzuncu: Thirtieth (30th)
 • Otuz birinci: Thirty first (31st)

Eğer cevapta tarih belirtilecekse on kullanılır.

Examples:

 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • It is on the 18th of September. (Eylülün 18inde)
 • When is his birthday? (Onun doğum günü ne zaman ?)
 • It is on the 22nd of March. (Martın 22sinde)
 • When is your father birthday?
 • It is on the eleventh of July (Temmuzun 11inde)

Bugünün tarihini sorarken de ayları ve tarihleri bu şekilde kullanabilirsiniz.

Examples:

 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is the nineteenth February (Şubatın 19u)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is the twenty fourth February. (Şubatın 24ü)

Sıra sayıları aşağıdaki cümlelerdeki gibi de kullanılabilir.

 • January is the first month of the year. (Ocak yılın ilk ayıdır)
 • Autumn is the third season of the year. (Sonbahar yılın üçüncü mevsimidir)
 • Tuesday is the second day of the week. (Salı haftanın ikinici günüdür)
 • Winter is the fourth season of the year. (Kış yılın dördüncü mevsimidir)

Yukarıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak sizler de sıra sayılarını ve ayları kullanarak kendi doğum gününüzle ilgili birer cümle kurabilirsiniz.

Bir eylemin yapılması için izin isterken kullanacağımız cümlede Can kullanırız. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

Can ____ verb 1_____?

Examples:

 • Can I have some candies? (Biraz şeker alabilir miyim?)
 • Can I go out with my cousins? (Kuzenlerimle dışarı çıkabilir miyim?)
 • Can I open the window? (Pencereyi açabilir miyim?)
 • Can I call my friend with your phone? (Senin telefonunla arkadaşımı arayabilir miyim?)

Karşınızdaki kişi sizden izin istediyse verebileceğiniz muhtemel olumlu cevaplar şu şekildedir

 • Yes, of course! (Evet, tabii.)
 • Sure (Tabi)
 • Yes, all right (Evet, tamam)

Birini bir şey yapmaya davet ederken kullanacağınız soru kalıbı ise şu şekildedir:

Would _____ like to verb 1?

Examples:

 • Would you like to come to my Pjyamas party on 3rd of July ?(Temmuzun üçündeki pijama partime gelmek ister misin ?)
 • Would you like to come with us to cinema?(Bizimle sinemaya gelmek ister misin ?)
 • Would you like to dance with me?(Benimle dans eder misin?)
 • Would you like to join us?(Bize katılmak ister misin?)

Bu soruya da verilebilecek hem olumlu hem de olumsuz cevaplar aşağıdaki gibidir:

 • Yes, I do. (Evet, isterim)
 • That’s very kind of you. I would be happy to. (Çok naziksiniz. Çok mutlu olurum)
 • Thank you some much for inviting me. (Teşekkürler beni davet ettiğin için)
 • Yes, I would like to join us. I am exciting. (Evet size katılmayı isterim. Heyecanlanıyorum)
 • Thanks, but I have a plan for tonight. (Teşekkürler ama bir planım var bu gece.)
 • I am sorry, I must do my homework. (Kusura bakma, ödevimi yapmak zorundayım)
 • I am sorry but I am busy on Sunday. (Üzgünüm ama Pazar günü meşgulüm)

Yapmamız gereken bir zorunluluktan bahsedeceksek de must yardımcı fiilini kullanırız. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Must + verb1

Examples:

 • I must go to school. I must have a job in the future. (Okula gitmek zorundayım. Gelecekte bir iş sahibi olmalıyım)
 • I must go to that Mask party on the 13th of March. (Martın 13ündeki o maske partisine gitmeliyim)
 • I must come home before midnight. (Gece yarısından önce eve dönmek zorundayım)

Aşağıdaki örnek diyalogları inceleyip, şu zamana kadar öğrendiğimiz cümle ve soru kalıplarını diyaloglarda bulmaya çalışın.

 • Dialogue 1

Selin: Can I use your mobile phone? I must call my mother. (Telefonunu kullanabilir miyim? Annemi aramalıyım)

Pelin: Of course (Tabii)

Selin: Thank you.

Pelin: You’re welcome.

 • Dialogue 2

Arda: I must do my homework. Can I go to library, Mom? (Ödevimi yapmalıyım. Kütüphaneye gidebilir miyim?

Mom: Yes, you can. (Evet, gidebilirsin.)

Arda: Thank you. See you later! (Teşekkürler, sonra görüşürüz)

Mom: Bye! (Görüşürüz)

 • Dialogue 3

Rose: Hi, Jack. Do you want to come to my birthday party? (Merhaba, Jack. Doğum günü partime gelmek ister misin Pazar günü?)

Jack: What time does it start? (Ne zaman başlıyor?)

Rose: At four o’clock (4te.)

Jack: Thanks for your invitation but I’m busy at that time. (Davetin için teşekkür ederim fakat o saatte meşgulüm)

Rose: I am sorry to hear that. Maybe next time. (Bunu duyduğuma üzüldüm. Belki başka bir zaman)

Jack: Yes, maybe. See you later. Have fun at your birthday party. (Evet, belki. Görüşürüz sonra. Doğum günü partinde iyi eğlenceler.)

Rose: Thank you. Bye. (Teşekkürler, bay.)

UNIT 8 – FITNESS

SUGGESTIONS

 

Let’s + V1

Let’s den sonra fiil yalın haldedir.

Examples:

 • Let’splayfootball. (Haydi futbol oynayalım.)
 • Let’s do cycling. (Haydi bisiklete binelim.)

Shall we + V1

Shall we’den sonra fiil yalın haldedir.

Examples:

 • Shall we do exercise? (Egzersiz yapalım mı?)
 • Shall we go trekking? (Doğa yürüyüşü yapalım mı?)

What about + Ving

What about’tan sonra fiile – ing eklenir.

Examples:

 • Whataboutgoingfor a walk? (Yürüyüşe gitmeye ne dersin?)
 • Whataboutgoingsailing? (Denize açılmaya ne dersin?)

How about + Ving

How about’tan sonra fiile -ing eklenir.

Examples:

 • How aboutgoingtocinema? (Sinemaya gitmeye ne dersin?)
 • How aboutstartingstudying? (Ders çalışmaya başlamaya ne dersin?)

Whydon’t + subject + V1

Whydon’t ifadesinden sonra özne ve yalın fiil kullanılır.

Examples:

Whydon’tyougoto a doctor? (Neden bir doktora gitmiyorsun?)

Whydon’tweplaychess? (Neden satranç oynamıyoruz?)

UNIT 9 – ANIMAL SHELTER

PRESENT CONTINUOUS TENSE

Presentcontinuous tense, şimdiki zaman anlamındadır.

Positive Form

PresentContinuousTense’de özneden sonra ‘’ am / is / are  ‘’ getirilir vefiile  ‘’ –ing ‘’ eklenir.

 I           am

He

She        is

It

We

You      are

They

Examples:

 • I am playing
 • Theyareswimming.
 • He iswatching

Negative Form

 I      am not

He

She  isnot

It

We

You  are not

They

Olumsuz cümle yapmak için ‘’ am / is / are ‘’  yardımcı fiilinden sonra ‘’not’’ getirilir ve fiile  ‘’-ing ‘’ eklenir.

Examples:

 • We are not drinking
 • She is not doing
 • They are not sleeping.

Question Form

Soru sormak için ‘’ am / is / are  ‘’  cümle başına getirilir ve fiile “-ing” eklenir.

AM      I

IS       HE-SHE-IT                             +V-ing

ARE   WE/YOU/THEY

Examples:

 • Areyoucombingyourhair ? Yes , I
 • Is he brushing his teeth ? No , he is not.
 • Aretheywateringtheflowers ? Yes , they

Wh- Question Form

What, which, why, when, who, how soru edatlarından sonra gelen fiile “-ing” eklenir.

Examples:

 • Whyareyoulooking at me?
 • Whatisshesearching?
 • Whoiswatchingthismovie?
·         currently (şimdilik)

·         tonight (bu gece)

·         today (bugün)

·         at present (şu anda)

PresentContinuous Tense aşağıdaki zaman ifadeleri ile kullanılır.

 • now (şimdi)
 • rightnow (hemen şimdi)
 • justnow (hemen şimdi)
 • at the moment (şu anda)

UNIT 10 – FESTIVALS

SIMPLE PRESENT TENSE

Simple present tense günlük aktivitelerimizden bahsederken kullandığımız Geniş Zaman ifadesidir.

Examples:

 • Childrendanceandsing on Children’sDay.
 • People visittheirrelativestocelebrateRamadan.

Usage:

 • RepeatedActions (Tekrarlanan eylemler)
 • Thebusleaveseverymorning at 7 am. (Otobüs her sabah saat 7’de hareket eder.)
 • Shealwaysforgets her key. (O hep anahtarını unutur.)
 • FactsorGeneralizations (Gerçekler veya genellemeler)
 • (Ramazan üç ay devam eder.)
 • Istanbul is in Turkey. (İstanbul, Türkiye’dedir.)

TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE

 • always (daima)–  She always
 • usually (genellikle)–  I usually
 • often (sık sık)–  They often visitparents at holidays.
 • sometimes (arasıra)–  He sometimes sends me postcards.
 • rarely (nadiren)–  I rarely
 • never (hiç, asla)–  I never
 • every (her)– I goto Çeşme everysummer

SORU CEVAP

5. Sınıf İngilizce Konuları Neler?

1. Ünite – Hello, 2. Ünite – My Town, 3. Ünite – Games And Hobbies, 4. Ünite – My Daily Routine, 5. Ünite – Health, 6. Ünite – Movies, 7. Ünite – Party Time, 8. Ünite – Fitness, 9. Ünite – Animal Shelter, 10. Ünite – Festivals

5. Sınıf İngilizce Kaç Ünite Var?

5. Sınıf İngilizce dersinde toplamda 10 ünite vardır. İlk 5 ünite birinci yarıyılda sonraki 5 ünite ikinci yarıyıl müfredatına eklenmiştir.

5. Sınıf İngilizce 1. Ünitede Neler Var?

5. Sınıf İngilizce müfredatında 1. Ünite olarak Hello konu anlatımı vardır. Bu konu başlığı kapsamında, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden bahsedeceğimiz kalıplar anlatılır.

5. Sınıf İngilizce 2. Ünitede Neler Var?

5. Sınıf İngilizce müfredatında 2. Ünite olarak My Town konu anlatımı vardır. Bu konu başlığı kapsamında, yer ve yön sıfatlarından bahsedeceğimiz kalıplar anlatılır.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı