A2 Seviye İngilizce Test Soruları ve Cevap Anahtarı


C2 Seviye İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

 Test

1) You didn’t come to school yesterdayWhere …. you? 

 

A) was

B) were

C) is

D) are

 

2)  JonathanHave you got a computer in your room? 

     Lis: …………………………………… 

 

A) No, I have got. 

B) Yes, I don’t. 

C) Yes, I have. 

D) No, I do.

 

 

3) Student: ….. you please repeat, sir? I couldn’t understand well. 

 

A) Can

B) May

C) Could

D) Could not 

 

4) It is not permitted to open the door.  

Choose the sentence with the same meaning. 

 

A) You don’t have to open the door. 

B) You need to open the door. 

C) You have to open the door. 

D) You mustn’t open the door. 

 

5) If you have a head acheyou ….. see a doctor. 

 

A) should

B) would

C) need

D) could

 

6) There is a school party today. I ……. to go, do you want to come? 

 

A) should

B) would like  

C) must

D) could

 

7) While I was listening …. music, he got angry …. me. 

 

A) to/ with 

B) with/ to 

C) to/ to 

D) with/ with  

 

8) Choose the correct sentence. 

 

A) I enjoy to play basketball. 

B) She wants going outside. 

C) Jonathan decided to study. 

D) Camille suggests to travel. 

 

9) You need to ….. the offer because it is not good for you 

 

A) give up 

B) go on 

C) switch off 

D) turn down 

 

10) He was very angry man. ….. he was very soft to his children. 

 

A) Because

B) However

C) Therefore

D) Or

 

11) …. you ever been in EnglandIt is a very cool place to see. 

 

A) Did

B) Do

C) Have

D) Has

 

12) I …… to bite my nails but I don’t do it anymore 

 

A) was

B) would

C) could

D) used 

 

13) ….. I was preparing the dinnerthe guests came 

 

A) While

B) When

C) Usually

D) Because

 

14) If you ……. the ice, it ….. 

 

A) heat/ can melt 

B) heated/ melted 

C) heat/ melts 

D) heat/ melted 

 

15) I have ……. made my projectSo, it will not be a problem in the future 

 

A) already

B) yet

C) for

D) since

Cevap Anahtarı 

 

1) Doğru cevap B şıkkıdır. Bahsedilen durum geçmiş zamana ait bir durum olduğu için ve kullanılan özne ‘’you’’ olduğu için doğru cevap ‘’were’’ olacaktır.  

You didn’t come to school yesterdayWhere were you? 

 

2) Doğru cevap C şıkkıdır. Diğer şıklardaki tüm yapılar yanlıştır, C şıkkı ise yapısal olarak doğrudur. 

Yes, I have. 

 

3) Doğru cevap C şıkkıdır. Sorulan soru daha resmi bir halde sorulduğu için ‘’could … please’’ kalıbı kullanılmalıdır.  

Could you please repeatsir? 

 

4)  Doğru cevap D şıkkıdır. Cümlede bahsedilen durum bir yasak olduğundan doğru düzenleme ‘’must’’ kalıbı ile yapılmalıdır. 

 

5) Doğru cevap A şıkkıdır. Bir tavsiye cümlesi kurulmak istendiği için doğru cevap ‘’should’’ olacaktır. 

If you have a head acheyou should see a doctor. 

 

6) Doğru cevap B şıkkıdır. Cümlede boşluk sonrasında ‘’to’’ kullanılmıştır ve bu sebeple öncesinde isteme anlamını verecek ‘’would’’ kullanılmalıdır. 

would like to go, do you want to come? 

 

7) Doğru cevap A şıkkıdır. Listen fiilinden sonra preposition olarak ‘’to’’ ve angry sıfatından sonra ‘’with’’ kullanılır.  

While I was listening to music, he got angry with me. 

 

8) Doğru cevap C şıkkıdır. 

enjoy playing basketball. 

She wants to go outside. 

Camille suggests travelling. 

 

9) Doğru cevap D şıkkıdır. Cümlede bir teklifin reddedilmesinden bahsedilmektedir ve kullanılması gereken phrasal verb reddetmek anlamına gelen ‘’turn down’’ olacaktır. 

You need to turn down the offer because it isn’t good for you. 

 

10) Doğru cevap B şıkkıdır. Verilen iki cümlede iki farklı durumdan bahsedilmektedir ve bu anlam verilebilmesi için ‘’however’’ kullanılmalıdır. 

 

11) Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede deneyimlerden bahsedildiği için doğru yapı ‘’have’’ ile kurulmalıdır. 

Have you ever been in England? 

 

12) Doğru cevap D şıkkıdır. Bahsedilen şey eskiden gelen fakat artık devam etmeyen bir alışkanlıktır. Cümlede bu anlamı verebilmek için ‘’used to’’ kalıbı kullanılır. 

used to bite my nails but I don’t do it anymore. 

 

13) Doğru cevap A şıkkıdır. Bahsedilen durum bir süreç hala devam ederken, bir olayın gerçekleşmesidir. ‘’While’’ cümleye istenilen anlamı verecektir.  

While was preparing the dinnerthe guests came. 

 

14) Doğru cevap C şıkkıdır. Bahsedilen durum değişmez bir kural olduğun için cümle if (0) yapısı ile kurulmalıdır. Bu sebeple iki fiil de geniş zaman hallerinde kullanılmalıdır. 

If you heat the ice, it melts. 

 

15) Doğru cevap A şıkkıdır. Already ‘’çoktan, zaten’’ anlamına gelmektedir ve cümlede kişinin ödevi çoktan yapmış olduğu anlamı verilmek istenmektedir. Bu sebeple doğru cevap ‘’already’’ olmalıdır. 

have already made my homeworkSo, it will not be a problem in the future. 

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

5 thoughts on “A2 Seviye İngilizce Test Soruları ve Cevap Anahtarı

  1. bunu pdf formatında almam mümkün mü? a2 halk eğitim kursu sonunda sınav uygulamam gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı