İngilizce Zarflar – Adverbs


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Bu yazıda İngilizcedeki zarflardan bahsedeceğiz. Zarflar bize bir eylemin ne zaman, nerede, ne şekilde yapıldığını anlatan kelime öbekleridir. Tıpkı Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bir eylemi nitelemek için zarflar kullanılır. Zarflar İngilizcede pek çok fonksiyonda kullanılabilir.

Örneğin:

John drives carefully. (John dikkatlice araba kullanır.)

Zarflar İngilizcede sıfatları nitelemek için de kullanılabilir.

Örneğin:

She is a really kind girl. (Gerçekten kibar bir kız.)

Zarflar zarfları nitelemek için de kullanılabilir.

Örneğin:

Professor is reading extremely carefully. (Profesör çok dikkatlice okuyor.)

İngilizcede zarf yapmanın pek çok yolu var. Niteleme zarfları genellikle sıfata eklenen –ly eki eklenerek türetilir. Kelimenin son hecesine göre türeterek zarf yapabiliyoruz. Burada önemli olan kelimeyle –ly eki arasına eklenecek heceye dikkat etmek. Örneğin; economic sıfatına –ly takısını ekleyebilmek için araya bir –al eki hecesi ekliyoruz. Bu şekilde economically zarfını elde ediyoruz.

-ly ekleyerek zarf oluşturma yaygın olsa da never, very, most, more, now, there gibi hiçbir ek almamış zarflar da bulunabilir.

Sadece –ly takısı ekleyerek değil sıfatı tamamen değiştirerek de İngilizcede zarf yapabiliriz. Bunlardan en çok bilineni ‘good’ sıfatı için kullanılan ‘well’ zarfı. İngilizce öğrenenlerin yaptığı çok yaygın hatalardan biri good ve well’i yanlış yerlerde kullanmak. Fiili nitelemek için good kullanmak büyük bir hataya düşmek anlamına geliyor. Yine aynı şekilde fast, late ve early sıfatları zarf olurken değişmeden kalırlar.

Örneğin:

Mary does well in French. (Mary Fransızcada başarılı.)

İngilizcede zarfları dört kategoriye ayırabiliriz:

1) Niteleme zarfları (Adverbs of Manner)

Niteleme zarfları bize fiilin nasıl gerçekleştiğini anlatan zarflardır. Bu zarflar yükleme sorulan ‘How?’ sorusuna cevap verir. Niteleme zarfları adından da anlaşılacağı gibi genellikle fiili niteler.

Örneğin:

Fog disappeared quickly. (Sis çabucak dağıldı.)

Uyarı:

Niteleme zarfları genellikle dinamik bir eylemi belirtmek için kullanılır. To be fiiliyle ve diğer durum anlatan fiillerle kullanılmaz.

2) Yer belirten zarflar (Adverbs of Place)

Yer belirten zarflar adı üstünde bize fiilin nerede gerçekleştiğini gösterir. Yükleme sorulan ‘Where?’ sorusuyla yer belirten zarflar tespit edilebilir. Bu zarflar genellikle fiilleri niteler.

Örneğin:

You cannot park here. (Buraya park edemezsiniz)

3) Zaman Belirten Zarflar (Adverbs of Time)

Zaman zarfları eylemin oluş tarihi ile ilgili bilgi verir. Yükleme sorulan ‘when?’ sorusuyla zaman zarfını cümlede tespit edebiliriz.

Örneğin:

I will deliver it tomorrow. (Onu yarın teslim edeceğim.)

  • Zaman zarfları aynı şekilde ‘how often?’ sorusuna da cevap verebilir.

Örrnek:

We frequently eat out. (Sık sık dışarıda yeriz.)

4) Derece belirten zarflar (Adverbs of Degree)

Eylemin büyüklüğünün ya da sıklığının derecesini bildiren zarflardır. Yükleme sorulan ‘how much?’ ya da ‘to what degree?’ gibi sorularla derece bildiren zarfları cümlede bulabiliriz. Bu zarflar fiilleri, sıfatları ve diğer zarfları niteler.

My sister is a very good cook. (Ablam çok iyi bir aşçı.)

Genellikle fiilden önce ve sonra kullanılsalar da too(sadece cümle sonunda kullanılır) ve enough(sıfattan sonra kullanılır) gibi cümlenin farklı yerlerinde kullanılabilen zarflar da vardır. Zarflar aynı şekilde cümle başında da kullanılabilir.

Örneğin:

Frankly, I have never been there. ( Dürüst olmak gerekirse oraya daha önce hiç gitmedim.)

Zarfların farklı yerlerde kullanılabilmesi ve çok çeşitli şekillerde oluşturulabilmesi İngilizce öğrenenleri şüphesiz zorlayacaktır. Burada kısaca bahsedilen zarflar dışında pek çok zarf öbeğiyle karşılaşılabilir. Fakat belirli kalıpları birlikte öğrenerek, fiile how, what ve when gibi niteleyici sözcükleri buldurmaya yönelik sorular sorarak zarflar çok kolay tespit edilebillir.

Online İngilizce Konuşma Kursu: Konuşarak Öğren

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

Adınızı soyadınızı giriniz!

Geçerli bir e-posta adresi giriniz!

Geçerli bir cep telefonu numarası giriniz!

Şifreniz en az 4 karakter olmalıdır!

Bilgileri eksiksiz doldurunuz!

Bilgi Mesajı